Ferenc pápa a hajléktalanokért ajánlotta a kedd reggeli szentmisét

Ferenc pápa – 2020. március 31., kedd | 19:21

„Imádkozzunk ma a hajléktalanokért, akik ebben a helyzetben azt kérik tőlünk, hogy hadd legyenek valahol otthon. Vegye észre a társadalom ezt a valóságot, és segítsen, az Egyház pedig fogadja be őket” – mondta a pápa március 31-én a Szent Márta-házban bemutatott szentmise elején. Homíliájában a napi olvasmány alapján a rézkígyó bibliai jelentéséről és a keresztre feszített Krisztusról elmélkedett.

A Mózes negyedik könyvéből, a Számok könyvéből vett olvasmány a pusztában vándorló nép életének egy jelentős mozzanatáról szól. Azt tanítja: Isten megkönyörül mindazokon, akik feltekintenek a Megváltó előképére, a fán függő rézkígyóra. „Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.”

A kígyó nem szimpatikus állat, mindig a rosszhoz társítják – mondta homíliája elején a Szentatya. – A kinyilatkoztatásban is az az állat, melyet az ördög arra használ, hogy bűnre csábítson. A Jelenések könyve az ördögöt „ősi kígyónak” nevezi, amely kezdettől fogva megmar, megmérgez, szétrombol és megöl. (...) Izrael népe nem tudta elviselni a vándorlást, fáradtak voltak. Isten ellen és Mózes ellen beszéltek. Mindig ugyanaz a nóta, nem? „Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? Hogy elvesszünk a pusztában? Mert nincs sem kenyér, sem víz, és undorodunk már ettől a könnyű ételtől, a mannától” – utalt a pápa a vándorló nép örökös zúgolódására.

A nép képzelgése, amiről az elmúlt napok olvasmányaiban is sokat hallottunk, mindig Egyiptom felé fordult: „De hiszen ott jól voltunk, jóllaktunk…” Ám úgy tűnik, az Úr sem viselte el a népet, megharagudott. Isten haragja néha megmutatkozik. Az Úr mérges kígyókat küldött, amik megmarták őket, és meghaltak. A kígyó ebben a helyzetben a rossz jelképe – folytatta Ferenc pápa. – A nép a kígyóban a bűnt látja, azt a rosszat, amit elkövetett. Ekkor Mózeshez mennek, és azt mondják neki: „Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened beszéltünk. Kérd az Urat, hogy távolítsa el tőlünk ezeket a kígyókat.” Bűnbánatot tartanak. Ez történt a pusztában. Mózes pedig könyörgött a népért, mire az Úr így szólt hozzá: „Csinálj magadnak egy kígyót, tűzd egy fémpóznára, s akit a kígyó megmart, és rátekint, az életben marad.”

Nem bálványimádás ez? – töprengett a Szentatya. – Ott van a kígyó, egy bálvány, de egészséget ad. Nem érti az ember, eszével fel nem foghatja, mert ez egy jövendölés; arra vonatkozik, ami történni fog, ahogy az evangéliumban hallottuk: „Ha majd az Emberfia felemeltetik, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól” (Jn 8,28).

A keresztre emelt Jézus. (...) Jézust felemelik, mint a kígyót, hogy üdvösséget szerezzen. Ám a történet lényege, hogy Jézus bűnné lett értünk. Nem vétkezett: bűnné lett – hangsúlyozta a pápa. – Ahogy Szent Péter írja levelében: „A mi bűneinket magára vette.” (...) Magára vette a bűneinket, és megaláztatott. A kereszt valódi gyötrelem, az írástudók bosszúja, akik nem kívánták Jézust. Az igazság, ami az Istentől származik, az, hogy Jézus azért jött a világba, hogy magára vegye a bűneinket, egészen addig, hogy ő maga bűnné lett.

Ferenc pápa homíliája végén arra hívott, hogy e megvilágításban tekintsünk a keresztrefeszítettre. – A bűnné lett Jézusban látjuk Krisztus teljes vereségét. Ő nem játszotta meg a halált, nem színlelte a szenvedést, elhagyatott volt. „Atyám, miért hagytál el engem?” „…felemelnek, mint egy kígyót, mint aki egészen bűn.” Nem könnyű megérteni ezt; ha gondolkodunk rajta, sohasem jutunk végső következtetésre. Csak szemlélni tudjuk, imádkozni és hálát adni – zárta reggeli homíliáját a Szentatya.

*

A szentmise után Ferenc pápa rövid szentségimádást tartott, majd szentségi áldást adott mindazoknak, akik élő adásban követték a Szent Márta-házban bemutatott szentmisét. Az áldás után elhangzott az Ave regina caelorum Mária-himnusz:

Mennyországnak királynéja,
Angyaloknak szent asszonya,
Áldott gyökér, Szűz Mária,
Üdvöz légy, Krisztus szent anyja.
Teáltalad e világra
Új világosság virrada,
Örülj, dicsőség virága,
Kinél szebb nem jött világra.
Áldott légy, drágalátos szűz,
Isten veled, szép virág szűz,
Mennyben szent Fiad mellett ülsz,
Tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria