Ferenc pápa köszönetet mondott az olasz rendőröknek a zarándokoknak nyújtott szolgálatukért

Ferenc pápa – 2020. szeptember 29., kedd | 17:08

Szeptember 28-án, a Szent Mihály főangyal ünnepe előtti napon délben fogadta Ferenc pápa az Olasz Rendőrség Vatikáni Közbiztonsági Felügyelőségének vezetőit és beosztottjait családtagjaikkal együtt, a szervezet alapításának 75. évfordulója alkalmából.

A koronavírus-járvány kitörése óta most először gyűltek össze ilyen sokan, több ezren a VI. Pál aulában, ahol Ferenc pápa köszönetet mondott „értékes és áldozatos munkájukért, melyet a Szent Péter téren, továbbá a római és egyéb olaszországi útjain nyújtanak neki”.

Beszédében a pápa felidézte a Vatikáni Közbiztonsági Felügyelőség háromnegyed százados történetét. A Szentszék és Olaszország közötti szoros kapcsolat nyomán az olasz állam rendőrsége szakmaisággal és szenvedélyes szeretettel végezte küldetését, mely az 1929-es lateráni egyezménnyel vette kezdetét. Az egyezmény szentesítette az akkor születő Vatikán Városállamot és a Szent Péter tér számára egy olyan különleges rendszert dolgozott ki, mely szabad bejárást biztosított a zarándokoknak és a turistáknak az olasz hatóság felügyelete alatt.

A Vatikáni Közbiztonsági Felügyelet a háború utáni bizonytalanságban és szükséghelyzetben  jött létre, amikor az ország politikai és társadalmi erői a demokratikus átalakulásért küzdöttek. 1945 márciusában öltött testet az olasz rendőri szolgálat önálló és jogi keretformája Szent Péter Közbiztonsági Különleges Hivatal néven. Így hatékonyabbá vált az a rendőri szolgálat, amelyet már korábban is végeztek az olasz rendőri erők. Amikor Rómát 1943-ban megszállták a német csapatok, problémát jelentett a német katonák számára a Vatikán Állam, valamint a pápa személye semlegességének és szuverenitásának a tisztelete. Kilenc hónapon át az olasz és a vatikáni állam közötti határvonal a Szent Péter tér kövezetén húzódott, mely ennek következtében a feszültség és a félelem helyévé vált, és így a hívek számára nem volt könnyű bejutni a bazilikába, hogy ott imádkozzanak.

1944. június 4-én szabadították fel Rómát, de a romos utcák, az éhínség és a szegénység mellett a lelki sebek is sokáig megmaradtak még. A rómaiak és a fővárosba bejutó zarándokok mind nagyobb számban özönlöttek a Szent Péter-bazilikába, hogy kifejezzék hálájukat XII. Piusz pápának, akit a Defensor Civitatis, a Város Védelmezője címmel tüntettek ki. Az új vatikáni rendőri hivatal meg tudott felelni az új igényeknek az olasz állam és a Szentszék szolgálatában – állapította meg Ferenc pápa.

Az intézmény egyre inkább gyümölcsöző együttműködést folytatott Itália és a Szentszék, az olasz rendőri felügyelet és a vatikáni belső szervek közt a közrend fenntartása és a pápa személyi biztonságának garantálása érdekében. Jóllehet az országos és nemzetközi biztonsági forgatókönyvek és a biztonságtechnikai szempontok változtak, de a lelkület, amellyel a szervezet tagjai ellátták szolgálatukat, ugyanolyan megbecsült maradt – ismerte el a pápa.

A Szentatya hálás szívvel köszönetet mondott a rendőröknek, főként türelmüket csodálva, ahogy a különféle származású, kultúrájú zarándokokkal bánnak. Külön megköszönte nekik azt a szolgálatot, melyet római és olaszországi utazásai során nyújtanak neki, amikor főként egyházmegyéket és helyi közösségeket látogat. Ez nehéz munka, mely tapintatot és kiegyensúlyozottságot igényel, hogy biztosítsák a pápa útjainak sajátos lelkipásztori jellegét – szólt elismerően. Végül védőszentjük, Szent Mihály főangyal és Szűz Mária közbenjárását kérve megáldotta a rendőröket.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria