Erdő Péter bíboros köszöntötte Székely Jánost szombathelyi megyéspüspöki kinevezése alkalmából

Hazai – 2017. június 20., kedd | 9:59

Az alábbiakban közreadjuk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Székely János szombathelyi megyéspüspökké történt kinevezése kapcsán kiadott rendkívüli körlevelét.

Székely János segédpüspök 2016. március 6-án ezüstmiséjét ünnepelte a budapesti Margit körúti ferences templomban (Fotó: Lambert Attila)

Örömmel közlöm az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papságával, hogy Őszentsége Ferenc pápa 2017. június 18-án Dr. Székely János segédpüspök urat a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki.

Főegyházmegyénk egész közössége számára igen nagy kitüntetés ez a kinevezés, mely egyben Püspök atya eddigi eredményes szolgálatának, és a papság, a papnövendékek,
a főiskolai hallgatók, valamint a hívek iránt tanúsított kiemelkedő lelkipásztori szeretetének elismerése is.

Dr. Székely János püspök úr 1964. június 7-én született Budapesten. Szintén a Fővárosban szentelték pappá 1991. március 2-án. Lelkipásztori szolgálatát Érsekvadkerten kezdte, ahol 1991-től 1993-ig káplánként működött. Ezután főpásztora három évre Rómába küldte tanulmányainak folytatására. 1996 és 1998 között Budapest-Erzsébetvárosban plébános-helyettes, 1997-től a PPKE Hittudományi Karának docense is. 1998-tól 2001-ig Budapest-Széphalmon plébános, 1999 és 2001 között pedig Budapest-Pesthidegkút-Ófalut is ellátja. 2001-tól 2005-ig a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa, majd egy éven keresztül a Budapesti Örökimádás Templom igazgatója. 2006-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora és tanára, a Szent Adalbert Központ főigazgató-helyettese, ugyanazon intézmény kápolnájának igazgatója, valamint a Magyar Sion főszerkesztője is. Eközben 2006-tól 2007-ig Esztergomban a Szent Anna Plébánia felelős lelkipásztora is.

2007. november 14-én XVI. Benedek pápa febiana-i címzetes püspökké és esztergom-budapesti segédpüspökké nevezte ki. 2008. január 5-én szenteltem püspökké az Esztergomi Bazilikában. 2007-től a Társadalmi-Oktatási-Kulturális Szakterület püspöki helynöke. 2014-től a főegyházmegyei cigánypasztoráció munkájának előmozdítása érdekében a Gát utcai Kaníziusz Szent Péter Templomot is igazgatja, majd 2015-től a főként Esztergomban és környékén élő roma hívek lelkipásztori ellátásának elősegítésére megalapított Boldog Ceferino Roma Misszió vezetője, személyi kvázi-plébánosi jogkörrel.

Dr. Székely János püspök úr ünnepélyes beiktatására a Szombathelyi Székesegyházban 2017. július 8-án 10.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisében kerül sor.

Szívből kívánom, hogy Püspök úrnak az elmúlt közel egy évtized során főegyházmegyénkben segédpüspökként és püspöki helynökként szerzett tapasztalatai legyenek segítségére abban, hogy főpásztori munkáját Isten akarata szerint, egyházmegyéje javára eredményesen végezze. Kísérje egész Főegyházmegyénk imája és szolidáris szeretete Püspök atya új szolgálatát. Ehhez kérem számára Isten bőséges áldását és az Apostolok Királynőjének anyai oltalmát, valamint a Szombathelyi Egyházmegye védőszentjének, Tours-i Szent Márton püspöknek hathatós közbenjárását. Főpásztori szolgálata legyen élő tanúságtétel hitünkről. Erősítse meg papjaiban és híveiben keresztény létünk és papi szolgálatunk mély felismerését, Isten életadó szeretetének megtapasztalását, melyet jelmondata is kifejez: „Mindenki Érte él” (Lk 20,38).

Budapest, 2017. június 18-án,
Krisztus Szent Testének és Vérének Ünnepén

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

Rendelkezés: Kérem a kedves Paptestvéreket, hogy a Szombathelyi Egyházmegye új főpásztorának kinevezését közöljék a fenti körlevél felolvasásával, vagy annak ismertetésével.

* * *

Dr. Székely János püspök atya üzenete a főegyházmegye közösségéhez


Köszönetet mondok Bíboros atyának a belém helyezett bizalmáért, támogatásáért, azért a tágas világlátásért és egyházszeretetért, amit sugároz. Köszönöm segédpüspök társaim testvéri szeretetét, derűjét, imádságát. Köszönöm a paptestvérektől kapott rengeteg bátorítást, segítséget, jó példát. Köszönöm a világi keresztény testvéreim nagy-nagy szeretetét, amivel körbevettek. Származásom Egyházmegyéje mindig is forrás és inspiráló minta lesz a számomra. Kérem, imádkozzanak értem, hogy új küldetésemet Jó Pásztorunk, Krisztus, az Örök Főpap szándéka szerint tölthessem be.

Székely János
kinevezett szombathelyi megyéspüspök

A Szombathelyi Egyházmegye 16. megyéspüspökének beiktatására 2017. július 8-án, szombaton 10.30 órai kezdettel kerül sor a szombathelyi székesegyházban.


Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír