Felszítani magunkban a Szentlélek tüzét – Interjú Bartha Angéla szociális testvérrel

Nézőpont – 2017. június 3., szombat | 12:01

Június 8. és 11. között budapesti városmissziós napokat rendeznek a főváros belső kerületeiben. Bartha Angéla szociális testvérrel, a négynapos egyházi esemény koordinátorával beszélgetünk.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

– Mikor vetődött fel a budapesti városmissziós napok megrendezésének ötlete?

– Két évvel ezelőtt, a migrációs válság kirobbanásának kezdetén, amikor idegen kultúrából származó emberek tömegei menekültek Európába, Székely János püspök föltette a kérdést, mit lehetne tenni, mi az, amire hív bennünket a Jóisten? Volt már népvándorlás Európában, a Krisztus utáni első századokban, de akkor kereszténységgel találkoztak. Most egészen más a helyzet: földrészünkön a többség hitetlen vagy közömbös Jézus követésével kapcsolatban, sokan követnek liberális eszméket, vagy egyszerűen gyakorlati materialisták. Székely Jánosban ekkor vetődött fel a városmisszió felelevenítésének gondolata. Összehívott több lelkiséget, szerzetes és világi közösséget ennek érdekében, és így született meg egy együttműködés, amit Magyar Városmissziós Szövetségnek, röviden MAVÁRSZ-nak neveztünk el. Tavaly már megrendeztünk egy kisebb (2016. május 5–8.), majd attól nagyobb (október 20–23) városmissziós napokat. A májusit alapvetően a Horváth Mihály téri Szent József-templomban és a Blaha Lujza téren tartottuk; az októberit tágítottuk: a Horváth Mihály téri Szent József-templom, a Jézus Szíve-templom, Krisztus Király-kápolna, Bakáts téri Szent Ferenc-plébánia területe adott helyszínt. Akkor is alapvető volt számunkra az imádság (24 órás dicsőítés, Imádság Házában folytatott imaórák), a belső evangelizáció (dicsőítő, gyógyító imaestek) és a külső missziók: missziós menet, utcai evangelizáció. Ezt a folyamatot folytatjuk a mostani városmissziónkkal. Püspök atya megbízott a rendezvény koordinálásával, Erdő Péter bíboros levele pedig abban segített, hogy könnyebben elérhessem a plébánosokat. Előzőleg imádkoztam, és kértem a Szentlelket, hogy mutassa meg, mondjak-e rá igent. Megerősödtem abban, hogy fölvállalhatom ezt a küldetést, amellett, hogy sokat szolgálok már az Egyházban: hittant tanítok, lelkigyakorlatokat vezetek, számos területen evangelizálok.

– Miért fontos városmissziót rendezni?

– A városmisszió megrendezésével szorosan kapcsolódunk az eucharisztikus kongresszusra való felkészüléshez, hiszen így készülhetünk legjobban: imával és evangelizációval. Az ima révén még inkább személyes, élő kapcsolatunk lesz Jézussal, az evangelizációval pedig meghívhatjuk azokat az embereket, akiknek még nincs élő kapcsolatuk, akár a templomba járók közül is lehetnek ilyenek. Meg kell szólítanunk az utca emberét, a keresőket és azokat is, akik elutasítják Istent. A belső és a külső evangelizáció is a hivatásunk. Összekapcsolódunk az eucharisztikus kongresszusra történő felkészülés első évének céljával, hogy személyesen térjünk meg Jézushoz. A programjainkban is ez lesz kidomborítva.

– Milyen programok lesznek a városmisszión?

– Elsősorban a templomokban szólítjuk meg az embereket, de emellett kimegyünk az utcára is. Június 8-án huszonnégy órás dicsőítéssel kezdjük a rendezvényt, a városmisszió szolgálóiért, programjaiért és a résztvevők megtéréséért. Különböző közösségek imádkoznak az Oltáriszentség előtt a Szerviták téri Szent Anna-templomban, hogy még inkább szálljon le ránk Isten ereje, képesek legyünk átadni az örömhírt másoknak. Ugyanakkor az imádság folyamatos, ezért kérjük a híveket, hogy imádkozzanak a megtérésekért. Újfajta imaláncot hoztunk létre, amit imabástyának nevezünk: a kérésünk, hogy mindenki imádkozzon hetente egy vagy fél órát a megtérésekért. Az imádság lelki háttere az imádság háza, aminek hazánkba érkezéséhez több szociális testvér aktívan hozzájárult. A városmisszió programjaiban kiemelten hangsúlyos az ima: a szentségimádás és a dicsőítés, a tanúságétel és a buzdítás. Ezek között lesz a Cor et Lumen Christi Közösség és a szociális testvéreknek is tanúságtevő imaestje. A belső megerősítés után megyünk az utcára.

– Az utca emberét hogyan szeretnék megszólítani a városmisszión?

– Június 10-én délután háromtól a józsefvárosi templomból Székely János püspök atyával együtt elmegyünk a Deák térig. A missziós menet alatt Jézust dicsőítő és Szentlélek hívó dalokat éneklünk, gitáros kísérettel; az utunkba eső templomoknál megállunk egy tized rózsafüzért elimádkozni. Kérjük, hogy mindenki hozzon magával Szentírást, mert szó szerint fel szeretnénk emelni Isten igéjét. Ami nekünk, katolikusoknak fontos, hadd legyen másoknak is az. A jezsuiták Mária utcai templomától a Mikszáth Kálmán téren keresztül kimegyünk a Kálvin térig, ez a terület tele van kiülős kávéházakkal és sok fiatallal. Hadd hallják Jézus nevének dicsőítését! Útba ejtjük a Ferenciek terét is, majd a Deák térnél ér véget a missziós menetünk. Itt egy utcai evangelizációval szeretnénk megszólítani a fiatalokat, dicsőítéssel, tanúságétellel, pantomimmal, mert a Deák tér az ifjúság egyik nagy központja. Nemcsak azt várjuk, hogy hozzánk jöjjenek, hanem mi megyünk közéjük. Közben még ugyanezen a napon este a Szent István-bazilikában az Emmánuel Közösség szervez szentmisével egybekötött dicsőítést, szentségimádást, a szerviták Szent Anna-templomában pedig, amely nagyon közel van a Deák térhez, csendes szentségimádás, közbenjárás és gyónási lehetőség lesz azok számára, akik az utcáról betérnek. Gyóntatni fog Mohos Gábor atya, a katolikus püspöki konferencia titkára, majd Székely János püspök atya is. A városmisszió zárónapján, vasárnap is különleges lehetőséget készítettünk: missziós miséken vehetnek részt.

– Mitől missziós egy szentmise?

– Attól, hogy Jézus alapvető szaváról, a megtérésről fog szólni. Hívők tesznek tanúságtételt arról, hogy bár korábban is vallásosak voltak, gyökeresen megváltozott az életük, miután megtértek, és teljesen átadták magukat neki, már nemcsak szokásból járnak templomba, hanem örömmel, mert személyes kapcsolatuk van Jézussal. Ezért a jelenlevő híveket meghívjuk arra, hogy a szentmise keretében adják át az életüket Jézusnak, ha erre ott és akkor készek. Jézusnál van a legjobb helyen az életünk. Három ilyen missziós mise lesz június 11-én. Az egyik a Horváth Mihály téri Szent József-templomban, reggel kilenc órakor; a második a Bakáts téren, fél hattól, az Imperfectum együttes zenei szolgálatával; a harmadik pedig Bíró László püspök atyával, este fél kilenckor a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban.

– A programok igen változatosak…

– A Magyar Városmissziós Szövetség keretében szerveztük a programokat, de az nem elég, hogy a mi közösségeink evangelizálnak, hanem szeretnénk együtt szolgálni a plébániákkal, nemcsak most, hanem a jövőben is. Keressük az együttműködés lehetőségeit az atyákkal és a hívekkel. Így lesznek speciális plébániai programok, például a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban. Részletes programunk reméljük sokakhoz eljut, akár a facebook/Városmisszió oldalunkon keresztül. Akkor lesz élő a mostani kezdeményezés, ha lesz folytatás. Tíz évvel ezelőtt éltük meg Budapesten a városmisszió csodáját, ami gazdag lelki gyümölcsöt termett: a hívők lelkében fellobbant a missziós tűz, öröm továbbadni az evangéliumot a barátainknak, rokonainknak. A bátorság hangjai erősödtek köreinkben, a Szentlélek adott új reményt nekünk. Mi ezt szeretnénk folytatni, ennek a tüzét felszítani magunkban, és így folytatni az atyákkal és hívekkel együtt. A júniusi eseményeknél nem állunk meg, folyamatos missziót szeretnénk. Október 5. és 8. között a budai oldalon tervezünk hasonló napokat tartani, az ottani plébániákkal együtt. Nagy a kihívás, de a Szentlélek ereje által beteljesítjük a küldetést: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Nem hallgathatunk tovább, itt az idő, hogy felébredjünk, és továbbadjuk az örömhírt!

– Tudatos volt-e az, hogy a városmissziós napokat közvetlenül pünkösd után, néhány nappal Úrnapja előtt rendezik?

– Az egyik atya szerette volna, hogy pünkösdkor tartsuk, de a Szentlélek ünnepe sok értékes programmal van tele, ezt nem lehetett volna megszervezni számos plébánián, de nálunk a Szociális Testvéreknél is a pünkösd a legnagyobb ünnep, ekkor vannak a fogadalomtételeink. Pünkösd után azonban még inkább megélhetjük, hogy a Szentlélek küldetésében járunk. A Szentlélek eljön, kiárad és küld bennünket, hogy hirdessük az evangéliumot, miközben teljesen rábízzuk magunkat Istenre. A városmissziós napok rendezésének ez áldott időpontja.

– A Budapesti Városmissziós Napok mottója – „Kit keresel?” – János evangéliumában (20,15) olvasható. A feltámadt Jézus kérdezi ezt Mária Magdolnától…

– A feltámadt Jézus szólította meg Mária Magdolnát, az ő személyes kérdését emeltük ki. A hívekben is gyakran fölvetődik a kérdés: Kit is keresek, ki is ez a Jézus? Krisztus önmagát mutatja be nekünk, a híveknek és a nem hívőknek egyaránt. Valamennyien keresünk, és nem annyira pénzt, megélhetést, hanem alapvetően az életünk értelmét, és azt, aki igazán szeret minket. Ő Jézus. A feltámadt Krisztus megadja nekünk a választ. Bízom benne, hogy Jézus csodálatos módon megnyilvánul majd ebben a néhány napban. Sokan meggyógyulnak, és megszabadulnak a világ kötelékeitől, egész szívvel megtérnek Jézushoz, és teljes lesz az életük az Egyház szívében.

Fotó: Lambert Attila

Bodnár Dániel/Magyar Kurír 

Kapcsolódó fotógaléria