Erdő Péter: A tanítványság missziós állapot – VIDEÓVAL

Hazai – 2014. április 17., csütörtök | 14:31

Jézus örömhírt hirdetett és örömet hozott a világba, a papok küldetése pedig éppen az, hogy hirdessék ezt a jó hírt – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros a budapesti Szent István-bazilikában bemutatott nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisén, amelyen a papok és a keresztény hívek missziós küldetésének fontosságára hívta fel a figyelmet.

A bíboros szentbeszédében elmondta, hogy Krisztus személyében olyan teljesen és olyan közvetlenül találkozunk Istennel, ahogyan ez ember számára egyáltalán lehetséges. Istennel és az ő túláradó szeretetével való minden egyes találkozás új örömmel szolgál.

Ha ezt az Istennel való személyes találkozást megtapasztaljuk, ha saját magunk eljutunk a hit személyes örömére, akkor magunknak is meg tudjuk fogalmazni, miért hiszünk. Ha pedig ezt személyes őszinteséggel másoknak is továbbadjuk, akkor – a bíboros szerint – nem kell attól félnünk, hogy a tanúságtételünk nem lesz érthető a többi ember számára. Hiszen, mondta Erdő Péter, „mi is mai emberek vagyunk. Ugyanazokat a műsorokat hallgatjuk, ugyanazokba az iskolákba járunk, ugyanarról a piacról élünk, mint bárki más.” Így tehát lehet, hogy üzenetünket nem fogadja el mindenki, de attól még az evangéliumot érthetően tudjuk közvetíteni.


A bíboros kiemelte, hogy Isten végtelenségének, szeretetének, szépségének, jóságának és igazságának megtapasztalása az ember alapvető élménye, s aki ezt átéli, meg is akarja osztani az egész világgal. Vagyis a misszió belső késztetés, amire Krisztus szeretete vezet minket.

Nem néhány kitüntetett keresztény feladata a misszió, hanem maga a tanítványság missziós állapot – hangsúlyozta a bíboros. Valamennyien misszionárius tanítványok vagyunk, ahogy Ferenc pápa is írja Evangelii gaudium kezdetű buzdításában. Erdő Péter utalt a 2007-es városmisszióra is, kiemelve, hogy annak egyik legnagyobb eredményeként plébániai közösségeink ráébredtek: nem elég hívő és befogadó közösséget alkotniuk, hanem „missziós közösségeknek kell lenniük, akik kilépnek a világ felé, keresik a módját, hogy hogyan elegyedhetnek szóba a távol állókkal, a megfáradtakkal, azokkal, akik azt hiszik, hogy nincs értelme semminek”.


A bíboros emlékeztetett rá, hogy – a II. Vatikáni Zsinat tanításának szellemében – az egyház közösségének különös szeretettel kell Krisztust hirdetnie a rászorulók között, ki kell lépnie saját területének „perifériái vagy az új társadalmi-kulturális területek felé”. A papoknak a rájuk bízott közösséggel együttműködve kell átadniuk Krisztus jó hírét a világnak – tette hozzá Erdő Péter. Mindez azért szükséges, mert a világnak Krisztus kell, és a világnak ránk is szüksége van, mert Krisztushoz tartozunk.


A szentbeszédet követően az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye papsága megújította papi fogadalmait, majd a nagy számban jelenlévő hívek könyörögtek pásztoraikért és további szolgálatukért. Ezt követően került sor az ünnepélyes olajszentelésre: a bérmálkozáshoz használt szent krizmához való olajat, a betegek olaját és a keresztelendők olaját körmenetben vitték az oltárhoz. A jelenlévők együttesen imádkoztak azokért, akiket majd ezekkel megkennek, végül a bíboros főpásztor megáldotta a szentségi olajakat.

Fotó: Thaler Tamás

Videó: Bonum TV

Magyar Kurír
(asz)

Kapcsolódó fotógaléria