Ferenc pápa búcsúbeszéde Kalenga érsek, apostoli nuncius temetésén: Meg kell tanulni elbúcsúzni!

Ferenc pápa – 2019. június 15., szombat | 19:19

Június 15-én, reggel fél nyolckor kezdődött a Szent Péter-bazilika Cathedra Petri oltáránál az az engesztelő szentmiseáldozat, melyet Ferenc pápa mutatott be Léon Kalenga Badikebele érsek, Argentína június 12-én elhunyt apostoli nunciusa lelkiüdvéért.

A szertartáson részt vettek az elhunyt rokonai, a Vatikánban a napokban tanácskozó nunciusok, valamint a Római Kúria tagjai.

A 63 éves Léon Kalenga Badikebele érsek, Argentína apostoli nunciusa a június 12-től 15-ig tartó tanácskozásra érkezett Rómába, ahol váratlanul elhunyt, egy hirtelen fellépő betegség következtében.

A gyászmise homíliájában Ferenc pápa a nyájáért szolgáló pásztor búcsújáról beszélt, ami végig jellemzi az életet, sok kis búcsú formájában, míg el nem érkezik a végső nagy búcsúzás.

Ez a gyászmise a valedictióval, a végső búcsúvétellel ér véget ér, amikor elköszönünk az elhunyt testvértől. Mintha azt mondanánk neki, hogy most elengedünk téged az Istenhez, a kezébe ajánlunk téged – kezdte beszédét a pápa. – A Bölcsesség könyve tanítja, hogy „az igazak lelke az Úr kezében van”. Isten keze a legszebb, szeretettől sebzett kéz. Mi pedig ebbe a kézbe ajánljuk most testvérünk lelkét.

Ez a mostani egy búcsúimádság, de még annál is több, búcsú egy pásztortól, és a pásztor búcsúja. A pásztor búcsút vesz nyájától, a népétől. Ahogy Pál tette Milétoszban az efezusi presbiterek előtt (vö ApCsel 20,17–38), sírtak, a nyakába borultak és csókolgatták, mielőtt hajóval elindult volna. A pásztor búcsút vesz saját tanúságtételével: „Tudjátok, hogy idejövetelem első napjától kezdve minden időmet köztetek töltöttem”, ez az én életem, ítéljétek meg ti. A pásztor búcsút vesz és megmutatja, hogy az élete nem más, mint engedelmesség az Istennek. „Most a Lélek indíttatására elmegyek máshová”. A Szentlélek irányít engem, olyan mint egy oszlop, mely tartja a pásztor életét.

A pásztor búcsút vesz az elbúcsúzás tanúságtételével – folytatta a homíliát Ferenc pápa. – Pál megszokta, hogy nem ragaszkodik evilág javaihoz, a világiassághoz. „És tudom azt is, hogy közületek, akik között hirdettem az Isten országát, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem: nem szárad rajtam senkinek a vére.” Pál elszakad mindentől és tőlük is. Mintha azt mondaná: „Most már felnőttek vagytok. Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, imádkozzatok, harcoljatok, felnőttek vagytok, egyedül hagylak benneteket, menjetek előre.”

Aztán testvérként és atyaként búcsúzik a pásztor egy jövendöléssel: Legyetek figyelmesek, mert „tudom, hogy ha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, s nem kímélik a nyájat”. Pál apostol megjelöli azt az utat, miként kell védekezni pásztor nélkül. Végül pedig így imádkozik: „most Istenre bízlak benneteket”, a presbiterekkel együtt térden állva imádkozik. Ez a pásztor búcsúja, amit Pál erősen megtapasztalt Milétoszban. Ma mindezen dolgokra gondolunk, és talán Léon testvérünk is ezt mondja nekünk és az ő népének Argentínában és El Salvadorban, s a világ többi részén is, ahol járt: „Most Istenre bízlak benneteket.”

Hallottunk egy másik búcsúról is, Jézuséról – utalt a pápa az evangéliumra –, mely búcsúvétel a reménységben: „Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek”. Az elszakadás csak átmeneti: én előremegyek, a nyáj majd utánam jön. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Vagyis oda megyek, ahová szeretném, hogy ti is eljussatok. Annak a helynek az elkészítése reménység.

Ferenc pápa a noviciátusban tanult lelkiségre utalt, mely az egész életre úgy tekintett, mint egy útra, mely megtanítja a halált. „Én azt mondanám ma – helyesbített –, hogy az élet megtanít elbúcsúzni. Megtanulni elbúcsúzni! És közben látni, hogyan búcsúznak a pásztorok, mint Jézus, mint Pál, mint Léon, mint mindenki, elbúcsúznak. Nekünk is meg kell ezt tanulni: lépéseket tenni, hogy elbúcsúzzunk, kölcsönösen elbúcsúzva egymástól, míg végül eljön a nagy elbúcsúzás. Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet, tanuljunk meg elbúcsúzni, ami az Úr kegyelme” – zárta búcsúbeszédét a pápa a szerdán elhunyt Léon Kalenga Badikebele érsek, apostoli nuncius temetésén.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria