Ferenc pápa katekézise: Adjunk teret a nagyszülőknek az unokák nevelésében!

Ferenc pápa – 2022. május 11., szerda | 20:59

Május 11-én a Szentatya kilencedik alkalommal beszélt az öregkorról a délelőtti általános kihallgatás keretében. Katekézisében a bibliai Judit alakjáról elmélkedett. A nagyszülőknek is vannak tehetségeik, melyeket érdemes felhasználni mind a családi, mind az egyházi életben, hiszen gazdag örökséget hagyhatnak maguk után: főként tetteikkel, értékes, bölcs személyiségükkel.

Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma Juditról, egy bibliai hősnőről lesz szó. A nevét viselő könyv befejezése – hallottunk belőle egy részletet [Jud 16,21.23–24] – összefoglalja Judit életének utolsó szakaszát. Olyan asszonyról van szó, aki megvédte Izraelt ellenségeivel szemben. Judit egy fiatal és erényes zsidó özvegy, aki hitének, szépségének és ravaszságának köszönhetően megmenti Betilua városát és Júda népét az erőszakos és istengyalázó ellenségnek, Holofernésznek, Nabukodonozor asszír király hadvezérének az ostromától. Ravasz módon sikerül elvágnia az országával ellenséges diktátor torkát. Bátor volt ez a nő, és volt hite.

A kockázatos vállalkozás után, melynek főszereplője volt, Judit visszatér városába, Betiluába, ahol szép öregkorban van része, egészen százötéves koráig él. Eljött számára az öregkor ideje, ahogy sok más ember számára is: van, akinél egy fáradságos munkával töltött élet után, van, akinél egy fordulatos vagy valamire egészen odaszánt élet után. A hősiesség nem csak reflektorfénybe kerülő, nagy eseményekhez kapcsolódik, mint például Judit esetében, aki megölte a diktátort: a hősiesség gyakran egy nehéz helyzetben lévő család, egy fenyegetett közösség iránti kitartó szeretetben rejlik.

Judit több mint száz évet élt, ami különleges áldás. De manapság nem is olyan ritka, hogy a nyugdíjazás után még ilyen sokáig éljen valaki. Hogyan értelmezzük ezt a rendelkezésünkre álló időt, hogyan hozzuk ki belőle a legtöbbet? „Ma nyugdíjba megyek, de sok év vár még rám… Mit tehetek ezekben az években, hogyan tudok növekedni – életkorban, az megy magától –, de hogyan tudok növekedni tekintélyben, életszentségben, bölcsességben?”

Sokan úgy várják a nyugdíjba vonulást, mint a jól megérdemelt és hőn áhított pihenés időszakát a megterhelő és fárasztó tevékenységek után. De az is előfordul, hogy a munka befejezése aggódást vált ki, és némi szorongással várja az ember: „Mit fogok most csinálni, hogy az életemből eltűnik mindaz, ami oly sokáig betöltötte?” Ezt a kérdést tesszük fel magunknak. A mindennapi munka emberi kapcsolatokat is jelent, kenyérkeresettel járó elégedettséget, annak megélését, hogy van szerepem, kellően megbecsülnek, a puszta munkaidőn túl is vannak elfoglaltságaim.

Természetesen ott van az unokákkal való törődés örömteli és fárasztó munkája – és manapság a nagyszülőknek rendkívül fontos szerepük van a családban, az unokák felnevelésében –, de azt is tudjuk, hogy ma egyre kevesebb gyermek születik, és a szülők gyakran távolabb vannak, többet kell utazniuk, a munka és a lakhatás szempontjából kedvezőtlen helyzetben vannak. Néha viszont vonakodnak attól, hogy a gyermeknevelésben bármit is a nagyszülőkre bízzanak, csak a szó szoros értelmében vett vigyázásra, kisegítésre veszik igénybe őket. Valaki kissé ironikusan mosolyogva azt mondta nekem: „Manapság, a mai társadalmi-gazdasági helyzetben a nagyszülők fontosabbá váltak, mert van nyugdíjuk.” Új igények merülnek fel – a nevelési és szülői kapcsolatok terén is –, amelyek a generációk közötti hagyományos szövetség átalakítását kérik tőlünk.

De tegyük fel magunknak a kérdést, vajon teszünk-e erőfeszítést ezért az átalakításért. Vagy egyszerűen csak elszenvedjük az anyagi és gazdasági körülmények miatti tehetetlenséget? A generációk együttes jelenléte ténylegesen egyre hosszabbodik. Próbáljuk-e – együtt valamennyien – emberibbé, szeretetteljesebbé, igazságosabbá tenni ezeket a körülményeket a modern társadalmak új adottságai között? A nagyszülők számára hivatásuk fontos része, hogy támogassák gyermekeiket a gyermeknevelésben. A kicsik megtanulják a gyengédség erejét és a törékenység iránti tiszteletet: ezek pótolhatatlan „tananyagok”, melyeket a nagyszülőkkel könnyebb átadni és befogadni. A nagyszülők pedig megtanulják, hogy a gyengédség és a törékenység nem csupán a hanyatlás jele: a fiatalok számára ezek olyan leckék, amelyek emberivé teszik a jövőt.

Judit korán megözvegyül, gyermekei nincsenek, de idős asszonyként képes egy teljes értékű és derűs életszakaszt megélni, annak tudatában, hogy teljesítette a küldetést, amelyet az Úr rábízott. Számára ez annak az ideje, hogy a bölcsesség, a gyengédség, az ajándékok gazdag örökségét hagyja a családra és a közösségre: a jónak és nem csak a javaknak az örökségét. Amikor örökségre gondolunk, nemegyszer a javakra és nem arra a jóra gondolunk, amit öregkorunkban tettünk, amit elvetettünk, arra a jóra, ami a legszebb örökség, amit másokra hagyhatunk.

Éppen idős korában Judit „felszabadította a kedvenc szolgálóját”. Ez a hozzá közel álló ember iránti figyelmes és emberséges tisztelet jele. Ez a szolgáló elkísérte őt annak idején, amikor a diktátort legyőzte, amikor elvágta a torkát. Öregként az ember veszít egy kicsit a látásából, de belső tekintete áthatóbbá válik: a szívével lát. Képessé válik olyan dolgok meglátására, amelyeket korábban nem vett észre. Az öregek tudnak nézni és tudnak látni… Így van: az Úr nem csak a fiatalokra és az erősekre bízza talentumait: mindenkinek szán talentumokat, személyre szabottan, az öregeknek is. Közösségeink életében fel kell tudnunk használni sok idős ember tehetségét és karizmáját, akik bár koruknál fogva nyugdíjasok, mégis olyan gazdagságot jelentenek, amelyet ki kell használnunk. Ez az idősektől kreatív figyelmet, új figyelmet, nagylelkű rendelkezésre állást igényel. Az aktív élet korábbi készségei elveszítik kényszerítő szerepüket, és az adományozás erőforrásaivá válnak: tanítás, tanácsadás, építés, gondoskodás, meghallgatás… Kivált a leghátrányosabb helyzetűek felé, akik nem engedhetnek meg maguknak semmilyen tanulást, vagy akik ki vannak szolgáltatva magányuknak.

Judit felszabadította szolgálóját, és mindenkit elhalmozott figyelmességeivel. Fiatal nőként bátorságával vívta ki a közösség megbecsülését. Idősként a többiek szabadságát és szeretetét gazdagító gyengédségével érdemelte ki. Judit nem egy olyan nyugdíjas, aki melankolikusan éli ürességét: ő egy szenvedélyes idős asszony, aki ajándékokkal tölti meg az Istentől kapott időt. Ajánlom: vegyétek kezetekbe, valamelyik nap, a Bibliát, és keressétek meg benne Judit könyvét: rövid, olvasmányos, alig tíz oldal. Olvassátok el ennek a bátor asszonynak a történetét, aki így, gyengédséggel, nagylelkűséggel fejezi be az életét, egy példamutató asszony. Szeretném, ha a mi nagymamáink is ilyenek lennének. Mind ilyenek: bátrak, bölcsek, és hogy ne a pénznek az örökségét hagyják ránk, hanem az unokáikba ültetett bölcsesség örökségét.

A Szentatya felhívása az általános kihallgatás végén:

Szeretnék külön megemlékezni Srí Lanka népéről, különösen a fiatalokról, akik az utóbbi időben erőteljesen hallatták hangjukat az ország társadalmi-gazdasági kihívásaival és problémáival kapcsolatban. Csatlakozom az ottani vallási vezetőkhöz, és minden felet arra buzdítok, hogy tartsák fenn a békés hozzáállást, és ne engedjenek az erőszaknak. Felhívást intézek mindazokhoz, akik felelős pozícióban vannak, hogy az emberi jogok és a polgári szabadságjogok teljes tiszteletben tartása mellett hallják meg az emberek vágyakozásait.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria