Ferenc pápa: Minden hívőnek részt kell vennie Isten országának hirdetésében!

Ferenc pápa – 2019. október 20., vasárnap | 19:59

Október 20-án, a missziós világnapon a Szentatya a déli Angelus elimádkozásakor arra buzdított minden hívőt, hogy maga is vegyen részt az evangélium hirdetésében és imádkozzon a misszionáriusokért. A Szentatya magyarra fordított beszédét teljes terjedelmében közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai szertartás szentleckéjében azt a buzdítást halljuk, amelyet Pál apostol hűséges munkatársához, Timóteushoz intéz: „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő; feddj, ints, buzdíts teljes türelemmel és a tanítás szándékával!” (2Tim 4,2). A hangnem határozott: Timóteusnak felelősnek kell éreznie magát Isten szavának hirdetéséért.

A ma tartott missziós világnap kedvező alkalom arra, hogy minden megkereszteltben jobban tudatosuljon, hogy együtt kell működnie az igehirdetésben, Isten országának hirdetésében, új elköteleződéssel. Száz évvel ezelőtt XV. Benedek pápa kihirdette a Maximum illud kezdetű apostoli levelet, hogy új lendületet adjon az egész Egyház missziós felelősségének. Úgy érezte, hogy az evangéliumnak megfelelően át kell alakítani a missziót a világban, hogy tiszta legyen minden gyarmatosító rárakódástól és mentes legyen az európai nemzetek expanziós politikáitól.

A mai, megváltozott helyzetben XV. Benedek üzenete továbbra is időszerű, és arra ösztönöz, hogy legyőzzük a kísértést mindenféle autoreferenciális bezárkózásra és pasztorális pesszimizmusra, és megnyíljunk az evangélium örömteli újdonságára. Korunkban, melyet olyan globalizáció jellemez, amelynek támogatnia és tiszteletben tartania kellene a népek sajátosságát, de ehelyett még mindig homologizációtól és régi hatalmi konfliktusoktól szenved, melyek háborúkat szítanak és rombolják a bolygót, a hívőknek az a feladatuk, hogy elvigyék, új lendülettel, azt a jó hírt, hogy Jézusban az irgalom legyőzi a bűnt, a remény legyőzi a félelmet, a testvériség legyőzi az ellenségeskedést. Krisztus a mi békénk, és benne minden megosztottság legyőzetett, egyedül őbenne van minden ember és minden nép üdvössége.

Hogy teljesen meg tudjuk élni küldetésünket, annak elengedhetetlen feltétele van: az ima, a buzgó és állhatatos ima, Jézus tanítása szerint, melyet a mai evangéliumban is hallhattunk, melyben arról mond példabeszédet, hogy „mindenkor imádkoznunk kell, és nem szabad belefáradnunk” (Lk 18,1). Az ima az első segítség, melyet Isten népe a misszionáriusoknak ad: ez az ima tele van szeretettel és hálával azért a nehéz feladatért, hogy az evangélium világosságát és kegyelmét hirdessék és adják azoknak, akik még nem kapták meg. Jó alkalom ez arra, hogy ma megkérdezzük magunktól: Én imádkozom-e a misszionáriusokért? Imádkozom-e azokért, akik elmennek messzire, hogy tanúságtételükkel elvigyék Isten szavát? Gondoljunk el rajta!

Mária, minden nép anyja, kísérje és védelmezze mindennap az evangélium misszionáriusait!

* * *

Ferenc pápa szavai az Angelus elmondása után:

Kedves testvéreim!

Tegnap Cremában boldoggá avatták Alfredo Cremonesi vértanút, a Külmissziós Pápai Intézet misszionárius papját. 1953-ban Burmában gyilkolták meg. A béke fáradhatatlan apostola és az evangélium buzgó tanúja volt, egészen vére ontásáig. Példája indítson arra, hogy a testvériség építői és bátor misszionáriusok legyünk minden környezetben; közbenjárása támogassa mindazokat, akik azon iparkodnak, hogy az evangélium magvait elhintsék a világban. Tapsoljuk meg együtt Boldog Alfredót!

Most pedig szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, Olaszországból és más országokból érkezett zarándokok. Külön is üdvözlöm és szeretettel megáldom a római perui közösséget, amely itt a Señor de los Milagros tisztelt képével gyűlt egybe: Őrizzétek meg mindig a hitet és népetek hagyományait! Üdvözlöm a Fájdalmas Szűzanya Betegápoló Nővéreit, akik egyetemes káptalanjukat tartották; a „Maradjunk emberségesek” menet résztvevőit, akik az utóbbi hónapokban bejárták Olaszország városait és térségeit, hogy konstruktív vitát indítsanak el az inklúzió [társadalmi beilleszkedés] és elfogadás témáiról. Köszönöm ezt a nagyszerű kezdeményezést!

Külön is köszöntöm az Actio Catholicához tartozó fiatalokat, akik nevelőikkel együtt jöttek az összes olasz egyházmegyéből az Actio Catholica gyermekrészlege (ACR) létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Kedves fiúk és lányok, ti főszereplők vagytok az evangelizálásban, főleg kortársaitok között. Az Egyház bízik bennetek; örömmel és nagylelkűséggel haladjatok előre!

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria