Ferenc pápa: Istennek az a vágya, hogy Papának szólítsuk, a kisgyermek bizalmával

2018. május 27. vasárnap 18:30

Május 27-én a Szentatya a Szentháromságos Istenről elmélkedett a déli Mária-imádság keretében. Hangsúlyozta, hogy Isten nem egy távoli, hozzánk közömbös valóság, hanem ő az a Szeretet-Isten, aki személyesen és szüntelenül közel van hozzánk és működik életünkben.

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma, a pünkösd utáni vasárnapon a Szentháromság ünnepét tartjuk. Arra szolgál ez az ünnep, hogy szemléljük és dicsérjük Jézus Krisztus Istenének misztériumát, aki egyetlen Isten három személynek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a közösségében; hogy ámulattal ünnepeljük a mindig új Szeretet-Istent, aki ingyen kínálja nekünk életét, és azt kéri tőlünk, hogy adjuk tovább azt a világban.

A mai szentírási olvasmányok világossá teszik előttünk, hogy Isten nem annyira azt akarja kinyilatkoztatni nekünk, hogy ő létezik, hanem azt, hogy ő a „velünk lévő Isten”, aki közel van hozzánk, szeret minket, együtt jár velünk, szívén viseli személyes élettörténetünket, gondját viseli mindnyájunknak, a legkisebbtől és leginkább szűkölködőtől kezdve. Ő az „Isten fenn az égben”, de „lenn a földön” is (vö. MTörv 4,39). Épp ezért mi nem egy távoli valóságban hiszünk, nem! Nem egy közömbös valóságban, nem! Ellenkezőleg! Abban a szeretetben, aki megteremtette a világmindenséget, aki egy népet támasztott, emberré lett, értünk meghalt és feltámadt, és mint Szentlélek mindent átalakít és beteljesít.

Szent Pál (vö. Róm 8,14–17), aki saját személyében tapasztalta meg ezt a Szeretet-Isten által végbevitt átalakulást, közli velünk Istennek azt a vágyát, hogy Atyának, sőt Papának szólítsuk – Isten a „mi Papánk” –, annak a kisgyermeknek a teljes bizalmával, aki annak karjába veti magát, aki életet adott neki. A Szentlélek éri el bennünk működve azt – emlékeztet az apostol –, hogy Jézus Krisztus ne pusztán egy múltbéli személyiség legyen számunkra, nem, hanem hogy közel érezzük őt magunkhoz, kortársunknak, és átéljük annak örömét, hogy Isten által szeretett gyermekek vagyunk. Végül az evangéliumban a feltámadt Úr megígéri, hogy örökre velünk lesz. És éppen az ő jelenlétének és Lelke erejének köszönhetően tudjuk nyugodt derűvel teljesíteni a küldetést, amelyet ő reánk bíz. Milyen küldetést? Hirdetni mindenkinek az ő evangéliumát, és tanúságot tenni róla, s ezáltal kitágítani a vele való közösséget és az abból fakadó örömet. Isten, amikor velünk jár, örömmel tölt el minket, és az öröm valamiképpen a keresztény ember első nyelve.

A Szentháromság ünnepe tehát Isten misztériumát szemlélteti velünk, aki szüntelenül teremt, megvált és megszentel, mindig szeretettel és szeretetből, és minden teremtménynek, mely befogadja őt, megadja, hogy visszatükrözhesse az ő szépségének, jóságának és igazságának egy sugarát. Ő öröktől fogva úgy döntött, hogy együtt jár az emberiséggel, és egy népet alkot, hogy az áldás legyen – kivétel nélkül – minden nemzet és minden személy számára. A keresztény nem elszigetelt személy, hanem egy néphez tartozik: ehhez a néphez, melyet Isten alkot. Nem lehet kereszténynek lenni ehhez a néphez való tartozás nélkül, a vele való közösség nélkül. Mi nép vagyunk: Isten népe.

Szűz Mária segítsen minket, hogy örömmel tudjuk teljesíteni azon küldetésünket, hogy tanúságot tegyünk a szeretetre szomjas világ előtt arról, hogy az élet értelme épp az Atya, a Fiú és a Szentlélek végtelen, konkrét szeretete.

A Szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Tegnap Piacenzában boldoggá avatták Leonella Sgorbatit, a Consolata Misszionárius Nővérek Kongregációja tagját, akit a hittel szembeni gyűlöletből öltek meg Mogadishuban (Szomáliában) 2006-ban. Az evangéliumért áldozott és a szegények szolgálatában leélt élete, csakúgy mint vértanúsága, a remény zálogát jelenti Afrika és az egész világ számára. Imádkozzunk közösen Afrikáért, hogy megvalósuljon ott a béke.

[Üdvöz légy, Mária…]

Afrika Boldogságos Asszonya, könyörögj értünk!

Köszöntelek mindnyájatokat, kedves rómaiak és zarándokok: családok, egyházközségi csoportok, társulatok! Külön is köszöntöm a Porto Sant’Elpidióból, Nápolyból, Bruzzano di Milanóból, Padovából érkezett hívőket, a sappadai kórust és a Vezza d’Alba-i fiatalok kórusát. Szépen énekeltetek tegnap a Szent Péter-bazilikában, gratulálok! Köszöntöm a lengyel zarándokokat, és áldásomat adom azokra, akik részt vesznek a Piekary Śląskiében lévő Mária-kegyhelyre szervezett nagy zarándoklaton.

A „betegeknek nyújtott enyhülés napja” [Giornata del Sollievo] alkalmából üdvözlöm mindazokat, akik összegyűltek a Gemelli Poliklinikán, hogy előmozdítsák a szolidaritást a súlyos betegekkel. Arra biztatok mindenkit, hogy ismerjék el a beteg emberek lelki szükségleteit is, és gyengéd szeretettel álljanak mellettük.

Mindenkinek szép vasárnapot kívánok! Kérlek titeket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Vezető híreink - olvasta már?
ferenc-papa-felemelo-feladat-igazat-szolni-es-igazkent-elni
Ferenc pápa: Felemelő feladat igazat szólni és igazként élni!

November 14-én a Szentatya a nyolcadik paranccsal folytatta a tízparancsolatról szóló katekézissorozatát. Kiemelte, hogy nemcsak szavainkkal, hanem tetteinkkel és egész lényünkkel kell az igazságról tanúságot tennünk.

2018. november 14. szerda
-itt-mindig-var-benneteket-valaki-kapolnamegaldas-kaposvari-nagyboldogasszony-iskolakozpontban
„Itt mindig vár benneteket valaki” – Kápolnamegáldás a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpontban

Varga László megyéspüspök november 13-án ünnepi szentmise keretében megáldotta a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kápolnáját. A kápolna védőszentjének II. János Pál pápát választották, akinek ereklyéjét az oltárban helyezték el.

2018. november 14. szerda