Ezentúl digitálisan jelenik meg a Praeconia liturgikus folyóirat

Kultúra – 2021. április 2., péntek | 13:00

Igeliturgia és Parsch Pius emlékezete címmel megjelent a Praeconia liturgikus szakfolyóirat legújabb száma. A lap ettől a számtól kezdve kizárólag digitálisan jelenik meg, mindenki számára ingyenesen elérhető és letölthető formában.

Az idei év a kiadvány szempontjából különleges lesz: a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet úgy döntött, hogy mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a folyóirat 2021-től elkövetkező lapszámait. Ez a lehetőség hozta magával azt is, hogy a folyóiratot ezentúl digitálisan adják ki, nagyobb oldalszámmal, több tartalommal, a papír alapú kiadás pedig megszűnik.

Amikor ennek az – első alkalommal digitális formában megjelenő – számunknak az Igeliturgia és Parsch Pius emlékezete címet adtuk, két különböző, de egymástól nem idegen témát kapcsoltunk egybe. Az ige liturgiája is egymástól eltérő, jóllehet azonos tőről fakadó liturgikus formára utal. Egyrészt a szentmise első részére, az igeliturgiára, ami megelőzi az Eucharisztia liturgiáját, másrészt az önálló Isten igéjének meghirdetését célzó liturgiára, aminek középpontjában a Szentírás áll, annak felolvasása, magyarázata, imádság, ének, esetleg – pap nélküli istentisztelet formájában – kiegészülve szentáldozással.

Ferenc pápa 2019-ben elrendelte az Isteni Ige vasárnapjának minden év 4. évközi vasárnapján történő megünneplését (ami korábban Szentírás-vasárnap néven vált ismertté és Szent Jeromos egyháztanító szeptember végi ünnepéhez kötődött). Az Aperuit illis motu propriójában a pápa kiemeli Isten igéjének performatív (azaz a kimondással egy időben cselekvést is végrehajtó, azaz tettekre indító) jellegét, amely különösképpen a liturgiában válik nyilvánvalóvá (2. pont). A Szentatya ezzel utal a II. vatikáni zsinat szándékára, amely Isten igéjének újrafelfedezésével azt a liturgia princípiumává (vezérelvévé, Benedikt Kranemann erfurti liturgikus tudós kifejezésével) tette. Nem kevésbé a reformáció eltökélt szándékára, amellyel Isten igéjét (a Bibliát) és az igehirdetést fókuszba állította. A zsinat tudatosan szerette volna az igeliturgiát önálló ünneplésformává nyilvánítani. Ez manapság a paphiány idején automatikusan valóra is válik. Tudatosítanunk kell azonban, hogy a felolvasott igében valóban Krisztusnak egyik (fontos) jelenlétével találkozunk (vö. SC 7), ez a sacra verbi Dei celebratio.

Tanulmányainkban Isten igéje asztalára figyelünk, amelyet minél bőségesebben kell megterítenünk minél többek számára.

E számunk emléket akar állítani a zsinati liturgikus reform előfutárának, a szomszédságunkban, Klosterneuburgban élt és alkotott Parsch Johann Pius OSA atyának (1884–1954), akinek jelmondata ez volt: „Szelíd szívóssággal” („Mit sanfter Zähigkeit”) – életének, teológiájának, liturgiaszeretetének az összefoglalása. Mivel nagy érdemei voltak a Szentírás népszerűsítésében, a liturgián belüli elmélyült használatában, így illeszkedik emléke folyóiratunk jelen számába. A róla szóló tanulmányokkal tisztelgünk máig ható szolgálata nagysága előtt.

Nem feledkezünk meg arról sem, hogy Bécs közelében működik a Pius Parsch Institut, amely fenntartja és működteti a jeles liturgikus szellemi hagyatékát (és amelyhez lehetséges kültagként is társulni): A-3400 Klosterneuburg, Stiftsplatz 8/3.; a weboldal ITT található; e-mailen pedig a pius.parsch@stift-klosterneuburg.at címen lehet elérni az intézetet.

Két fő témánk mellett megmaradtak korábban megszokott rovataink is. Reméljük, hogy a Liturgikus Intézet honlapján elérhető – ingyenes – számok sok érdeklődőhöz eljutnak.

„Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb (Zsid 4,12). Hogy Isten szavában mennyi erő és bölcsesség lakik, azt ezekből a szavakból is láthatják azok, akik keresik Krisztust, aki az Isten Igéje, ereje és bölcsessége. Ez az Ige az idő kezdete előtt az Atyánál volt, mint vele egyformán örökkévaló, majd időben kinyilatkoztatta magát (...) Ez az Isten eleven Szava, akinek az Atya megadta, hogy élete legyen önmagában, mint ahogy az Atya is önmagában birtokolja az életet. Ezért ő nem csupán élő, hanem ő maga az élet. (...)

Amikor ez a szó felhangzik, akkor e kimondás ténye adja a hallható szónak azt az erőt, amelyet belsőleg felfog az, aki azt meghallja, s ez az erő kelti életre a halottakat, és e szavak által kapnak új életet Ábrahám fiai.

(...) Isten szava átható, és minden kétélű kardnál élesebb (Zsid 4,12), amikor hittel és szeretettel fogadják. Mi lehetetlen annak, aki hisz, vagy mi nehéz annak, aki szeret?

Ha ez a szó elhangzik, igéi úgy átjárják az ember szívét, mint az erős íj éles nyilai, s mint a felszegezettbe a szegek belehatolnak annyira, hogy átjárják a legbelsejét.

Ez a szó ugyanis élesebb minden kétélű kardnál, azaz minden erőnél és hatalomnál jobban magáévá teszi az embert, és élesebb minden emberi lángésznél; minden emberi bölcsességet és okos beszédet felülmúl.”
(Balduin canterburyi püspök műveiből. Tract. 6: PL 204, 451–453. Évközi 30. hét péntek, Olvasmányos imaóra II. olvasmánya).

A Praeconia folyóirat letölthető a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet weboldaláról.

Forrás: Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria