Ferenc pápa: Egy szolidáris világ építése nem politikai kérdés, hanem Isten álmának megtestesítése

Ferenc pápa – 2021. október 27., szerda | 17:59

A szolidaritás, az együttműködés és a felelősség mint az igazságtalanságok, egyenlőtlenségek és kirekesztés elleni küzdelem ellenszerei címmel rendezett konferenciát október 21-én és 22-én a Centesimus Annus Pro Pontifice pápai alapítvány a Vatikánban. Ferenc pápa október 23-án fogadta az esemény résztvevőit az Apostoli Palota Szent Kelemen-termében.

A Szentatya a konferencia résztvevőihez szólva megállapította, hogy a „mindenkinek testvére lenni”, a „Fratelli tutti” gondolat nem elérhetetlen utópia, hanem lehetséges álom, ugyanaz, mint Istené.

A világot érő mai kihívásokkal szemben nem elegendő a rossz feltárása, hanem a jót kell előmozdítani

– hangsúlyozta Ferenc pápa. Elismerő szavakkal szólt az alapítvány tevékenységéről, főként a fiatalok képzése és nevelése terén. A konferencia mottójául választott három szó – szolidaritás, együttműködés és felelősség – az Egyház társadalmi tanításának három pillérét jelenti, amely az emberi személyt tekinti a teremtés csúcsának és a társadalmi, gazdasági, politikai rend középpontjának. Ez az emberi személyre figyelő társadalmi tanítás szemben áll az individualista felfogással, de éppúgy a kollektivista látásmóddal is, amely napjainkban újfajta „technokrata egységesítés” tervei mögé rejtezik. Ugyanakkor

az Egyház szociális tanítása nem „politikai kérdés”, hiszen lényegileg Isten Igéjéhez kötődik, a megtestesülés hitéből indul ki, hogy azon keresztül irányítsa az emberi fejlődés folyamatait.

A pápa arra buzdította a konferencia résztvevőit, hogy szenvedélyesen tanulmányozzák az Egyház társadalmi tanítását mint a tradíció kincsét.

A szolidaritás, az együttműködés és a felelősség hármasát Ferenc pápa a Szentháromság misztériumához kapcsolta. Isten mint személyek közössége arra irányít bennünket, hogy kiteljesítsük önmagunkat a mások felé való nagylelkű nyitottság (szolidaritás), a másokkal való együttműködés és mások iránti elkötelezettség (felelősség) által. Ezt kell tenni a társadalmi élet minden megnyilvánulásában, a kapcsolatokban, a munkában, a civil elköteleződésekben, a teremtésvédelem feladatában és a politikán keresztül is. Ma az élet minden területén minden eddiginél inkább kötelességünk tanúságot tenni a másokra való odafigyelésről, hogy önmagunkból kilépve ingyenesen elkötelezzük magunkat egy igazságosabb és méltányosabb társadalom alakításában. Hivatásunk továbbá, hogy vigyázzunk az emberi személy tiszteletére, szabadságára, sérthetetlen méltóságának védelmére. Ebben a küldetésben áll az Egyház szociális tanának megvalósítása – szögezte le a Szentatya.

Ám ebben a nagy munkában nem vagyunk egyedül, Isten közel van hozzánk megtestesült Fián, Jézus Krisztuson keresztül. Benne testvérnek ismerünk el minden embert, és így mint hívő közösség félelem nélkül együttműködhetünk mindenkivel mindenki javára, kirekesztés és előítélet nélkül – tette hozzá a pápa.

Határtalan szeretet a hivatásunk, ennek tanúsítására lehet és kell túllépnünk az önzés, a személyes és nemzeti érdekek falain, túl a pénz hatalmán, amely gyakran dönt a népek ügyeiről.

Lépjünk túl az ideológiák barikádjain, amelyek megosztják és felerősítik a gyűlöletet. Lépjünk túl minden történelmi és kulturális korláton, mindenekelőtt a közömbösségen, a közöny kultúráján.

Így mindannyian testvérek lehetünk, és mindenki testvéreként gondolkodhatunk és dolgozhatunk. Ez elérhetetlen utópiának tűnhet. Mi inkább azt hisszük, hogy ez egy lehetséges álom, mert ez a szentháromságos Istennek ugyanazon álma. Ám az ő segítségével ez az álom még ebben a világban valóra válhat – zárta beszédét Ferenc pápa.

A Centesimus Annus Pro Pontifice Alapítványt 1993-ban alapította Szent II. János Pál pápa. Nevét a lengyel Szentatya 1991-ben kiadott Centesimus annus enciklikájáról kapta, amely XIII. Leó forradalmi jelentőségű, az Egyház társadalmi tanítását megalapozó Rerum novarum enciklikájának 100. évfordulója alkalmából bocsátott ki a Vatikán.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria