Ferenc pápa üzenete a német katolikus nagygyűlésre: Nem tehetünk mást, mint megosztani az életünket

Ferenc pápa – 2022. május 27., péntek | 15:19

Május 25. és 29. között rendezik meg Stuttgartban a német katolikusok országos találkozóját, melynek témája idén az élet megosztása. A 102. „Katholikentag” résztvevőihez intézett üzenetében a Szentatya összefogásra buzdít, kiemelve, hogy a válságokból csak együtt tudunk kilábalni, osszuk meg egymással életünket, vállaljunk áldozatot a másikért.

„Kedves testvérek, azért gyűltetek össze Stuttgartban a 102. Katholikentagra, hogy hálát adjatok Istennek és együtt tanúskodjatok az evangélium öröméről” – írta üzenetében a pápa.

„Megosztani az életet” – ez a mottója az idei rendezvénynek. Isten az egész élet teremtője és alkotója. Ő lehelt lelket az emberbe. Gyakran és sokféleképpen osztja meg az emberrel isteni életét, és ez a megosztás Fiában, Jézus Krisztusban éri el felülmúlhatatlan csúcspontját. Osztozik földi életünkben, hogy mi részt vehessünk az ő isteni életében. Ezért leereszkedik emberi mivoltunk legmélyére. A szegényekhez és a szenvedőkhöz szól sajátos szeretetettel, sőt velük azonosul (vö. Mt 25) – emelte ki Ferenc pápa.

Ezekben a napokban gondolatban közel állunk az ukrajnai emberekhez, és imádkozunk mindazokért, akiknek életét fenyegetik és befolyásolják; mindazokért, akik az élet teljességére vágynak, amit csak az Úr adhat meg. Könyörögjünk az ő békéjéért! Jézus nemcsak megoszt valamit az emberekkel, hanem nekünk ajándékoz mindent: önmagát adja, saját életét adja értünk. „…mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.” (vö. Jn 13,1) Hasonlóképpen szólít minket arra, hogy ne csak önmagunkért éljünk, hanem ajánljuk életünket Istennek és a felebarátunknak.

Az élet odaajándékozása sokféle formát ölthet – fogalmazott a pápa, azokra az édesanyákra és édesapákra utalva, akik teljesen a gyermekeiknek szentelik magukat; valamint arra a sok emberre, akik az egyházi szolgálatban vagy a szociális, karitatív munkával másoknak segítenek.

Istennek hála, azt tapasztaljuk, hogy a válságban is sokan hajlandók áldozatokat hozni másokért. Senki nem menekül meg egyedül. Mind ugyanabban a csónakban ülünk. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosítsuk magunkban: ugyanannak az Atyának a gyermekei vagyunk, testvérek, akik ugyanabban az otthonban laknak, melyet mindnyájunkra bíztak.

Tudatosítanunk kell, hogy minden összefügg, és hogy nem tehetünk mást, mint hogy megosztjuk az életünket. Csak együtt tudunk előremenni.

Ha valaki odaadja azt, amit nyújtani tud, mindenkinek gazdagabb és szebb lesz az élete. Amit Isten ad nekünk, azért adja, hogy megosszuk másokkal, és termékennyé tegyük a többiek számára – hangsúlyozta üzenetében a Szentatya.

Szent Márton, a rottenburg-stuttgarti egyházmegye védőszentje ebből a szempontból kiváló példa előttünk. Amikor kettévágta és a fázó koldusnak ajándékozta köpenyét, nemcsak a meleget adta neki, amivel megmentette az életét, hanem emberi elismerést is. Aki Jézus Krisztus nevét viseli, arra kapott meghívást, hogy kövesse Szent Márton példáját, és lehetőségeihez mérten segítse a rászorulókat. Legyünk éberek életünk útjain, és látni fogjuk, hol van ránk szükség.

Ferenc pápa arra emlékeztette a Stuttgartban zajló országos katolikus találkozó résztvevőit, hogy az osztozásnak van egy másik aspektusa is: lényegében mindenkinek, vagyis a legszegényebb embernek is van valamije, amit másoknak adhat. Ennek az ellenkezője is igaz: mindenki, a leggazdagabb ember is hiányt szenved valamiben, tehát mindenkinek szüksége van a másik ajándékára. Olykor nehezebb elfogadni valamit másoktól, mint ajándékozni, mivel ezzel beismerjük önnön tökéletlenségünket. Péter nehezen fogadta el, hogy a Mester szolgálja őt, amikor Jézus megmosta a lábát. Könyörögjünk mi is alázattal azért, hogy el tudjunk fogadni valamit másoktól.

„A Boldogságos Szűz Mária legyen példa előttünk az Istennel való alázatos viselkedésre. Mária mindent az Úrtól remélt. Ez az előfeltétele annak, hogy felajánlja nekünk ajándékait. A Szűzanya kiesdi számunkra ezt az ajándékot.

Kérlek, imádkozzatok értem is! Szívből kívánok jó katolikus napokat nektek!” – zárja a 102. Katolikus Nagygyűlés (Katholikentag) résztvevőihez intézett üzenetét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria