Fiatalok részesültek beavató szentségekben Isten misztériumának ünnepén Veszprémben

Hazai – 2020. június 9., kedd | 13:45

A veszprémi Szent Mihály-főplébánia katekumen fiataljai Szentháromság vasárnapján, június 7-én részesülhettek a beavató szentségekben. A bazilikában ünnepelt szentmisén, amelyen Nagy Károly címzetes apát, kanonok, plébános és Felker Zsolt káplán koncelebrált, Udvardy György érsek öt fiatalt részesített a keresztség, tizenegy katekument az Eucharisztia, tizennégy fiatalt a bérmálás szentségében.

Szentháromság ünnepén Isten misztériumát ünnepeljük, aki Atya, Fiú és Szentlélek – mondta a szentmise elején Udvardy György. – Ugyanígy az ember misztériumát, aki teremtetett, bűnbe esett, de megváltott és élettel ajándékozott. Isten és ember kapcsolatát is ünnepeljük. Ezért külön öröm, hogy bár húsvét éjszakáján, amikor az Egyház életre szüli gyermekeit, nem tudtuk ünnepelni azokat a testvéreinket, akik arra készültek, hogy a beavató szentségekben részesedjenek és e misztérium részesei lehessenek, most ezen a szép ünnepen meg tudjuk tenni. Növekszik az Egyház, él az Egyház, szentül az ember, és hisszük, reméljük, hogy életünk által dicsőítjük a Szentháromságot.

Szentbeszédében a főpásztor örömét fejezte ki, hogy a katekumen fiatalok fölismerték Krisztust saját életükben, készek és képesek voltak változtatni mindazon, ami nem méltó Krisztushoz, megragadni mindazt, ami krisztusi, és most, a hívőközösség jelenlétében, szülők, rokonok, barátok, ismerősök, házastársak ünneplő közösségében kérik az Egyház szentségeit, a keresztséget, a bérmálást és az Eucharisztia szentségét, hogy az életükben fölismert Krisztus életét tudják élni.

Szeretnénk hűségben élni, úgy, hogy sem intellektuálisan, sem egzisztenciálisan ne legyen megkérdőjelezhető az életünk. Amit mondok, amit teszek, amit gondolok, amit érzek, a múltam, a jövőm egységben van-e? Egységben van, mert ismerem Krisztust, mert elkötelezem magam mellette, mert Egyháza által, szentségeinek erejével, s a Lélek erejével táplál bennünket – mondta a veszprémi érsek.

Mi az Egyház tapasztalata, meggyőződése? Mi az Egyház hite, amiért hajlandóak vagyunk életünket is föláldozni? Az Isten Atya. Jézus ezt föltárta nekünk az életével, a küzdelmében; akkor is, amikor a Miatyánk imádságot ránk bízta. Azt is föltárta, hogy Istennek a szeretet nem csupán egy tulajdonsága. Az az állítás, hogy „Isten a szeretet”, az Isten lényegét fejezi ki. Isten szeretet. A szeretet a mi Atyánk. Hitünk lényegéhez tartozik, hogy élettel ajándékoz meg és éltetni akar. Személy szerint ismer, akar, akarja az életedet, akarja a boldogságodat, akarja az életed teljességét – fordult a katekumen fiatalokhoz Udvardy György. – Fiát adja nekünk, aki éli a mi sorsunkat, tanít, gyógyít, önmagával táplál, s rámutat, hogy egymás testvérei vagyunk. Fiát adja, hogy megváltson gyengeségeinktől, bűneinktől. Látva a jót, az igazat, a szépet, a szentet, Istent, fájdalmas felismerni a gyengeségeimet, rossz útkereséseimet, kudarcaimat. S milyen jó, hogy a szentség erejében biztosak lehetünk, hogy megtisztít mindenkit. Fájdalmas tapasztalnunk, hogy nem minden esetben tudunk, akarunk, vagyunk képesek, bátrak Krisztus módjára élni.

Ő a szentségeivel gyógyít, újjáteremti az életet bennünk. Jézus példát is ad. Emellett akartok elköteleződni. Tanítása életre vezet, krisztusi életre. Mindez hitet kíván. Hisszük, hogy Isten Atyánk, hogy Krisztus megváltott bennünket, hogy az életünk méltó, hogy egymásnak testvérei vagyunk, hogy az Egyház utat mutat számunkra, hogy a szentségek táplálnak minket. Az Egyház sem akarja azt mondani, hogy ha a beavató szentségekben részesedtek, akkor semmi nehézség nem lesz az életetekben. Lesz, ott lesz a kereszt. De Jézus ezt már végigjárta. Példát adott. Győzött a kereszten, és élettel ajándékoz meg bennünket. Ebben hiszünk. S hisszük azt is, hogy a parancsai, tanítása életre vezetnek. Jézus azt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Parancsaim nem nehezek. Mindaz, aki szeret, megtarja tanításomat. Aki nem tartja meg tanításomat, nem szeret. Aki szeret, Atyám is szeretni fogja, s lakást veszünk nála.

Ez történik most. Lakást vesz nálatok. Lakást vesz életetekben. A keresztségben, a Lélek ajándékában s az Eucharisztia erejében.

Fölemeli az életünket, új látásmódot, új döntési lehetőségeket, új érzelmeket, új kapcsolatokat, új cselekvésmódokat ajándékoz nekünk. Ez a kereszt titkában tárul föl előttünk, az áldozat titkában. A keresztben, az áldozatban az Atya a szeretetével jelen van.

Mint az Egyház gyermekei és leendő gyermekei tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy hisztek mindebben, amit az Egyház elétek tár, az Atyában, a Fiúban, a Szentlélekben, az Egyházban, a szentségek erejében, Máriában, a testvéri közösségben, s ellene mondotok mindannak, ami életetekben nem Krisztus. Szükséges, hogy hitet tegyetek erről – zárta beszédét a főpásztor.

A keresztelendők a keresztelőkútnál együtt elénekelték a Mindenszentek litániáját. A keresztvíz megáldása után következett a keresztségi ígéretek megújítása, majd a keresztelések, végül a bérmálás.

Tanúi lehettünk Isten csodájának, aki nekünk akarja adni életét. Ezt a titkot ünnepeltük. Isten áldását kérem megkeresztelt, megbérmált és most elsőáldozott testvéreimnek – mondta a szentmise záróáldása előtt Udvardy György veszprémi érsek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria