Ferenc pápa az Üdvhadsereg vezetőihez: A fiataloknak szükségük van az irgalmas szeretet gyakorlására

Ferenc pápa – 2019. november 9., szombat | 16:29

Személyes nagyrabecsülés, ökumenikus elkötelezettség, tanítványi lét, szegények szolgálata – ezek voltak a kulcsszavai a pápa beszédének, mellyel az Üdvhadsereg vezetőjéhez, Brian Peddle tábornokhoz és kíséretéhez fordult november 8-án, pénteken délelőtt az Apostoli Palotában.

A Szentatya örömmel újította meg hálás megbecsülését az Üdvhadsereg összes tagja és önkéntese iránt azért a tanúságtételért, melyet a tanítványság és a szegények szolgálata terén tesznek az Úr parancsának megfelelően: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34).

Utalt a már többször szóvá tett tapasztalatára, miszerint az Üdvhadsereg tagjaival való találkozás révén a nagymamájától kapta sok évvel ezelőtt az első leckét az ökuméről. – A testvéreink legutolsói között végzett alázatos szolgálatotok minden szónál ékesszólóbban beszél – fogalmazott a pápa, és felidézte öt évvel ezelőtti találkozását az Üdvhadsereg tábornok vezetőjével, akinek bölcs kifejezését megőrizte emlékezetében: „Az életszentség túllép a felekezeti határokon.”

Az életszentség ugyanis a jóság, a szolidaritás és gyógyítás konkrét cselekedeteiben nyilvánul meg, a szívhez szól és tanítványi létünk hitelességét igazolja – mutatott rá Ferenc pápa. – Ilyen alapon katolikusok és az Üdvhadsereg tagjai segíthetik egymást a mind szorosabb együttműködésben, a kölcsönös tisztelet jegyében.

Az Üdvhadsereg vezetőjéhez intézett beszédében a Szentatya a közös tanúságtételt a kovászhoz hasonlította, melyet Jézus példabeszédében az asszony lisztbe kever, és amely aztán az egész tésztát megkeleszti. – Az ingyenes szeretet, mely a rászorulók iránti szolgálat gesztusaira ösztönöz, nemcsak élesztő, hanem az éppen kisült kenyér illata is. Főként a fiatalok szorulnak rá ennek a tapasztalatára, hiszen sokszor éppen ez hiányzik a hétköznapi életükben. Az önzés és megosztottság uralta világunkban a feltétlen szeretet nemes gesztusa szolgál gyógyszerként és nyit utat létezésünk transzcendens értelme felé – hangsúlyozta a pápa.

Ezt követően Róma püspökeként köszönte meg az Üdvhadseregnek mindazt, amit ebben a városban tesznek a hajléktalanok és peremre szorultak körében. S hozzátette, éppúgy ismeri azt az elkötelezettséget, mellyel részt vesznek az emberkereskedelem és a rabszolgaság egyéb formái elleni harcban. „Isten áldja meg elkötelezettségüket!” – szólt a pápa, végül pedig azt kérte, hogy imádkozzanak egymásért és továbbra is dolgozzanak együtt Isten szeretetének terjesztésében a szolgálat és a szolidaritás művein keresztül.

Az Üdvhadsereg (Salvation Army) egy minden keresztény felekezettől független protestáns vallási, jótékonysági szervezet, egyfajta sajátos szabadegyház.

1865-ben Angliában alapította William Both metodista lelkész, aki azt vallotta, hogy a keresztény hitnek a karitatív szolgálat, valamint a szociális igazságtalanság elleni küzdelem nélkülözhetetlen, sőt hitelesítő eleme. Az Üdvhadsereg karizmatikus gyakorlati érzékkel nyúlt a szociális problémákhoz: hajléktalanszállókat, népkonyhákat, szociális foglalkoztatókat kezdtek működtetni. Jelszavuk egy könnyen megjegyezhető szó-hármas: „Soup, Soap and Salvation” vagyis „Leves, szappan és üdvösség”.

Az Üdvhadsereg szervezete a viktoriánus kor angol hadseregének fölépítését követi, ennek jegyében a közösség vezetője generális, közvetlen munkatársai tábornokok, ezredesek és különböző rangú tisztek.

Hitvallásuk az apostoli hitvallás egyfajta átirata, ahol alappontként szerepel a hagyományt elvető sola Scriptura (csak a Szentírás) elve. A szentségeket nem ismerik el, liturgiájuk valójában énekes gyülekezeti prédikáció.

Az Üdvhadsereg célja nevének megfelelően az emberek túlvilági üdvösségének a szolgálata, konkrét vallásra való tekintet nélkül, vagyis küldetésük a vallások felett áll, minden ember egyetemes üdvössége iránti elkötelezettséggel, jóllehet magukat saját honlapjuk szerint így definiálják: „Az Üdvhadsereg egyház része az egyetemes keresztény egyháznak”.

Az Üdvhadsereg kiterjedése világméretű, közel 130 országban vannak jelen, aktív tagságuk mintegy másfél millió. Saját honlapjuk statisztikája szerint 14 528 testületben 26 753 tiszt irányításával, 112 203 alkalmazott közreműködésével együtt a „hadsereg” létszáma 2019-es, tehát friss adatok szerint 1 212 181 fő.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria