Ferenc pápa válaszlevelet küldött a szíriai ferenceseknek

Ferenc pápa – 2018. november 29., csütörtök | 19:04

Levélben számolt be Hanna Jallouf és Louai Bsharat ferences misszionárius Szíria missziós helyzetéről Ferenc pápának. A Szentatya a napokban választ küldött a két ferences atyának.

Hanna Jallouf ferences szerzetest, aki Szíria északi részén szolgál, 2014-ben húsz hívével együtt rabolták el az Al-Káida terrorszervezethez tartozó fegyveresek, majd néhány nap múlva szabadon engedték őket.

Ferenc pápa válaszlevelében megköszöni a két szerzetes tanúságtételét. Osztozik szenvedésükben, és lelki közelségéről biztosítja őket, valamint a keresztény közösséget, amelyet próbára tett a fájdalom, amelyet Jézus Krisztus hitében él meg. „Mennyi szenvedés, szegénység, a szenvedő Jézus mennyi fájdalma, akit szegényként elűznek hazájából! Mindez Jézus! Ez egy misztérium! Ez a mi keresztény misztériumunk! Bennetek, a szeretett Szíria lakóiban a szenvedő Jézust látjuk” – írja a pápa.

Semmi sem mutathatja meg jobban a keresztény részvételt az emberiség üdvösségtörténetében, mint a vértanúság. Ez a tanúságtétel segít, hogy ne vesszünk el a vihar közepette sem. Az élet tengere számtalanszor rejteget vihart számunkra, de a lét hullámaiból az üdvösség egy váratlan jele érkezik el hozzánk: Mária, Urunk édesanyja döbbenten, némán tekint keresztre feszített ártatlan Fiára, aki megtölti értelemmel az életet.

Ferenc pápa arról biztosítja a szíriai ferenceseket, hogy a szentmisében mindig megemlékezik a közel-keleti keresztényekről. Kéri, hogy leírhatatlan fájdalmuk alakuljon át az isteni reményben, amelyről Szent Pál szól a Rómaiakhoz írt levelében: „Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Hiszen meg van írva: »Minket mindenkor teérted irtanak, s vágóbirkák módjára tartanak.« De mindezen diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket.”

Levele végén Ferenc pápa Szűz Máriához fohászkodik, hogy óvja meg őket köntöse alatt, és kérje számukra a kitartás ajándékát. A pápa ezután megáldja a keresztény családokat, akiket a ferences atyák bátran oltalmaznak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria