50 éve a párbeszéd útján – A Metodista Világtanács küldöttségét fogadta a pápa

Ferenc pápa – 2017. október 20., péntek | 12:35

Ferenc pápa október 19-én délben találkozott a Konzisztórium teremben a Metodista Világtanács 52 fős küldöttségével, akiket nagy szeretettel köszöntött a katolikus–metodista teológiai párbeszéd kezdetének ötvenedik évfordulója alkalmából.

A két egyház közötti párbeszéd jubileumát a pápa a Leviták könyvében leírt parancshoz kapcsolta, amikor az Úr elrendelte, hogy minden ötvenedik évet hirdessenek szentévnek: „Legyen ez jubileum számotokra: mindenki kapja vissza birtokát, mindenki térjen vissza családjához” (Lev 25,10). Ennek a türelmes és testvéri fél évszázados párbeszédnek köszönhetően Pál apostol szavaival kölcsönösen elmondhatjuk: „nem vagytok többé idegenek” (Ef 2,19), a „szívben többé már nem vagyunk idegenek és az Úrhoz való tartozásban sem, az egy keresztség erejében, mely valódi testvériségben kapcsol össze bennünket” – emelte ki Ferenc pápa.

A II. vatikáni zsinat tanítása az „egymás elmélyült megismerésén és őszinte megbecsülésén alapuló párbeszédet” ajánlja, hogy az az igazság szeretetével, szeretetszolgálattal és alázattal haladjon előre. A pápa kiemelte: az igazi párbeszédben tanulni szeretnénk egymástól színlelés nélkül, hiszen testvérek vagyunk, akik most hosszú eltávolodás után szeretnénk együtt haladni, tudva, hogy az Úr megáldja ezt az általa irányított utat.

Ferenc pápa utalt a katolikus–metodista párbeszéd teológiai bizottságának legújabb dokumentumára, mely a „felebarát megsegítését és az életszentséget szorgalmazza”. Örömmel fedezhetjük fel egymásban a Szentlélek működését, és Isten más családtagjai is segíthetnek bennünket még közelebb kerülni az Úrhoz. Köszönjük meg mindazt, amit az ötven éven túl, még annak előtte adott nekünk a közösségeinkben, és engedjük, hogy a hit tanúságtétele kölcsönösen megerősítsen bennünket – buzdított a Szentatya. Ez a hit konkrét tettekben öltsön testet – kérte –, főként a szegények és a peremre szorultak szolgálatán keresztül. Amikor katolikusok és metodisták együtt segítik és támogatják a rászorulókat, az idegeneket, külföldieket, akkor válaszolunk az Úr hívására.

A pápa leszögezte: „nem növekedhetünk az életszentségben anélkül, hogy gyarapodnánk a nagyobb közösségben”. Az előttünk álló új szakasz megnyitja számunkra a kiengesztelődés útját. „Nem beszélhetünk a szeretetről, ha nem imádkozunk együtt és nem ápoljuk együtt a kiengesztelődést – mutatott rá Ferenc pápa. – Az ugyanis ajándék minden keresztény, de az egész világ számára is; a Szentlélek ajándéka, aki képes létrehozni a kiengesztelődésben az egység csodáját”.

Végül a Szentatya, megköszönve a bizottság munkáját, annak a reményének adott hangot, hogy „egyszer majd a teljes egységben a kenyértörés közösségére is eljuthatunk”. A találkozó a Miatyánk közös elimádkozásával ért véget.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria