Fáklyás felvonulás és imádság a békéért

Hazai – 2015. január 1., csütörtök | 21:33

A Szent Egyed közösség január 1-jén ökumenikus imádságot szervezett Budapesten a háborúban szenvedőkért és az üldözött keresztényekért. Az imádságon részt vettek Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, Halil Juszef, a kopt ortodox és Aaron Stevens, a skót presbiteriánus egyház lelkészei.

KÉPGALÉRIÁVAL – Klikk a képre!

„Ne legyenek többé rabszolgák, hanem testvérek” – így szól Ferenc pápa felhívása a béke világnapján. A Szentatya arra hív, hogy a közöny globalizációja helyett valósítsuk meg a testvériség, a szolidaritás globalizációját. Ferenc pápa felhívására a Szent Egyed közösség fáklyás felvonulással és imádsággal emlékezett a háborúban szenvedő országokra és az üldözött keresztényekre.

A résztvevők a Salkaházi Sára rakparton, a vértanú szerzetesnővér emlékét őrző márványtáblánál gyújtották meg mécseseiket. Szőke Péter, a Szent Egyed közösség magyarországi vezetője felolvasott a Békét az egész földnek című békekiáltványból, amellyel közösségük csatlakozik Ferenc pápa szándékához: „Nyilvánítsuk ki újra szolidaritásunkat a háború, a terrorizmus, a mindenféle erőszak és a rabszolgaság minden áldozata iránt. Meg vagyunk róla győződve, hogy a béke mindig lehetséges és minden folyamatban lévő konfliktust meg lehet oldani békés eszközökkel.”

A résztvevők azon a helyen gyűltek össze, ahol Salkaházi Sárát és vele együtt zsidó embereket a Dunába öltek a második világháború idején. Szőke Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna vize, amely éltető erő, akkor az élet helyett a halál jele lett sokak számára. Csakúgy, ahogyan napjainkban a Földközi-tenger, amely szintén számos népet összekapcsoló, éltető közeg kellene, hogy legyen: napjainkban azonban a halált jelenti sok menekült számára. A Szabadság híd lábánál állva utalt arra, hogy mindannyian hidak lehetünk, embereket és népeket összekötő hidak – megvalósítva így Ferenc pápa kívánságát, a testvériség globalizációját.

A fáklyás felvonulás 18 órakor ökumenikus imádsággal folytatódott az angolkisasszonyok Szent Mihály-templomában. Halil Juszef, a magyarországi kopt ortodox egyház főesperese mondott beszédet. János evangéliumának a tanítványokat a testvéri szeretetre buzdító szakaszából (Jn 13,34-35) kiindulva a Szentlélek első három gyümölcséről beszélt. „Az igazi szeretet, az öröm és a béke abból ered, hogy kapcsolatban vagyunk Jézussal – hangsúlyozta. – Ez a szeretet az egész életünket áthatja, ez az öröm más, mint a világ öröme, ezt a békét csak Jézustól kaphatjuk meg.”

A magyarországi kopt ortodox egyház vezetője a szamáriai asszony történetével illusztrálta a Szentlélek e három gyümölcsének életet átalakító erejét. A Jézussal való találkozás előtt az asszonyban nem volt szeretet, magától különbözőnek látta az idegent; nem volt benne öröm, egyedül ment a kúthoz abban az órában, amikor mások nem mentek oda; és nem volt benne béke sem. A Jézussal való beszélgetés azonban megváltotta: kilépett az utcákra és elkezdte másoknak is hirdetni az örömhírt. Halil Juszef végül az Úrhoz fohászkodott, hogy adja meg mindannyiunknak az igaz szeretet, öröm és béke ajándékát, hogy az ő szent nevében másoknak is hirdethessük a szabadulást.

A hívek könyörgései után egy kicsiny kopt kórus Halil Juszef vezetésével békehimnuszt énekelt – a keleti egyház hagyományos zenéje különleges erővel hatott: a keleti és nyugati kereszténység találkozásának szép pillanata volt ez,

Ezt követően a hívek a háborúban szenvedő országokért imádkoztak, és minden ország nevének kimondása után gyertyát gyújtottak.

A Szent Egyed közösség száznegyven iraki menekült családot segít kurd területen, biztosítja szállásukat, megélhetésüket. Az imádság végén az ő megsegítésükre adakoztak a résztvevők.

* * *

A Szent Egyed közösség békekiáltványa, 2015

BÉKÉT AZ EGÉSZ FÖLDNEK

A 2015. január 1-ji béke világnapja alkalmából kifejezzük támogatásunkat Ferenc pápa Már nem rabszolgák, hanem testvérek vagytok címmel közzétett üzenete iránt. Magunkénak érezzük sürgetését, hogy leküzdjük a rabszolgaság egyszerre ősi és mai jelenségét, amely visszataszító sebhelyként torzítja el az egyetemes testvériség és a találkozás kultúrájának arcát. Együtt akarunk haladni egy igazságosabb és békésebb világ megvalósítása felé városunkban, hazánkban és az egész világon…

Ferenc pápa mondja: „Az emberi család eredetéről szóló elbeszélésben az Istentől, az Atya alakjától és a testvérektől való eltávolodás bűne kifejezi a közösség elutasítását. Ebből származik a szolgai alávetettség (vö. Ter 9,25-27), mindazokkal a következményekkel, amelyeket ez hordoz…: a másik ember elutasítása, a rossz bánásmód a többi emberrel, az emberi méltóság és az alapvető jogok megsértése, az egyenlőtlenségek intézményesülése”. És bár a rabszolgaságot hivatalosan eltörölték – folytatja Ferenc pápa – „…még ma is emberek millióit, gyermekeket, minden korosztályhoz tartozó férfiakat és nőket fosztanak meg szabadságuktól és kényszerítenek arra, hogy a rabszolgákéhoz hasonló körülmények között éljenek”. Még lejjebb így ír: „Gondolok a drámai útjukon éhségtől szenvedő számos migráns életkörülményeire, akiket megfosztanak szabadságuktól, javaiktól és fizikailag és szexuálisan kihasználnak (…) akiket a nehéz, félelemmel teli és bizonytalan út után olykor embertelen körülmények között fogságba vetnek”. A pápa a jelenkori rabszolgaság okai között említi a „… a fegyveres konfliktusokat, az erőszakot, a bűnözést és a terrorizmust”.

Ebben a drámai helyzetben szeretnénk magunkévá tenni Ferenc pápa sürgető felhívását, amelyet minden jóakaratú emberhez intéz, hogy „…ne legyenek cinkosai ennek a bűnnek, ne fordítsák félre a tekintetüket testvéreik szenvedése láttán, akiket megfosztanak szabadságuktól és méltóságuktól, hanem legyen bátorságuk hozzá, hogy megérintsék Krisztus szenvedő testét, amely megmutatkozik abban a számtalan arcban, akiket ő maga legkisebb testvéreinek (vö. Mt 25,40.45) nevez”. Ne meneküljünk el attól a kérdéstől, amelyet Isten maga intéz minden nemzedékhez: „Mit tettél testvéreddel?” (vö. Ter 4,9-10). „A közöny globalizációjára, amely ma számos testvérünk életére rátelepszik”, válaszoljunk azzal, hogy „a szolidaritás és testvériség globalizációjának munkálói” leszünk, amely visszaadhatja a reményt korunk emberének, különösen a legszegényebbeknek.

Nyilvánítsuk ki újra szolidaritásunkat a háború, a terrorizmus, a mindenféle erőszak és a rabszolgaság minden áldozata iránt. Meg vagyunk róla győződve, hogy a béke mindig lehetséges és minden folyamatban lévő konfliktust meg lehet oldani békés eszközökkel. Mint Sant’Egidio közösség, valamennyi barátunkkal együtt, akik segítenek bennünket, vállaljuk, hogy minden nap gyakorolni fogjuk a megbékélés gesztusait testvéreink iránt; hogy nem törődünk bele a háborúba és nem fáradunk bele abba a szép és gyümölcsöző erőfeszítésbe, hogy megvalósuljon a BÉKE AZ EGÉSZ FÖLDÖN. 

Róma, 2015. január 1.

A HÁBORÚ SÚJTOTTA ORSZÁGOK LISTÁJA – 2014. DECEMBER

Imádkozzunk mindazokért az országokért, ahol háború, fegyveres konfliktus dúl!

Imádkozzunk

– a békéért Afganisztánban;
– hogy az etnikai konfliktusok véget érjenek Burmában;
– a békéért és az erőszak terjedésének megállításáért Kolumbiában;
– hogy az erőszak terjedése véget érjen El Salvadorban;
– a békéért Észak-Kivu tartományban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban;
– hogy az Észak-és Dél Korea közti feszültség véget érjen;
– a békéért Szudánban;
– hogy az erőszak és a villongások véget érjenek Egyiptomban;
– Eritreáért és Etiópiáért;
– a békéért Irakban;
– Kasmír tartományért;
– hogy a békétlenség véget érjen Libanonban;
– a békéért Líbiában;
– a békéért Észak-Maliban;
– a drogkereskedelem miatti erőszak terjedésének megállításáért Mexikóban;
– a Fülöp-szigeteki Mindanao tartomány békéjéért;
– Mozambikban a béke megszilárdításáért;
– a Nigériában tomboló erőszak megállításáért;
– hogy az erőszak és a terrorizmus véget érjen Pakisztánban;
– Szenegálban Casamance tartományért;
– a békéért a Közép-afrikai Köztársaságban;
– a békéért és mindennemű erőszak végéért Szíriában;
– a békéért Szomáliában;
– mindenfajta erőszak végéért Dél-Szudánban;
– a békéért Ukrajnában;
– hogy az erőszak véget érjen Jemenben;
– a békéért és mindenfajta erőszak végéért a Szentföldön.

Fotó: Lambert Attila

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria