Ferenc pápa üzenetet küldött Bartholomaiosz pátriárkának Szent András ünnepére

Ferenc pápa – 2019. december 1., vasárnap | 17:03

Szent András apostol emléknapján, november 30-án Isztambulban a Szentszék delegációja részt vett a konstantinápolyi patriarchátus védőszentjének ünnepi szertartásain. Ferenc pápa üzenetet is küldött Bartholomaiosz pátriárka, Szent András apostol 270. utóda részére.

Hagyománnyá vált, hogy Szent Péter és Szent Pál ünnepére, június 29-re a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus delegációt küld a vatikáni ünnepi szertartásra. Az ortodoxok kiemelkedő liturgikus ünnepén, Szent András napján, november 30-án pedig szentszéki küldöttség látogat a konstantinápolyi patriarchátus szertartásaira. Az üzenetet Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke olvasta fel, majd nyújtotta át a pátriárkának a Szent György patriarchális templomban bemutatott Szent Liturgia után.

Üzenetében Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy a katolikus és az ortodox egyház által elkezdett ígéretes utazás az egység felé folytatódjon helyi szinten is a szeretet és az élet mindennapi párbeszéde és a közös tervek révén. A pápa leszögezte, hogy személyes szándéka, amely egyben az egész katolikus egyházé, hogy tovább munkálkodjanak a keleti és nyugati keresztények teljes egységének helyreállításán.

A pápa emlékeztetett a két egyház közötti teológiai párbeszéd érdekében létrehozott nemzetközi vegyes bizottság megalapításának negyvenedik évfordulójára, illetve felidézte az eddig megtett jelentős lépéseket az egység felé. A jelenlegi kihívásról szólva utal Szent II. János Pál kérdésére, amelyet 1979. november 30-án tett fel I. Demeter pátriárkának: „van-e jogunk továbbra is szétválasztva élni?”

A törekvés a katolikusok és az ortodoxok közötti teljes szeretetközösség helyreállítására nem korlátozódik a teológiai párbeszédre, hanem az egyházi élet terén is megvalósul. A pápa utalt Szent Pál rómaiakhoz írt levelére, amelyben az apostol így buzdít: „Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás dolgában legyetek előzékenyek” (Róm 12,10). A két egyház közötti kapcsolatot táplálják a kölcsönös tisztelet és megbecsülés gesztusai, bizonyítékul, hogy Jézus Krisztus akaratának megfelelően egyek kívánunk maradni szeretetében. Ez a szeretet pedig a Szentlélek ajándéka (vö. Gal 5,22) és a hiteles keresztény élet jele (vö. Jn 13,35).

Minden alkalommal közelebb kerülünk egymáshoz, amikor egyetlen keresztségünkre emlékezve imádkozunk egymásért, illetve együtt, mint testvérek – fogalmazott Ferenc pápa. Kapcsolatunk akkor érett, ha a feltámadt Krisztus küldetésének engedelmeskedve elvisszük az evangéliumot minden teremtménynek, meggyógyítjuk a betegeket, közösen hirdetjük az evangéliumi jó hírt és szolgáljuk a szükséget szenvedőket.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria