Ferenc pápa: A bérmálás Isten ajándéka: erőt ad, hogy örömmel haladjunk előre a keresztény életben – VIDEÓVAL

Kitekintő – 2014. január 29., szerda | 15:55

A rendkívüli hideg ellenére január 29-én, szerdán délelőtt több ezer hívő jelent meg a Szent Péter téren, hogy részt vegyen az általános pápai kihallgatáson. Ferenc pápa a szentségekről szóló harmadik katekézisét a bérmálásnak szentelte.

Ez a szentség – más néven konfirmáció, vagyis megerősítés – folytatása a keresztségnek, amelyhez szorosan kapcsolódik. Ez a két szentség az Eucharisztiával együtt egyetlen üdvözítő eseményt képez: ezek a keresztény beavatás szentségei, amelyek révén a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban új teremtményekké és az egyház tagjaivá válunk.

Ezért van az, hogy kezdetben ezt a három szentséget egyidejűleg szolgáltatták ki, a katekumenális út végén, amely általában véve húsvét vigíliája volt. Ez pecsételte meg a felkészülési folyamatot és a keresztény közösségbe való fokozatos beilleszkedést, amely néhány évig is eltarthatott. Lépésről lépésre történt, hogy a katekumenek felvehessék a keresztség szentségét, majd eljussanak a bérmálkozáshoz és az Oltáriszentség vételéhez.

A bérmálás szentsége a megkenést jelzi és fejezi ki. Valóban, a szent krizma, a szent olaj révén a Szentlélek erejében még inkább hasonulunk Jézus Krisztushoz, aki az egyedüli valóban felkent, a Messiás, Isten Szentje. A „konfirmáció” szó arra emlékeztet, hogy ez a szentség növeli a keresztségben kapott kegyelmet: erősebben egyesít Krisztussal, tökéletesebbé teszi kapcsolatunkat az egyházzal; megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igazi tanúiként terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran megvalljuk Krisztus nevét és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt (vö. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1303. pont).


A pápa rögtönzött szavakkal hozzátette: „Ezért fontos, hogy gondosan neveljük gyermekeinket, hogy részesüljenek ebben a szentségben. Mindnyájan gondoskodunk arról, hogy meg legyenek keresztelve. Ez jó, de talán nem teszünk meg mindent azért, hogy bérmálkozzanak is: így félúton maradnak. Ez a szentség nagyon fontos a keresztény életben, mert erőt ad nekünk, hogy előre haladjunk! Gondolkozzunk egy kicsit el: valóban törődünk-e vele, hogy gyermekeink részesüljenek a bérmálás szentségében? Ez nagyon fontos.

Ha vannak olyan gyermekeitek, serdülőkorúak, akik még nem bérmálkoztak, és olyan korban vannak, hogy a szentséghez járulhatnak, tegyetek meg mindent, hogy részesüljenek a teljes keresztény beavatásban és megkapják a Szentlélek erejét! Ez nagyon fontos! Természetesen fontos, hogy a bérmálandók megfelelő felkészítést kapjanak, amelynek az a célja, hogy személyesen csatlakozzanak a Krisztusba vetett hithez és felébredjen bennük az egyházhoz való tartozás érzéke.”

A bérmálás, mint minden szentség, nem az emberek, hanem Isten műve – folytatta katekézisében a pápa. Isten gondját viseli életünknek és Fia képmására kíván átalakítani bennünket, hogy képesek legyünk szeretni, mint ahogy Ő szeretett minket. Eláraszt bennünket Szent Lelkével, akinek cselekedete áthatja személyünket és életünket, mint ahogy ez kitűnik a Szentlélek hét ajándékából, amelyet a hagyomány a Szentírás fényében mindig hangsúlyozott.

A pápa ezután felsorolta ezeket az ajándékokat, hozzátéve: „Nem akarom megkérdezni, hogy emlékeztek-e rájuk, így nevetekben én mondom el”: 1. bölcsesség, 2. értelem, 3. jótanács, 4. tudomány, 5. lelki erősség, 6. jámborság, 7. istenfélelem. Ezeket az ajándékokat a Szentlélek adta nekünk a bérmálás szentségében” – mondta Ferenc pápa, majd bejelentette, hogy a szentségekről szóló katekézisek után ezekről az ajándékokról fog tanításában szólni az általános kihallgatásokon.


„Amikor befogadjuk szívünkbe a Szentlelket, és hagyjuk, hogy cselekedjen, akkor maga Krisztus válik jelenvalóvá életünkben és általunk maga Krisztus fog imádkozni, megbocsátani, reményt és vigaszt nyújtani. Ő szolgálja a testvéreket, ő áll közel a szükséget szenvedőkhöz, az utolsókhoz, ő teremt szeretetközösséget, ő hinti el a béke magvait. Gondoljátok csak el, hogy ez milyen fontos: a Szentlélek által maga Krisztus teszi mindezt közöttünk és értünk. Ezért fontos, hogy a gyermekek, a fiatalok részesüljenek ebben a szentségben”.

Ferenc pápa végül ezekkel a szavakkal fejezte be olasz nyelvű katekézisét: „Kedves testvérek, emlékezzünk rá, hogy mindnyájan részesültünk a bérmálás szentségében! Emlékezzünk rá, hogy mindenekelőtt köszönetet mondjunk az Úrnak ezért az ajándékért, és kérjük: segítsen, hogy valódi keresztényekként élhessünk, hogy mindig örömmel haladjunk előre a Szentlélek szerint, amelyet nekünk adott”.

Utalással a hideg, esős időre a pápa hozzátette: „Látszik, hogy az utóbbi szerdákon a kihallgatás felénél megáldanak bennünket az Égből: de ti bátrak vagytok! Haladjunk előre!”

A szerdai pápai katekézis végén Pákozdi István egyetemi lelkész kérésére a Szentatya megáldotta a budapesti katolikus egyetemisták készülő új hittantermének látványtervét és áldását küldte a második félévet kezdő főiskolásoknak, egyetemistáknak és tanáraiknak. A kihallgatáson jelent volt még az egyetemisták egy képviselője: Hartvég Balázs, az egyetemi lelkészség kollégiumának egy lakója - nyílatkozta a Magyar Kurírnak Pákozdi István.

Vatikáni Rádió/RomeReports/Magyar Kurír