Ferenc pápa: Vállaljuk Jézus útját – egészen a megaláztatásig!

Ferenc pápa – 2020. február 20., csütörtök | 16:20

A megaláztatás útja vezet az üdvösséghez, a keresztényeknek ezen kell járniuk – hangsúlyozta Ferenc pápa február 20-án a Szent Márta-házban bemutatott reggeli szentmise homíliájában. Amikor a keresztények, papok, püspökök, pápák nem ezt az utat követik, hibáznak. Legyünk következetes keresztények, és ne törtessünk! – figyelmeztetett a Szentatya.

„Kinek tartanak engem az emberek?” „Hát ti kinek tartotok engem?” – kérdezi Jézus az apostoloktól Márk evangéliumában (Mk 8,27–33). A pápa e kérdésekből kiindulva építette fel homíliáját.

Az evangélium három szakaszt jelöl meg, hogy megtudjuk, ki Jézus: Jézus megismerése, Jézus megvallása, valamint annak az útnak az elfogadása, amit Isten választott Jézus számára. Az első: Jézus megismerése. Ezt mindennap tesszük, amikor olvassuk az evangéliumot, amikor hittanra és szentmisére visszük gyermekeinket. Ez az első lépés. A második: megvallani Jézust. Erre egyedül nem vagyunk képesek. Máté evangéliumában Jézus azt mondja Péternek: „Ez nem tőled jön. Az Atya nyilvánította ki neked.” Csak Isten erejével, a Szentlélek erejével vallhatjuk meg Jézust. A Szentlélek nélkül senki nem mondhatja, hogy Jézus az Úr, mondja Pál.

Nem tudjuk megvallani Jézust a Szentlélek nélkül.

Ezért a keresztény közösségnek mindig keresnie kell a Szentlélek erejét, hogy megvallja Jézust, hogy elmondja: ő az Isten, ő Isten Fia.

Mi Jézus életének célja, amiért eljött? E kérdésre válaszolva jutunk el Jézus megismerésének harmadik fázisába. Ő elkezdte tanítani apostolainak, hogy szenvednie kell, megölik, majd feltámad. Megvallani Jézust, megvallani halálát és feltámadását. Ez nem egyenlő azzal, hogy kimondjuk: „Te vagy az Isten”, és ott megállunk, nem. „Te értünk jöttél. Meghaltál értem. Feltámadtál. Te adod nekünk az életet. Megígérted a Szentlelket, hogy vezess minket.” Jézust megvallani azt jelenti, hogy elfogadjuk az utat, amit az Atya választott számára: a megaláztatást – emelte ki Ferenc pápa. – Pál a filippieknek így ír: Isten elküldte Fiát, aki „kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (vö. Fil 2,7–8). Ha nem fogadjuk el Jézus útját, a megaláztatás útját, amit ő választott a megváltáshoz, nemcsak hogy nem vagyunk keresztények, de megérdemeljük azt, amit Jézus mondott Péternek: „Távozz tőlem, sátán” (vö. Mk 8,31).

A Szentatya rámutatott: a Sátán jól tudja, hogy Jézus Isten Fia. Jézus azonban elutasítja a „vallomást” – ahogy elküldi (maga mögé) Pétert, amikor a tanítvány visszautasítja a Jézus által választott utat.

Megvallani Jézust annyit tesz, mint elfogadni az alázat és a megaláztatás útját.

Amikor az Egyház nem ezen az úton jár, hibázik és világiassá válik – figyelmeztetett a pápa. – Sok rendes, jó szándékú keresztényt látunk, akik azonban összekeverik a vallást a jóság, a barátság társadalmi fogalmával. Sok papot látunk, akik azt mondják, hogy Jézust követik, de címekre, fényűzésre, világias életre vágynak. Nem Jézust keresik, hanem önmagukat. Nem keresztények. Azt állítják magukról, hogy keresztények, de csak névleg, mert nem fogadják el Jézus útját, a megaláztatást. Amikor az Egyház történetében sok olyan püspökről olvasunk, akik így éltek, sok világias pápáról, akik nem ismerték, nem fogadták el a megaláztatás útját, akkor ebből meg kell tanulnunk, hogy nem ez a helyes út.

Kérjük a keresztény következetesség kegyelmét, hogy ne használjuk a kereszténységet a törtetésre! Kérjük a kegyelmet, hogy Jézust kövessük ezen az úton, egészen a megaláztatásig! – buzdított reggeli homíliája végén Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria