Felújított útszéli keresztet és új hittantermet áldott meg Nyírszőlősön Szocska Ábel püspök

Hazai – 2021. december 2., csütörtök | 9:00

November 28-án, vasárnap felújított keresztet és új hittantermet áldott meg Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök Nyíregyháza-Nyírszőlősön.

Ötvenöt lépcső vezet fel a nyíregyháza-nyírszőlősi Istenszülő születése görögkatolikus templomba. 1890-ben építették ezt a kis alapterületű, a település fölé magasodó templomot, azóta hívja újra és újra az Úr azokat, akik meghallják szavát: „Jöjj fel hozzám a hegyre” (Kiv 34,1).

Az itt élő hívek és itt szolgáló parókus, Véghseő Tamás atya hűséggel jár fel ide nap mint nap, s az imádság mellett a templomnak és környezetének rendben tartását is elhívása részének tekinti.

2010 óta zajlanak itt felújítások. A korábbi külső és belső felújítási munkálatok után idén rendeződött a templom környezete is a térburkolat, a vízelvezetés és a feljáró kialakítása által, s egy beruházásnak köszönhetően a 25 évvel ezelőtt állíttatott kereszt is méltó állapotban fogadja az előtte imádkozókat.

Az elmúlt évben a régi parókia épületegyüttesének egy részét átalakították, másik részét lebontották. Az itt létrehozott új közösségi tér – hittanterem – és a domb lábánál felállított, eróziót gátló támfalak a nyírszőlősi hittanosok, ministránsok keze nyomán váltak színessé: az épületen belül a magvető példázatát, kívül Noé bárkáját festették a falakra a fiatalok.

Mindezen újításokra adta főpásztori áldását Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök november 28-án, amikor megszentelte az útszéli keresztet és megáldotta az új hittantermet a püspöki Szent Liturgia keretében.

A főpásztor az elhangzó evangéliumi szakaszról és annak életünkben megvalósuló jelentéséről tanította a híveket homíliájában, arról, hogyan kel életre az evangélium ezen a napon.

„Jézus rátette kezét az idős, meggörnyedt asszonyra, s az menten meggyógyult, ugyanúgy rátette a kezét a parókus és hívek által az öreg, felújításra váró keresztre, a régi parókia udvarán lévő házra, és megújította azokat” – fogalmazott Szocska A. Ábel püspök. – Ahogyan akkor, most is arra hívják fel a figyelmünket a körülmények, hogy „milyen fontos dolgok történnek Jézus jelenlétében az életünkben, milyen jó, ha Jézus jelen van és megérint bennünket”.

„Vajon hány embert érintett meg évezredeken át Krisztus, amikor a benne bízók elmentek imaházainkba, templomainkba, és láthatatlanul, csendben megtörtént velük a csoda? Hiszen mindenki, aki Jézus jelenlétében él, számíthat csodára” – mondta a hierarcha. Mindezek alátámasztására történeteket osztott meg a jelenlévőkkel, kiemelve, hogy „aki Jézus mellett van, annak megadja a kellő választ, a vigasztalást és a lelki megújulást”.

A szertartás végén Szocska A. Ábel püspök megköszönte a hívek és Véghseő Tamás parókus odaadó szolgálatkészségét, lelkiismeretes munkáját. Háláját Tamás atyának egy ezüst papi mellkereszttel fejezte ki.

A gyermekek az új hittanteremben sütött mézeskaláccsal köszönték meg a nyíregyházi  megyéspüspök látogatását, hogy – a parókus szavait idézve – az Úr Nyírszőlőskertjében találkozhattak.

A közösség, folytatva a megkezdett utat, a jövőben további munkálatok elé néz, hiszen a templomsüveg és a viharban megdőlt toronykereszt helyreállításához a gerendázat teljes cseréjére is szükség lesz, illetve a hittanterem további épületegységgel bővül majd. A parókus bizakodó: „Isten nem tagadja meg kegyelmét azoktól, akik megtesznek minden tőlük telhetőt. Közösségünk mindig tudott áldozatot hozni, s ezek Istennek kedves áldozatok voltak.” Miként Szent Péter mondta Urunk színeváltozásakor, úgy mondhatják fönt a „hegyen” e közösség tagjai: „Uram, jó nekünk itt lenni!”

A felújítások az EEÖR-KP-1-2021/1-001032 kódszámú pályázat keretében valósultak meg.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria