Ferenc pápa a szerda reggeli szentmisén a betegápoló szerzetesnővérekért imádkozott

Ferenc pápa – 2020. március 25., szerda | 15:25

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, Urunk születése hírüladásának napján, március 25-én Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában azokért a szerzetesnővérekért imádkozott, akik a betegek és a szegények mellett állnak.

A pápa napról napra más-más szándékra ajánlja fel a reggeli magánszentmisét, és kéri, hogy vele együtt mi is kapcsolódjunk be ebbe a világméretű közös imádságba, melyben a veszélyhelyzettől leginkább sújtott csoportok tagjaiért fohászkodik.

A Szentatya ezekkel a szavakkal vezette be a szertartást: „Ma, Urunk megtestesülésének ünnepén a Páli Szent Vince Szeretet Leányai Társulatának azok a nővérei is itt vannak a szentmisén, akik immár 98 éve vezetik és szolgálják a Szent Márta orvosi rendelőintézetet és betegellátót [a Vatikánban – a szerk.], és most a szerte a világon élő nővértársaikkal együtt megújítják fogadalmukat. Szeretném ezt a szentmisét értük és a kongregációért felajánlani, azokért, akik a betegekkel, a legszegényebbekkel foglalkoznak, mint ők, akik 98 éve itt szolgálnak, és minden nővérért, akik most a betegeket ápolják, akár életük kockáztatása és odaadása árán is.”

Lukács evangélista ezt a történetet csak Szűz Mária elbeszéléséből ismerhette – emelte ki a pápa. – Lukácsot hallgatva magát Máriát hallottuk, aki elmeséli ezt a titkot. Egy misztérium előtt állunk. Talán az a legjobb, amit most tehetünk, hogy újraolvassuk ezt a szakaszt, arra gondolva, hogy a Szűzanya meséli el nekünk:

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint.” Ezután az angyal eltávozott.

Ez a misztérium. A nővérek most megújítják fogadalmukat – tette hozzá.

Ezt követően a pápa a lelki áldozás egyik imáját mondta el, hozzátéve, hogy akik nem járulhatnak az Eucharisztiához, ezt az imádságot mondják: „Lábadhoz borulok, Jézusom, és felajánlom neked bűnbánó szívemet, mely elmerül a maga semmiségében és a Te Szent jelenlétedben. Imádlak Téged szereteted szentségében, szavakkal ki nem fejezhető Eucharisztia. Vágyom rá, hogy befogadjalak Téged szerény hajlékomba, amit a szívem nyújt neked. A szentségi áldozás boldogságára várakozva lélekben szeretnélek Lélekben magamhoz venni. Jöjj el hozzám, ó Jézusom, hogy Hozzád mehessek. Lobbantsa lángra a szereteted egész lényemet, életre-halálra. Hiszek Benned, remélek Benned és szeretlek Téged, Ámen.”

A Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Rendjét (Szeretet Leányai Társulata) 1633-ban alapította Szent Vince Párizsban, a Franciaországot sújtó nyomor, a harmincéves háború és belviszályok idején, amikor árvák tömegei éltek az utcákon. Páli Szent Vince ekkor érezte meg, hogy az ő küldetése ezeknek a szegényeknek az istápolása, pártfogolása és a járványtól sújtott betegek ápolása.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria