Ferenc pápa jogalkotásáról szólt a Pázmány nemzetközi kánonjogi konferenciája

Hazai – 2020. február 13., csütörtök | 19:42

Immáron huszonkettedik alkalommal rendezték meg a budapesti, fakultási jogokkal rendelkező Kánonjogi Intézet éves nemzetközi konferenciáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE), a Szent II. János Pál pápáról elnevezett díszteremben február 10-én.

Idén a szimpózium Jogalkotás Ferenc pápa idején: megújulás és folytonosság címet viselte. A konferencia résztvevőit köszöntötte és a téma jelentőségét bemutatta Erdő Péter bíboros, prímás.

Az első előadást Juan Ignacio Arrieta érsek, a Törvényszövegek Pápai Tanácsának titkára tartotta az 1983-as Egyházi Törvénykönyv szövegéhez képest bekövetkezett változásoknak és újításoknak a fő irányairól Ferenc pápa időszaka alatt. Arrieta érsek átfogó képet rajzolt arról a nagyszámú egyházi előírásról, amely az elmúlt hét év folyamán a világegyház tekintetében mint egyetemes egyházfegyelem módosult, az Egyház működésének minden területén.

Luigi Sabbarese professzor, a Pápai Urbaniana Egyetem tanára, Ferenc pápának az általános normák és az Egyház hierarchikus felépítése témájában az Egyházi Törvénykönyvön kívül megszületett új jogszabályairól beszélt. Előadásában különleges hangsúlyt fektetett az Egyház központi intézményeire, a püspöki szinódusra, a szinodalitásra, a megszentelt élet intézményeire és az apostoli élet társaságaira, valamint a latin és keleti saját jogú egyházakra vonatkozó előírások változására.

Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem. professzor, a PPKE prorektora Ferenc pápa mint törvényhozó az Egyház tanítói és megszentelő küldetése területén címmel tartotta meg előadását, amelyben kitért a katolikus oktatás és az egyházi egyetemek és fakultások új szabályozására; a keresztséggel kapcsolatos interrituális kérdésekre; az Oltáriszentség anyagára vonatkozó megerősítő előírásra; az Amoris laetitia VIII. fejezetének normatív értelmezésére; a gyóntatásra, liturgikus előírásokra; valamint a kegyhelyekre vonatkozó rendelkezésekre.

Manuel Saturino Gomes, a Rota Romana bírája Ferenc pápa Egyházi Törvénykönyvön kívüli normái a büntetőjog és az eljárásjog témájában összegezte az új jogalkotást. Ennek keretében különös hangsúlyt helyezett a legsúlyosabb büntetendő cselekményekkel kapcsolatos legújabb jogalkotás bemutatására; a kiskorúak és a legsérülékenyebbek védelme tekintetében megszületett számos új jogszabályra és intézkedésre; továbbá a házassági eljárásjog megújítására, az eljárás rövidebbé tételének és a hívek számára való könnyebb hozzáférés biztosításának a kérdésére.

Végül Szabó Péter, a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetének elnöke tartott előadást Ferenc pápa és a keleti kánonjog címmel. Röviden kitért a szinodalitás szerepének újraértékelésére, az egyházi rend és a nőtlenség közti kapcsolat szorosságának kérdésére, végül az oikonómia fogalmának a keleti házassági eljárásjog bevezetőjében fellelhető újbóli említésére s az ebből fakadó lehetséges perspektívákra és nehézségekre.

A hazai és határon túli magyar teológusok, kánonjogászok és jogászok jelenlétében megtartott, témájában különösen is aktuális nemzetközi konferenciát Erdő Péter bíboroson kívül megtisztelte jelenlétével Kuminetz Géza, a PPKE rektora.

Forrás és fotó: PPKE

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria