A fiatalok szerepe a közjó megvalósításában

Kitekintő – 2011. május 20., péntek | 8:07

A fiatalokat az igazságosságra és a békére kell nevelni – ez a témája XVI. Benedek pápa 2012-es béke világnapi üzenetének.

A téma a mai világ egy sürgető szükségletével foglalkozik: meghallgatni és elősegíteni az új nemzedékek fontos szerepét a közjó megvalósításában, illetve az igazságos és békés társadalmi rend megerősítésében, ahol teljességükben kifejezésre juthatnak és megvalósulhatnak az alapvető emberi jogok.

Kötelesség hárul a jelenlegi nemzedékre: hogy előkészítse a következő generációk számára a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy szabadon és felelősséggel kifejezzék az új világ megteremtésének sürgető igényét. Az egyház üdvözli a fiatalokat, és bennük látja a mindig ígéretes tavasz jelét. Felmutatja számukra Jézust mint a szeretet példaképét, aki mindent újjáalkot.

A közérdekért felelős személyek arra kaptak meghívást, hogy olyan intézmények, törvények és életkörülmények megteremtésén dolgozzanak, amelyeket áthat a transzcendens humanizmus. Ez adhat az új nemzedékeknek lehetőségeket önmaguk teljes megvalósítására (például megfelelő munkát és oktatást) és arra, hogy a testvéri szeretet civilizációját építsék, amely az igazság, a szabadság iránti mélyebb tudatosság, valamint a mindenki számára megteremtett igazságosság felé halad – ez a Szentatya által választott téma prófétai dimenziója a béke pedagógiája útján, amelyet II. János Pál jelölt ki 1985-ben A béke és a fiatalok együtt haladjanak előre, 1979-ben A béke eléréséhez a békére kell nevelni és 2004-ben Időszerű elkötelezettség: a békére nevelés címmel.

A fiataloknak az igazságosság és a béke érdekében kell tevékenykedniük a mai összetett és globalizált világban. Ehhez arra van szükség, hogy új pedagógiai szövetség jöjjön létre mindazok között, akik felelősek a nevelésért és a fiatalok képzéséért. Fontos témája ez XVI. Benedek tanításának, és ez a béke világnapjának megünneplésére írt üzeneteiben is megmutatkozik. Először, 2006-ban az igazságra való igény, majd az emberi méltóságról való elmélkedés formájában jelent meg. Ezt követően az emberi családról, a szegénységről, a teremtett világ iránti gondoskodásról és a vallásszabadságról szóló üzeneteiben került előtérbe – olvasható az Igazságosság és Béke  Pápai Tanácsa sajtóközleményében.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír