Ferenc és Benedek – a pápai „négykezes” - VIDEÓVAL

Lezárul a hit éve

Kitekintő – 2013. november 23., szombat | 19:05

A hit kapuja kezdetű apostoli levél és A hit világossága című enciklika azt tanúsítják: Péter utóda mindig arra hivatott, hogy megerősítse testvéreit a hitben, melyet Isten világosságként ajándékoz minden embernek.

XVI. Benedek pápa 2012. október 11-én, csütörtökön délelőtt ünnepélyes szentmisével nyitotta meg a Szent Péter téren a hit évét, amelyet 2013. november 24-én Ferenc pápa zár le.

„A Péter utódára bízott feladat tudatában XVI. Benedek ezt az esztendőt a hit évének nyilvánította, olyan kegyelmi időnek, amely segít megérezni a hit nagy örömét, felfogni a hit által megnyitott horizontok tágasságát […]”  – írja Ferenc pápa  a Lumen fidei (A hit világossága) kezdetű enciklikájában.

A hit éve a II. Vatikáni Zsinat ötvenedik évfordulóján kezdődött. Ez az egybeesés felhívja a figyelmünket arra, hogy a II. Vatikánum a hitről szóló zsinat volt, mert arra buzdított, hogy Krisztusban újra Isten elsőbbsége kerüljön az egyházi és a személyes életünk középpontjába. Az Egyház ugyanis soha nem befejezett tényként tekint a hitre, hanem tudja, hogy Isten ezen ajándékát mindig táplálni és erősíteni kell, hogy továbbvezéreljen a maga útján – folytatja a Szentatya, kapcsolódva egyúttal ahhoz a szándékhoz, amellyel elődje meghirdette a hit évét.

A dokumentum „négykezes”, ahogy Ferenc pápa már korábban szellemesen fogalmazta. A műre utalva rámutat: „E hire irányuló reflexiók […], csatlakozni kívánnak mindahhoz, amit XVI. Benedek a szeretetről és a reményről szóló enciklikáiban elmondott. Ő szinte már teljesen elkészült a hitről szóló enciklika első változatával. „Mélységesen hálás vagyok neki érte, és a Krisztusban élő testvériségben átveszem értékes munkáját, hozzátéve néhány kiegészítést. Péter utóda ugyanis mindig – tegnap, ma és holnap – arra hivatott, hogy 'erősítse meg testvéreit' a hit azon mérhetetlen kincsében, amelyet Isten világosságként ajándékoz minden ember útjához.”

„A hit világossága: így nevezi az Egyház hagyománya azt a nagy ajándékot, amelyet Jézus hozott el […]”. Ennek az a sajátossága, hogy „képes megvilágítani a teljes emberi életet” – hangsúlyozza a Szentatya első enciklikájában.

XVI. Benedek pápa Porta fidei (A hit kapuja) kezdetű apostoli levelében, amellyel meghirdette a hit évét, hangsúlyozza: „újra föl kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”. A levél nyilvánvalóvá teszi, hogy a történelemben nem ez az első hit éve: VI. Pál pápa 1967-ben is meghirdetett egyet, amelynek végén közzétette híres Credóját, Isten népének hitvallását. A tavaly ötven éve elkezdődött II. Vatikáni Zsinat és a húsz éve kiadott katekizmus adott okot újra a hit évének meghirdetésére, valamint az idei őszi püspöki szinódus, amely az új evangelizációval foglalkozik. Korunk Egyházában egyre gyakoribb a tematikus évek meghirdetésének gyakorlata is. A hit éve ismét alkalom a megtérésre, a megújulásra – mutat rá XVI. Benedek.

Magyar Kurír
(lt)