Floruczó István kapta a nagyváradi egyházmegyei érdemérmet

Külhoni – 2019. február 22., péntek | 17:55

Minden évben februárban, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésnapján adják át a nagyváradi ezüst érdemérmet. Idén Floruczó István nagyszalontai hívő részesült az elismerésben példaadó egyházszeretetéért a vértanú püspök születésének 108. évfordulóján, február 21-én.

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 108. évfordulóján, február 21-én, csütörtökön délután a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet végeztek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérték, és együtt imádkoztak a szentté avatásáért. A közös ima végén Böcskei László megyéspüspök átadta az idei egyházmegyei érdemérmet, amelyet 2012-ben alapított, és amelynek ezüst változatával minden év február 21-én olyan Egyházhoz hű személyt tüntetnek ki, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét. Az erre kinevezett öttagú bizottság február 14-i ülésén határozta meg, hogy idén Floruczó István nagyszalontai hívőnek ítélik oda az elismerést – számol be az eseményről a nagyváradi egyházmegye hírportálja.

Prédikációjában a főpásztor – utalva a közeledő pápalátogatásra – felelevenítette Szent II. János Pál pápa húsz évvel ezelőtti látogatását, különösen azt a gesztust, amikor az akkori Péter-utód, akit azóta a szentek sorában tisztelünk, megemlékezett mindazokról, akik áldozatokat hoztak a hitükért a kommunizmus legnehezebb éveiben, börtönökben szenvedtek, többen meg is haltak. Húsz évvel ezelőtt két kimagasló személyiség közülük még életben volt: Alexandru Todea bíboros, aki találkozott is a Szentatyával, valamint Boros Béla érsek, aki csak otthoni betegágyáról tudta követni az eseményeket. A pápa akkor megemlékezéseibe és imáiba foglalta a nagyváradi egyházmegye vértanúját is, Boldog Bogdánffy Szilárd püspököt.

„Áldozatuk és szenvedésük a mi erősödésünknek és fejlődésünknek a forrását kell hogy jelentse. Ki kell mozdítania minket a közömbösségből, a felületességből, az énközpontúságból. Boldog emlékű Márton Áron püspök, Mindszenty bíboros, mind ott kell hogy legyenek a mi emlékezetünkben, áldozatuk ösztönözzön arra, hogy építsük Krisztus egyházát. Éreznünk kell azt a felelősséget, ami minket is terhel, minket is szólít, hogy bontakoztassuk ki az Istentől elődeink által gondosan elültetett magvakat. Hiszen Isten gondoskodott arról, hogy mindent megadjon a fejlődéshez, növekedéshez. Ezért adta nekünk vértanú püspökünket, hogy példát mutasson a helytállásra. Őt mindenki magáénak érezheti” – mondta a püspök.

Böcskei László kiemelte, Boldog Szilárd püspök nem felszínesen élte az életet, a hivatást, küldetését. Felismerte, hogy minden emberben ott van Isten rejtett arca. Nem önmegvalósítást keresett, hanem Isten akaratának teljesítését, még önmaga feladása árán is. Az áldozatvállalás útjára kaptunk biztatást Szilárd püspök példája által: nem mondott le a nemes célokról, nem fogadta el a világ kecsegtető ajándékait. „Az ő példájára és közbenjárására tudjunk hűségesek maradni Istenhez, Egyházunkhoz, tetteinkkel és áldozatainkkal építsük és erősítsük azt” – intett záró mondatában a megyéspüspök.

A vesperás végén az érdemérem átadásának ceremóniája következett. Lőrincz Ottó esperes-plébános úgy jellemezte a kitüntetésre jelölt személyt, mint aki élete folyamán megküzdött, megszenvedett hitéért. Példaértékű a közösséghez és az Egyházhoz való ragaszkodása, a Szűzanya iránti szeretete és tisztelete. Családját Isten, az Egyház és a templom szeretetére nevelte. Floruczó István meghatódottságának adott hangot, megköszönve a bizalmat, hogy idén az ő keresztényi életvitelét tüntették ki. Kihangsúlyozta: mindazért a jóért, amit életében embertársaiért, az Egyházért tett, soha nem várt el semmilyen elismerést, Isten iránti szeretetből és elköteleződésből tette.

Az esti dicséret ünnepélyességéhez a székesegyház Szent László énekkara járult hozzá, Kristófi János karnagy vezetésével.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Nagyváradi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria