Ferenc pápa az igazságtalanul elítélt ártatlanokért imádkozott a kedd reggeli szentmisében

Ferenc pápa – 2020. április 7., kedd | 18:25

Április 7-én, nagykedd reggelén a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén Ferenc pápa az üldöztetésről beszélt, amelyet Jézusnak kellett elszenvedne. A szertartás elején a Szentatya azokért imádkozott, akik igazságtalan ítéletek miatt szenvednek.

„Ne szolgáltass ki ellenségem bosszújának! Hiszen hamis tanúk lépnek föl ellenem, férfiak, kik gonoszat forralnak” – hangzott el a szentmiséje elején a 26. zsoltárból vett antifóna. Gondolatban a pápa az ártatlan üldözöttek felé fordult: „A nagyböjt e napjaiban láttuk az üldöztetést, amelyet Jézus elszenvedett, és azt, hogy a törvénytudók miként acsarkodnak ellene. Ártatlanul ítélték el. Ma mindazokért imádkozom, akik igazságtalan ítéletet szenvednek el az ellenük acsarkodók miatt.”

Homíliájában a Szentatya az Izajás próféta könyvéből (Iz 49,1–6) vett olvasmányt és János evangéliumából (Jn 13,21–33.36–38) Júdás árulásának és Péter tagadásának történetét kommentálta.

Izajás próféciája a Messiásra, a Megváltóra vonatkozik, de egyben Izrael népére, Isten népére is. Azt is mondhatjuk, hogy mindannyiunkra értendő – szögezte le a pápa. – A prófécia kiemeli, hogy az Úr az anyaméhben választotta ki szolgáját. Ezt kétszer is említi (vö. Iz 49,1). Szolgája kezdettől fogva kiválasztott volt, születésétől, sőt már azelőtt. Isten népe kiválasztott volt már születése előtt, ahogy mi is. Egyikünk sem véletlenül pottyant a világba. Arra hivattunk az anyaméhtől kezdve, hogy Isten gyermekei és szolgái legyünk, hogy szolgáljunk, építsünk és jóra neveljünk.

Jahve szolgája, Jézus haláláig szolgált: úgy tűnt, mintha legyőzték volna, de így nyilvánult meg szolgálata – mondta Ferenc pápa. – Ez megmutatja nekünk, hogyan szolgáljunk. A szolgálat azt jelenti, hogy adunk, nem várva érte semmit. Krisztus dicsősége a szolgálat – egészen önmaga megalázásáig, a halálig, a kereszthalálig (vö. Fil 2,8).

Jézus Izrael szolgája. Isten népe is szolga. Ettől eltávolodva hitehagyóvá válik; eltávolodik attól a hivatástól, amit Istentől kapott. Amikor eltávolodunk a szolgálat hivatásától, Isten szeretetétől távolodunk el. Ilyenkor életünket gyakran bálványok szeretetére építjük – figyelmeztetett a pápa.

Az Úr kiválasztott bennünket az anyaméhtől kezdve. Az életben előfordulnak botlások: mindannyian bűnösök vagyunk; van, hogy elbotlunk és elesünk. Kivéve Szűz Máriát és Jézust. Bűnösök vagyunk, de valójában az számít, amikor Isten felé fordulunk, aki kiválasztott és szolgájává kent fel minket. Az a helyes viselkedés, ha bűnösként bocsánatot tudunk kérni, mint Péter, aki esküszik, hogy soha nem fogja megtagadni az Urat, és később, amikor a kakas megszólal, sírva fakad; megbánja bűnét (vö. Mt 26,75). Ez a szolga útja: amikor elesik, bocsánatot kér – hangsúlyozta Ferenc pápa. – Ám ha a szolga nem fogja fel, hogy elesett, amikor a szenvedély a bálványimádásig sodorja, megnyílik a szíve a sátán felé, és belép az éjszakába. Ez történt Júdással (vö Mt 27,3–10).

Ma gondoljunk Jézusra, a szolgálatban hűséges szolgára – buzdított a Szentatya. – Ő arra hívatott, hogy szolgáljon, egészen a kereszthalálig. Gondoljunk magunkra, mint Isten népére: szolgák vagyunk; arra hívattunk, hogy szolgáljunk, de nem azért, hogy előnyt szerezzünk az Egyházban betöltött szerepünkből. Mindig szolgáljunk!

Kérjük a kegyelmet, hogy kitartsunk a szolgálatban! Ha elbukunk, elesünk, kérjük, hogy sírni tudjunk, mint Péter! – biztatott kedd reggeli homíliájában Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria