Erdő Péter mutatta be a nagycsütörtök esti szentmisét Esztergomban

Hazai – 2019. április 18., csütörtök | 22:59

Április 18-án, nagycsütörtökön este Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét az esztergomi bazilikában. A liturgia során a főpásztor elvégezte a lábmosás szertartását.

A szentírási olvasmányok felidézték az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe: saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. A nagycsütörtöki evangéliumban felolvasásra került, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. A lábmosás szertartásában Jézus példájára emlékezik az Egyház. A lábmosás a szolga feladata volt és Jézus szolgává tette magát.

A főpásztor homíliájában a Szentleckében felolvasott, az Eucharisztia alapításának történetéről beszélt, mely a legősibb. Szent Pál apostolnak a korintusi hívekhez írt első levele régebbi, mint bármelyik evangélium.

Jézus a kenyeret a kezébe veszi, hálát ad, megtöri, és azt mondja: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek” (1Kor 11, 24). Az értetek szóban benne van Krisztus mélységes tudása arról, ami vele történni fog, és arról, hogy mindez mit jelent: ő az áldozat. Mint Pészach ünnepén a feláldozott bárány. De nem egyetlen alkalomra, egyetlen eseményre szól az engesztelő ereje, hanem örök megváltást szerez az egész emberiségnek – hangsúlyozta Erdő Péter.

A főpásztor végül kiemelte: Jézussal találkozni az életerő forrása. Az ő népéhez tartozni csodák kezdete. A 44. zsoltár Izrael népének történetében veszi észre az isteni szövetség csodáját: „Minket minden időben teérted irtanak, és vágójuhok módjára tartanak” (Zsolt 44,23). Ennek a sorsnak a megújuló és még nagyobb mélységeket megjáró titkát látja meg Szent Pál az Egyház életében. Társadalmi jelentéktelenség vagy megvetettség, ellenséges indulatokat szító rágalmak és belső, emberi hibák, bűnök. A saját mulasztásaink és hanyagságaink, a gyakran szinte korszakokat megpecsételő kollektív hűtlenség hullámai: mindez nem vehet erőt az újszövetség népén. Krisztus áldozata árán ugyanis szövetségesünk mindörökre a mindenható és irgalmas Isten.

Fotó: OXI - 24Óra/kemma.hu

Magyar Kurír
(ki)

Kapcsolódó fotógaléria