Ferenc pápa megáldotta a Kis Jézus szobrokat

Kitekintő – 2013. december 16., hétfő | 19:50

Vasárnap délelőtt az eső ellenére is zsúfolásig megtelt Szent Péter téren családok ezrei vettek részt a Kis Jézus szobrok hagyományos megáldásán.

Ezt megelőzően a Szent Péter-bazilikában Angelo Comastri bíboros, a pápa vatikánvárosi általános helynöke mutatott be szentmisét azok részvételével, akik eljöttek e hagyományos karácsony előtti kezdeményezésre, amelyet a Római Oratóriumok Központja támogat.

Comastri bíboros a család szentségének és szépségének újra felfedezésére biztatta a megjelenteket. „Kedves gyermekek, kedves fiatalok, kedves szülők – szólt homíliájában a bíboros –, az önzés kultúrája nem enged minket találkozni Istennel, nem engedi megtalálnunk az örömet, nem engedi élveznünk az életet. És ezen felül ma már nem fogjuk fel a család szépségét és fontosságát sem. Egy családellenes korszak ez, miközben Betlehemben Isten Fia egy család karjaiban jelenik meg. Az igazi bölcső a názáreti család: József, az igaz férfi és Mária, a szeplőtelen nő. Újra fel kell fedeznünk a család fontosságát és szépségét.”
A szentmise után, a vasárnapi Úrangyala elimádkozásakor került sor a Kis Jézus szobrok hagyományos megáldására, amelyek karácsony éjjelén a rómaiak otthoni betlehemeibe kerülnek. Ezt a hagyomány 1958. november 9-én vezette be XXIII. János pápa, aki még gyermekkorában, szülőházában tanulta ezt az egyszerű imádságot. Ezzel kapcsolatban Comastri bíboros felidézte Boldog XXIII. János szavait: „Az én házamban nem volt semmilyen luxus. Szinte mindennap kukoricakásánk volt, cipőt csak a nagy ünnepeken hordtunk, egyébként zokniban vagy fapapucsban jártunk. A ruhák testvérről testvérre maradtak ránk. Viszont nagyon szerettem az otthonomat és most, idős koromban is visszagondolok erre a házra, mert Istennel volt tele!

Kedves gyermekek, kedves szülők, kedves nevelők – idézte tovább a bíboros az egykori pápát – így adjátok vissza a gyermekeknek a család szépségét. A Kis Jézus, akit otthonaitokba visztek, emlékeztessen titeket arra, hogy Jézusnak a családban kell megszületnie, meg kell születnie a szívben, és ha Jézus megszületik, a ház örömmel telik meg” – hangzottak el újra XXIII. János egykori gondolatai.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír