Ferenc pápa a Katolikus Nevelés Kongregációjához: A nevelés teremtsen testvériséget

Ferenc pápa – 2020. február 21., péntek | 16:17

A Katolikus Nevelésügyi Kongregáció tagjai a napokban tartották plenáris ülésüket a Vatikánban. Ferenc pápa február 20-án fogadta a résztvevőket, és arra buzdította őket, hogy a nevelésben tartsák szem előtt a befogadás elősegítését és szabjanak gátat a kiselejtezés kultúrájának. A tanácskozásokon jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás is.

A Szentatya emlékeztette a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció plenáris ülésének résztvevőit, hogy május 24-én lesz a globális nevelési megállapodás napja a Giuseppe Versaldi vezette dikasztériumuk szervezésében. Arra biztatott ennek kapcsán, hogy a megállapodás ne csak egy szabályozási rendszer legyen, hanem legyen forradalmian új, hiszen a nevelés soha nem ismétlések sorozata, soha nem egyforma, hanem „a növekedés, a fejlődés művészete”.

A nevelés dinamikus valóság, mozgás, amely az embereket a fény felé vezeti. A cél az ember integrált nevelése, fejlesztése személyes és társadalmi vonatkozásban is. A nevelés célja, hogy az ember megismerje önmagát és a közös házat, amelyben él, és felfedezze a testvériességet, azt a fajta kapcsolatrendszert, amelyből az emberiség multikulturális, kölcsönösen gazdagító összetétele fakad.

A nevelés másik fontos jellemzőjeként azt emelte ki Ferenc pápa, hogy a kirekesztettek befogadására irányuló mozgást jelent. Felidézte, hogy a szegénység, a sebezhetőség okai a háborúk, az éhínség, a természeti katasztrófák, de a „társadalmi szelekció”, valamit a családi és egzisztenciális nehézségek is. A befogadásnak konkrétan érintenie kell a menekülteket, az emberkereskedelem áldozatait, a migránsokat, függetlenül a nemüktől, vallásuktól, etnikumuktól. A befogadás nem egy modern találmány, hanem a keresztény megváltó üzenet szerves része. Napjainkban fel kell gyorsítani a nevelés befogadásra irányuló mozgását, hogy gátat szabjunk a kiselejtezés kultúrájának, ami abból ered, ha az emberek elutasítják a testvériességet mint az emberiséget alkotó erőt.

A nevelés béketeremtő erő is – tette hozzá a pápa –, amelyet táplálnunk kell az önzéssel szemben, ami békétlenséget, szakadékot teremt generációk, népek, kultúrák, gazdag és szegény népek, férfiak és nők, gazdaság és etika, emberiség és környezet között. A szakadékok mögött a különbségektől való félelem rejlik. Ezért a nevelés hivatása olyan embereket nevelni, akik képesek megérteni, hogy a különbségek nem akadályozzák az egységet, sőt, nélkülözhetetlenek a saját identitásunk gazdagságához.

A nevelés csapatmunka, soha nem egyéni jellegű vagy intézményes, de mivel sokszor nem valósul meg a csapatmunka-jelleg, ezért is szükséges a globális nevelési megállapodás kidolgozása. Ennek forradalmi megállapodásnak kell lennie: megújult lelkesedésre van szükség egy nyitottabb, befogadóbb nevelés iránt, amely képes türelmesen meghallgatni a másikat, építő párbeszédet folytatni, és képes a kölcsönös megértésre. Ehhez egyesíteni kell az erőinket, le kell győzni a széttöredezettséget, a szembenállásokat, és meg kell foltozni a kapcsolatok elszakadt szövetét egy testvériesebb világ érdekében.

Mindehhez bátorság kell – hangsúlyozta Ferenc pápa. – Bátorság, hogy az embert állítsuk a középpontba, hogy a legjobb energiáinkat fektessük bele a munkába, hogy olyan embereket neveljünk, akik készek szolgálni a közösséget. Bátornak kell lenni ahhoz is, hogy megfizessük a nevelőket – tette hozzá.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria