Ferenc pápa a teatinus rend nagykáptalanjának tagjait fogadta

Ferenc pápa – 2022. január 17., hétfő | 15:10

Ferenc pápa január 15-én délben fogadta a Kelemen teremben a teatinus rend nagykáptalanjának negyven tagját, akik a napokban tartják római anyaházukban legfőbb rendi összejövetelüket. Beszédében a pápa a reform, a papi testvériség és a misszió témáit érintette.

„A 164. rendi nagykáptalan alkalmából fogadlak benneteket. Mekkora út áll e szám mögött, milyen nagy utat jártatok be az isteni gondviselés jegyében! És emiatt milyen nagy hálát kell éreznünk!” – kezdte beszédét a pápa, utalva a teatinusok közel fél évezredes történetére, hiszen VII. Kelemen pápa 1524-ben hagyta jóvá rendi alkotmányukat.

A „misszió” kifejezés áll a nagykáptalan ezekben a napokban folytatott munkájának középpontjában, ahogy az összejövetel mottója is jelzi: „Teatinus szerzetesek a misszióért”. Ferenc pápa nagyra értékeli ezt a választást, amely

összhangban van az Egyház alapvető irányultságával, amelyet a Feltámadott Úr az evangelizációra szólító „kilépés” dinamizmusával töltött meg.

Valójában minden keresztény és minden közösség számára érvényes ez. A misszió sugallta egyébként – tette hozzá szabadon a pápa – a Római Kúria számára írt új dokumentumot is. Ez a dinamizmus különösen összekapcsolódik Szent Kajetán és a társalapítók karizmájával, amely úgy foglalható össze, mint egy apostoli papi testvériség, mely gyökeret ver a lelki életben és a rászorulók iránti konkrét szeretetben.

Szent Kajetán életében – akárcsak sok más szent életében is – szembetűnő, hogy egy bizonyos ponton „minőségi ugrás” történik, amit bibliai értelemben inkább úgy hívhatunk, hogy „hivatás a hivatásban” vagy másképpen „második megtérés”. Ez azt jelenti, hogy a már jó és megbecsült életből a szent életbe lépünk át, ahol az átmenet „többletét” maga a Szentlélek adja. Ez a minőségi ugrás nemcsak az egyes emberek, hanem az Egyház életét is gyarapítja. Ez a többlet az, ami bizonyos értelemben „megreformálja”, megtisztítja az Egyházat, és előhozza belőle annak evangéliumi szépségét.

Erre a tanúságtételre, erre az „élő evangéliumra” mindig hivatkozhatunk és hivatkoznunk is kell annak érdekében, hogy előrehaladhassunk személyes és közösségi utunkon, jól tudva, hogy egy keresztény nem gondolhat földi küldetésére anélkül, hogy azt ne tartaná a szentség útjának – idézett a pápa Gaudete et exsultate kezdetű apostoli buzdításából. Szent Kajetán szerint

minden szent egy küldetés”,

amit a pápa így értelmez: minden férfi és női szent az Atya terve, hogy a történelem adott pillanatában tükrözze és megtestesítse az evangélium egy sajátos szempontját. Ez nem annyira azt kéri tőlünk, hogy a szó szoros értelmében utánozzuk őt – akit mindannyiunknak utánoznunk kell, az egyes egyedül csak Jézus Krisztus lehet –, hanem hogy annak a férfi vagy női szentnek befogadjuk a „módszerét”, vagyis azt a sajátos „spirituális dinamizmust”, amivel megélte az evangéliumot, hogy így próbálja meg azt lefordítani az adott körülmények között.

Ferenc pápa idézte a nagykáptalan megfogalmazását:

A teatinusok karizmáját aktualizálni kell, hogy saját identitásunkból kiindulva tudjunk válaszolni a jelenlegi kihívásokra.”

A reform első konkrét célja a saját identitás kialakítása és művelése. A Szentatya rámutatott Szent Kajetán tanúságtételének egy lényeges vonatkozására, miszerint a reformot önmagunkon kell kezdeni. Amikor Rómába érkezett, hogy a pápai kúrián dolgozzon, észrevette a sajnálatos módon elterjedt lelki és erkölcsi hanyatlást.

A világiasság, mint a rossz gyökere, mindig ott van, ami aztán lelki és erkölcsi leépülést okoz. És mit csinált ekkor a szent? – tette fel a kérdést a pápa. – Szent Kajetán, miközben hivatali munkáját végezte, eljárt az Isteni Szeretet oratóriumába, ahol imádkozott és a lelkét művelte, majd kórházba ment, hogy segítsen a betegeknek.

Ez az út: a reformot önmagunkkal kell kezdeni, hogy mélyebben és következetesebben éljük meg az evangéliumot. Minden szent ezt mutatja nekünk. Ők az Egyház igazi reformátorai.

Jobban mondva a Szentlélek az, aki formálja és megreformálja az Egyházat, mégpedig Isten Igéje és a szentek által, akik életükben gyakorlatba ültetik az igét. Mindig önmagaddal kezdd! – foglalta össze a Szentatya.

Beszéde második témáját pedig a közösség megteremtésében jelölte meg Ferenc pápa; Szent Kajetánt a Lélek nem arra indította ugyanis, hogy egyedül cselekedjen, egyéni utat járva. Arra hívta ellenben, hogy hozza létre a klerikusok szerzetes közösségét, akik az apostolok életmódja szerint élik meg az evangéliumot.

A pápa ismét utalt a Gaudete et exsultate kezdetű apostoli buzdítására, melyet magának és mindenkinek ismételt olvasásra ajánlott, és amelyben felidézett néhány „szent közösséget”, akik „hősiesen élték meg az evangéliumot”.

Minden bizonnyal hozzájuk lehetne kapcsolni a ti társalapítóitokat – mondta. – A keresztény élet a családokban és a szerzetesközösségekben általában a mindennapi élet gesztusaiból áll.

Abban a közösségben, mely ügyel a szeretet apró részleteire és amelyben a tagok törődnek egymással, ahol nyitott és evangelizáló teret alkotnak együtt, ott jelen lesz a Feltámadott, hogy az Atya terve szerint megszentelje azt a közösséget.

Ehhez azonban kerüljék a fecsegés és pletykálkodás minden formáját, mert az, mint a szú, megrontja a közösséget!

Harmadik és befejező témaként Ferenc pápa a missziót, a küldetést érintette.

Ehhez meg kell különböztetni az idők jeleit – mutatott rá –, hogy Isten Országát éljék és hirdessék az emberek között. Ez az alapító karizma, vagyis küldetés ad gentes, a népekhez. Szent Kajetán Rómában, Velencében és Nápolyban működött, ahol elsősorban életpéldájával, az irgalmasság műveivel szolgált társaival együtt az Egyházban, mint egy „tábori kórházban”, Jézus küldetése jegyében, ahogy azt a Máté-evangélium 25. fejezetében olvassuk.

A Szentatya végül arra buzdította a teatinus szerzetesek nagykáptalanjának tagjait, hogy ezen az úton haladjanak, elkerülve a merevség és a klerikalizmus bomlasztó jelenségeit. Ezzel szemben legyenek szilárdak az imádságban, az imádásban, a közös életben, a testvéri szeretetben, a szegénységben és a szegények szolgálatában, de keressék mindenekelőtt az Isten Országát.

Forrás: Vatikáni Rádió; Vatican.va

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria