Ferenc pápa megújítja a pápai címek adományozását?

Kitekintő – 2014. január 5., vasárnap | 8:43

A Vatican Insider tudósítása szerint a Szentatya a három pápai cím közül csak a pápai kápláni címet tartaná meg, és azt is csak a 65. életévüket betöltött egyházmegyés papoknak adományozná.

Ferenc pápa látásmódja kihat arra is, ahogyan a papság megjelenik mind a hívők, mind a világ előtt. Ennek a törekvésnek részét képezte a pápa döntése, miszerint megválasztása óta eltelt időben egyetlen tiszteletbeli, kitüntető pápai címet sem adományozott. Úgy tűnik, most ennél is többről van szó – legalábbis a Vatican Insider tudósítása szerint: Ferenc pápa a három pápai címből csupán a pápai káplán címet tartaná meg.

A római Kúriában a középkor derekára kialakult a hivatalok (s az ezekkel együtt járó hierarchikus rangok) összetett rendszere. Idővel szokássá vált, hogy a hozzájuk kapcsolódó egyházi címeket megtiszteltetésként, mintegy „kitüntetésként” juttatták (a helyi megyéspüspökök javaslatára) arra érdemesnek ítélt világi (egyházmegyés) papoknak. Napjainkra – VI. Pálnak a II. Vatikáni Zsinat tanításának nyomvonalán haladó reformja után – három ilyen pápai cím maradt fenn: az apostoli protonotárius, a pápai prelátus és a pápai káplán titulusa. Az ezeket viselő papokat a Monsignore tiszteletteljes megszólítás illeti meg.

Ferenc pápa – az olasz tudósítás szerint – úgy döntött, hogy mostantól csakis a pápai káplán cím marad meg, s ezt is csak olyan „méltó papok” nyerhetik el, akik már betöltötték a 65. életévüket, s kiemelkedőt nyújtottak a lelkipásztori szolgálatban.
 
A jelen döntés nem rendelkezik visszamenő hatállyal, így aki eddig elnyerte a három cím valamelyikét, továbbra is viselheti azt. A pápai szándék világosan lelkipásztori jellegű, hiszen nem foglalkozik külön a szerzetesekkel, illetve a világiakkal (akik számára szintén többfajta elismerést tart fenn a Szentszék).

Vatican Insider/Magyar Kurír
(ki)