Ferenc pápa a repülőtéri lelkészekhez: Ingyenesen, a szeretet gesztusaival szolgáljatok!

Ferenc pápa – 2019. június 12., szerda | 12:31

Június 10-én, hétfőn délben fogadta Ferenc pápa a repülőtéri lelkészek százfős csoportját az Apostoli Palota Kelemen termében. Beszédében az átmenetiség, a gyors változás, a névtelenség kihívásaival szemben szolgálatuk személyes jellegére és kezdeményező szerepére emlékeztette őket.

A polgári légiközlekedés káplánjai és lelkipásztori segítői az átfogó emberi fejlődés szolgálatában címmel tartott nemzetközi szeminárium résztvevőit fogadta a Szentatya a Vatikánban. Beszédében saját tapasztalatára hivatkozott, hiszen pápaként apostoli útjai során sok repülőtéren megfordul.

A technológiai fejlődés, a munka őrülete, a növekvő utasforgalom mind kedvez a személytelen és közömbös légkörnek, mely a repülőtereket nagy emberi perifériákká teszi. A legkülönfélébb emberek milliói fordulnak meg ott, noha mindegyikük élete egy-egy történet, amit csak az Isten ismer. A lelkészek hivatása abban áll, hogy elvigyék számukra Krisztus szavát és jelenlétét – Krisztusét, aki egyedül ismeri minden ember szívét. A gyengédség, a reménység és a béke evangéliumát kínálva sokat tudnak tenni akár csak egy gesztussal, egy szóval vagy egy tekintettel – állapította meg a pápa.

Képviseljétek Isten szeretetének ingyenességét. A repülőterek éppen nem ezt mutatják fel, ezért nektek kell teret nyitni ennek az ingyenesség párbeszédével. Ebben a környezetben a káplánok – diszkrét, tiszteletteljes módon – ajánlják fel a lehetőséget az Istennel való találkozásra. Az átutazásnak ezek a napjai, órái megismételhetetlenek, és a káplánok megragadhatják benne a lehetőséget a találkozásra, a lelkipásztori szeretettől ösztönözve közel léphetnek az utasokhoz, a légi kísérőkhöz és a helyi alkalmazottakhoz is – folytatta a Szentatya.

Majd példaként elmesélte azt a történetet, amit egy tanúságtevő reptéri káplántól hallott. Egy elfoglalt üzletember lépett be a repülőtéri kápolnába, hogy ott egy konnektor segítségével feltöltse a számítógépét. Miközben várakozott, a repülőtér pasztorális ellátásával megbízott világi munkatárs hozzálépett, és megszólította: „Szüksége van valamire?” – „Nem” – jött válasz, mire a világi munkatárs így felelt: „Az áram, mint az Isten energiája, mindenkié.” Aztán beszélgetni kezdtek, szó szót követett, mígnem az üzletember észrevette, hogy valami megváltozott benne. Így szólt: „Abban a pillanatban Jézussal találkoztam.” Aztán elment, vett egy Újszövetséget, ennek már sok éve, és azóta mindennap olvassa a Bibliát. „Mert egyszer egy repülőtéren találkozott vele. Ez egy igaz történet, az az ember mesélte el” – hangsúlyozta a pápa.

A személy átfogó fejlődésének szolgálata a repülőtéri káplánok munkája, ezért Ferenc pápa azt ajánlotta nekik, hogy az egész embert tekintsék, a maga teljességében. Ebbe beletartozik a munka, a kultúra, a családi élet, a vallás, a politika, a gazdaság – odaadással, szenvedéllyel szolgálják őket, hogy mindenki érezhesse Isten közelségét. Ilyen tekintettel építsenek légikikötőket és hidakat az Istennel való találkozás számára. Teremtsék meg annak a különleges helyét, ahol az elveszett bárány is visszatalál igazi Pásztorához. Az indulás és az érkezés helyein az őszinteség zónáira van szükség, ahol az ember a személytelenségből ki tud lépni és megnyithatja a szívét a gyógyulás és az atyai házba való visszatérés felé. Törődjenek az alkalmazottakkal is, mert főként a családi életben jelent számukra nehézséget a sok utazás.

Beszéde második részében Ferenc pápa kitért a nagyobb repülőtereken áthaladó migránsokra és menekültekre, akik azzal a reménnyel jönnek, hogy menedékjogot kérjenek és oltalomra leljenek. A helyi egyházakat a befogadás kötelezettségére buzdítja a Szentatya, jóllehet a felelősség a polgári hatóságokat illeti. A repülőtéri káplánokat pedig arra emlékeztette, hogy a migránsokkal és a menekültekkel való törődés is feladatuk: oltalmazzák emberi méltóságukat és emberi jogaik tiszteletben tartását. Az irántuk tanúsított szeretetszolgálat tanúságtétel Isten közelségéről az emberek felé.

Végül azt ajánlotta a repülőtéri lelkipásztoroknak Ferenc pápa, hogy munkájukba igyekezzenek bevonni minél több világi hívőt a plébániájukról vagy akár a repülőtéri alkalmazottak közül is. Közösen keressenek új lelkipásztori utakat és osszák meg egymással a szolgálat örömeit és terheit is. A pápának tetszik, ha sok világi dolgozik együtt ebben. Éppen ezért kérte, hogy ne essünk a világiak „klerikalizálásának” kísértésébe. A világi hívek küldöttek, teljes jogú misszionáriusok. Végül a loretói Szűzanya, a légiközlekedés védőszentje oltalmába ajánlotta a repülőtéri lelkészeket a Szentatya.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria