Ferenc pápa: Örömmel haladunk Isten ígérete felé

Ferenc pápa – 2020. április 2., csütörtök | 16:48

Szent II. János Pál halálának 15. évfordulóján, április 2-án reggel a Szent Márta-házban bemutatott szentmisében Ferenc pápa azokért imádkozott, akik a világjárvány következményeitől szenvednek, különösen is a hajléktalanokért.

A nagyböjt ötödik hetének csütörtökén a szentmise elején elhangzó antifóna arra hív, hogy tekintetünket szegezzük Jézusra, aki a remény, amely sosem okoz csalódást: „Ezért ő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség korában elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget.” (Zsid 9,15)

A csütörtök reggeli szentmise elején a hajléktalanokért imádkozott a pápa: „A fájdalom és a szomorúság e napjaiban sok rejtett probléma felszínre kerül. Az újságban ma van egy fotó, amely szíven ütött: egy városban egy parkolóban látják el a hajléktalanokat... Sok hajléktalan van. Kérjük Kalkuttai Szent Teréz anyát, hogy ébressze fel bennünk az együttérzést azok iránt, akik a társadalomban, a mindennapokban rejtetten élnek, de mint a hajléktalanok, a válság pillanatában most ugyanígy előtérbe kerülnek.”

Homíliájában a Szentatya a Teremtés könyvéből (Ter 17,3–9) és János evangéliumából (Jn 8,51–59) vett szentírási részekről elmélkedett, melyekben Ábrahám, az Istennel kötött szövetség és Jézus új bejelentése áll a középpontban. Jézus eljött, hogy megújítsa a teremtést, megbocsátva bűneinket. Keresztények vagyunk, mert Isten kiválasztott minket, és megkaptuk a termékenység ígéretét, amelyre a szövetséghez való hűséggel kell válaszolnunk. De nem fogadjuk be a kiválasztottságot, mert bálványokat imádunk, nem remélünk a kapott ígéretben, és megfeledkezünk a szövetségről. A keresztény ember életét az kell, hogy jellemezze, hogy tudatában van kiválasztottságának, örömmel halad az ígéret felé, és hűséges a szövetséghez.

Az Úr mindig emlékezik az általa kötött szövetségre. Ezt ismételtük a válaszos zsoltárban – mondta Ferenc pápa. – Az Úr soha nem felejt el semmit, csak egy esetben: amikor megbocsátja vétkeinket. Az ő hűsége az emlékezet. Hűséges népéhez, Ábrahámhoz, akinek ígéreteket tett. Isten kiválasztotta Ábrahámot, örökséget ígért neki, szövetséget kötött vele, és megmutatta neki hosszú távú termékenységét: népek sokaságának atyja lesz.

A kiválasztottság, az ígéret és a szövetség a keresztény élet három dimenziója. Mindannyian kiválasztottak vagyunk. Senki sem maga választja, hogy keresztény lesz a vallások „piacának” kínálatából. Nem. Kiválasztottá leszünk. Azért vagyunk keresztények, mert kiválasztottak bennünket. Ebben ígéret rejlik, a remény ígérete, amelynek jele a termékenység: Ábrahám népek sokaságának atyjává lesz, és termékennyé a hitben. Hite műveiben, jó és termékenységéből fakadó cselekedeteiben teljesedik ki. A hit is termékeny lesz. Ehhez azonban meg kell tartania a szövetséget Istennel – hangsúlyozta a pápa.

Majd így folytatta: a szövetség hűséget jelent. Az Úr kiválasztott minket, ígéretet tett, és szövetséget kér tőlünk – a hűség szövetségét. Jézus szavai szerint Ábrahám örült, hogy eljött az ő napja, a nagy termékenység napja, fia napja. Jézus Ábrahám fia, aki eljött, hogy megújítsa a teremtést, megváltson bűneinktől, és megszabadítson minket. A keresztény nem azért keresztény, hogy megmutassa a keresztség hitét. Akkor vagyunk keresztények, ha igent mondunk az isteni kiválasztásra, ha követjük az ígéreteket, és ha megéljük a szövetséget az Úrral. Ez a keresztény élet lényege.

Az út során elkövetett bűnök mindig e három dimenzióról szólnak: nem fogadjuk el a kiválasztottságot, hanem mi választunk bálványokat és sok más dolgot, ami nem Istentől való; nem fogadjuk el az ígéretbe vetett reményt, hanem eltávolodunk, és messziről tekintünk az ígéretekre; megfeledkezünk a szövetségről, szövetség nélkül élünk, mintha nem is létezne. A termékenység az öröm, Ábrahám öröme, aki meglátta Jézus napját, és eltelt örömmel. Erre világít rá ma Isten Szava. Legyen olyan az életünk, mint Ábrahámé: legyünk tudatában, hogy kiválasztottak vagyunk, örömmel haladjunk az ígéret felé, és legyünk hűségesek a szövetség megtartásában – buzdított homíliájában Ferenc pápa.

A szertartást szentségimádással és eucharisztikus áldással zárta, majd lelki áldozásra hívott a Szentatya. Végül elimádkozta a Mennyek Királynőjéhez szóló Ave Regina Caelorum Mária-antifónát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Insider; Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria