Ferenc pápa: mondjunk nemet a pénzimádatra

Kitekintő – 2013. szeptember 21., szombat | 12:09

A Szentatya szeptember 20-án reggel szentmisét mutatott be a Szent Márta Ház kápolnájában. Homíliájában kiemelte: a pénz beteggé teszi a gondolkodást és a hitet, és más útra térít bennünket.

A pénzimádatból olyan rossz dolgok születnek, mint a hiúság és a büszkeség, amelyek e hiábavaló kérdések mániákusaivá tesznek bennünket – fogalmazott a pápa. Nem lehet Istent és a pénzt is szolgálni.

Tanításában a Szentatya Pál apostol szavaiból indult ki, amelyek a Jézus Krisztus útja és a pénz közötti kapcsolatról szólnak. Van ugyanis valami a pénz iránti szeretetben, ami eltávolít Istentől. Létezik sok betegség, bűn, de Jézus kiemeli: „Minden bajnak gyökere ugyanis a kapzsiság” (1Tim 6,2c-12). Ebből a káros kívánságból kiindulva sokan eltávolodtak a hittől, és sok gyötrelmet szereztek maguknak – állapította meg Ferenc pápa.

A pénz a gondolkodást is beteggé teszi, ahogy a hitet is és más útra téríti. Ebből születik az irigység, a veszekedés, a rosszindulatú pletykálkodás, a gonosz gyanakvás, az emberek konfliktusai, akik korrumpálódtak gondolataikban, és az igazság nélkül élnek; akik a vallást, pénzszerzési forrásnak tekintik. Vannak, akik így gondolkodnak: „Katolikus vagyok, elmegyek misére, mert az egyfajta státuszt nyújt nekem. Jó szemmel néznek rám… aztán meg azt csinálok, amit akarok. Pénzimádó vagyok…” Van egy szó, amit nagyon gyakran megtalálunk az újságokban: „Gondolataikban korrumpálódott emberek”. A pénz korrupttá tesz. Nincs menekvés. Ha a pénz útját választod, a végén korrupttá válsz. A pénz elcsábít, és lassanként vesztedbe sodor – hangsúlyozta homíliájában a Szentatya.

Így folytatta: ezért olyan erősek Jézus szavai ezzel a témával kapcsolatban: nem szolgálhatod Istent és a pénzt is. Vagy az egyiket vagy a másikat szolgáljuk. Ez nem kommunizmus, ez az evangélium. Ezek Jézus szavai.

Mit történik a pénz választása esetén? A pénz valamelyest jólétet biztosít az elején. Ez rendben van. Később aztán elkezded magad kicsit fontosnak érezni, és megjelenik a hiúság, amire nincs szükség. A hiúságtól eljutunk a kevélységhez, a gőghöz. Három lépcsőfokról van szó: gazdagság, hiúság és gőg. Senki nem üdvözülhet a pénz által. Az ördög a kísértéseknek mindig ezt az útját választja: a gazdagságot, hogy önelégültnek érezzük magunkat; a hiúságot, hogy fontosnak érezzük magunkat; és végül a gőgöt, a kevélységet.

Bárki mondhatja azonban: olvasom a Tízparancsolatot, és egyik sem beszél a pénzről. Melyik parancsolat ellen vétkezem, amikor valamit pénzért teszek meg?” Az első ellen. A bálványimádás bűnébe esel, mert a pénz bálvánnyá válik, és imádni kezded. Ezért mondja Jézus: nem szolgálhatsz a pénz bálványának és az élő Istennek, csak az egyiknek. Az első egyházatyák – a Krisztus utáni III. századról van szó – erős szavakat használtak: a pénz az ördög trágyája. Így is van, mert bálványimádóvá tesz bennünket, megbetegíti elménket a gőggel, és hiábavaló kérdések követőivé változtat minket. Eltávolítva a hittől, korrupttá tesz.

Szent Pál arra kér, hogy tartsuk távol magunkat ezektől a dolgoktól, de az „igazságra, vallásosságra, hitre, szeretetre, béketűrésre, szelídségre törekedj”. Béketűrésre és szelídségre, a hiúság és gőg ellen. Ez Isten útja, nem a bálványimádó hatalomé, amely pénzhez juttat. Az alázat Isten szolgálatának útja. Az Úr segítsen mindannyiunknak, hogy ne essünk bele a pénz bálványimádásának kelepcéjébe – fohászkodott homíliája végén Ferenc pápa.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír