Ferenc pápa fogadta a Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarkátus küldöttségét

Ferenc pápa – 2022. július 1., péntek | 17:24

Ferenc pápa június 30-án fogadta a Vatikánban, a Szent Márta-házban a Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Pál ünnepére érkezett az Örök Városba.

Hagyomány, hogy Szent Péter és Szent Pál ünnepére, június 29-re a Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarkátus delegációt küld a vatikáni ünnepi szertartásra. (Az ortodoxok kiemelkedő liturgikus ünnepén, Szent András napján, november 30-án ugyanígy szentszéki küldöttség látogat a konstantinápolyi patriarkátus szertartásaira.)

A találkozó során Ferenc pápa kijelentette:

A keresztény felekezetek kiengesztelődése hozzájárulhat a konfliktusban élő népek megbékéléséhez,

és erre ma nagy szükség van, mivel a világot kegyetlen és értelmetlen agresszió sújtja, amelyben sok keresztény egymás ellen harcol.

A Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarkátus küldöttségének jelenléte a testvéri szeretetközösség jele: üzenet, hogy lejárt a távolságtartás és a közöny ideje, amikor a megosztottság véglegesnek tűnt. A pápa köszönetet mondott testvérének, Bartholomaiosz pátriárkának és a szent szinódusnak, amiért elküldte a delegációt Róma főünnepére. A Szentatya hangsúlyozta: egyházaink előreviszik a testvéri és gyümölcsöző párbeszédet, a teljes szeretetközösség helyreállítására törekednek minden erejükkel.

A háború botrányával szembesülve nincs min filozofálni, csak sírni lehet, segíteni és megtérni.

Sírni az áldozatok és a kiontott vér miatt, a megannyi ártatlan ember halála miatt, a családok, a közösségek és egy egész nép által elszenvedett traumák miatt. Mennyi szenvedést él át az, aki elveszítette szeretteit és kénytelen hátrahagyni otthonát, hazáját. Nekünk, keresztényeknek kötelességünk segíteni őket, meglátni bennük a menekülő, szegény, sebzett Jézust.

Meg kell térnünk, hogy megértsük:

a fegyveres hódítások, terjeszkedés és birodalmi szemlélet nem fér össze azzal az országgal, amelyet Jézus hirdetett.

„Segítsük egymást, testvérek, hogy ne essünk bele a csapdába, és ne hagyjuk, hogy az evangélium újdonságát eltakarják a világi csábítások. Ne változtassuk mindenki Atyját olyan istenné, akit az egyéni célok és egyes nemzetek határoznak meg. Tőle induljunk ki, hogy megértsük:

már elmúlt az idő, amikor a világ hatalmon és érdeken alapuló logikája mentén szabtuk meg egyházi programunkat. Ehelyett az evangélium merész próféciáját válasszuk, alázattal és sok imával, de bátran, elfogulatlan őszinteséggel.”

Ferenc pápa megállapította: a keresztények egysége nemcsak az egyházak belügye. Elengedhetetlen ahhoz, hogy megvalósítsuk a hiteles, egyetemes testvériséget, amely az igazságosságban és a szolidaritásban nyilvánul meg mindenki iránt. Ennek reményteli jele a katolikus–ortodox teológiai vegyesbizottság munkája, amelyet újrakezdtek a pandémia miatti két év kényszerszünet után.

A pápa annak a reményének adott hangot, hogy a teológiai párbeszédnek sikerül előmozdítania egy új mentalitást, amelyik a múltbeli tévedések tudatában egyre inkább a jelenre és a jövőre összpontosít, anélkül, hogy beleragadna a régi korok előítéleteibe. „Ne elégedjünk meg az egyházi diplomáciával, miközben mindenki a maga elméletét hajtogatja, hanem járjunk együtt testvérekként. Imádkozzunk egymásért, dolgozzunk együtt, támogassuk kölcsönösen egymást Jézusra és evangéliumára tekintve” – kérte Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria