Ferenc pápa levele Bartholomaiosz pátriárkához: A budapesti találkozó is erősítette barátságunkat

Ferenc pápa – 2021. október 24., vasárnap | 14:00

Október 22-i keltezéssel Ferenc pápa levelet küldött Bartholomaiosz (Bertalan) konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának, melyben szívélyesen köszönti pátriárkai kinevezése 30. évfordulója alkalmából.

Külön megemlíti, hogy a közelmúltbeli budapesti találkozójuk tovább erősítette barátságukat, és hálásan köszöni mindazt, amit Bartholomaiosz pátriárka főként a teremtésvédelem terén tett és tanított.

*

Őszentsége Bartholomaiosz konstantinápolyi érseknek, ökumenikus pátriárkának!

„Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő” (Jel 1,4)

Drága testvérem Krisztusban! Konstantinápolyi érsekké és ökumenikus pátriárkává választása 30. évfordulója alkalmából a legszívélyesebb kívánságom: Χρόνια πολλά! Ad multos annos! Éljen soká!

Önnel együtt megköszönöm az Úrnak azt a sok áldást, amelyet az évek során kiárasztott életére és szolgálatára, és imádkozom Istenhez, akitől minden ajándék származik, hogy adjon Önnek egészséget, lelki örömöt és bőséges kegyelmet, hogy támogassa magasrendű szolgálata minden területén. Isten iránti hálával gondolok mély személyes kapcsolatunkra pápai szolgálatom kezdetétől fogva, amikor Rómában megtisztelt jelenlétével. Ez a kötelék az idők során testvéri barátsággá vált, amely nemcsak Rómában, hanem számos találkozón, Fanarban, Jeruzsálemben, Assisiben, Kairóban, Leszboszon, Bariban és Budapesten is megerősítést kapott. Amint azt a közelmúltban Rómában tartott eseményeken való részvétele ismét egyértelműen megmutatta, ahol jelenlétét különösen nagyra értékelték, osztozom Önnel a közös lelkipásztori felelősségünkben azokkal a sürgető kihívásokkal szemben, amelyekkel az egész emberi családnak ma szembe kell néznie.

Különösen hálás vagyok a teremtésvédelem iránti elkötelezettségéért és az e témájú megfontolásaiért, amelyekből sokat tanultam és tanulok továbbra is. A járvány kitörésével és az ebből eredő súlyos egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményekkel az emberiség szellemi megtérésének szükségességéről szóló tanúvallomása és tanítása maradandó jelentőségűnek bizonyul.

Továbbá őszintén köszönöm, hogy a szeretetben és az igazságban folytatott párbeszéd útjára utalt, mint a Krisztusban hívők közötti megbékélés és teljes közösségük helyreállításának egyetlen lehetséges útjára. Isten segítségével ez az az út, amelyen biztosan továbbra is együtt járunk, mert az Egyházaink közötti közelség és szolidaritás nélkülözhetetlen hozzájárulás az egyetemes testvériséghez és társadalmi igazságossághoz, amelyre az emberiségnek oly nagy szüksége van. A testvéri szeretet mély érzéseivel ölelem Szentségedet az Úr Jézus Krisztus szeretetében.

Róma, 2021. október 22-én

Ferenc

*

Bartholomaiosz, magyarul Bertalan konstantinápolyi pátriárka 1940. február 29-én született a Törökországhoz tartozó, de görögök lakta Imbrosz szigetén Demetriosz Archontónész néven. 1991 óta konstantinápolyi ökumenikus pátriárka. A középiskolát Isztambulban, tehát az egykori Konstantinápolyban végezte el, majd teológiai diplomát és doktorátust szerzett. 1961 és 1963 között teljesítette kötelező katonai szolgálatát a török hadseregben. 1963. augusztus 13-án szentelték diakónussá. Posztgraduális tanulmányait 1963 és 1968 között a Pápai Gergely Egyetemen folytatta, ahol egyházjogi doktorátust szerzett, közben a svájci Bossey-i Ökumenikus Intézetben és a müncheni egyetemen is folytatott tanulmányokat. 1968-ban hazatért, és a hálki szeminárium ortodox teológiai karának rektorhelyettese lett. 1969. október 19-én szentelték pappá. 1972-ben Demetriosz pátriárka kinevezte a pátriárkai iroda igazgatójának. 1973. december 25-én szentelték püspökké az anatóliai Philadelphia címzetes metropolitájaként, majd 1990-ben khalkédóni metropolita lett. Demetriosz pátriárka halálát követően választották meg konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának 1991. október 22-én.

I. Bartholomaiosz pátriárka többször járt Magyarországon. 2000-ben a Szent István-bazilika előtt, az ünnepi szentmise keretében hirdette ki azt a bullát, amely szerint Szent Istvánt a keleti egyházban is szentként tisztelik. A nagy egyházszakadás után, így közel ezer év után az első magyar király személyében újabb közös szentje lett a katolikus és ortodox egyházaknak. 2014-ben hivatalos látogatásra hazánkba érkezett, hogy aláírják a magyarországi exarchátust érintő egyezményt az Ökumenikus Patriarkátus és Magyarország között. 2017. augusztus 20-án átadták a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Múzeum utcai új épületének kulcsait Bartholomaiosz pátriárkának. 2021-ben többek között letette a Budapesten épülő Dialógus Központ alapkövét és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával vendégként részt vett a Ferenc pápa által celebrált zárómisén is.

Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon egyszerre volt jelen a nyugati és a keleti egyház vezetője.

Bartholomaiosz pátriárka a leghosszabb ideig hivatalban levő ortodox egyházvezetők egyike.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria