Fogadalmi búcsú Szent Donát ünnepén Székesfehérváron

Hazai – 2022. augusztus 9., kedd | 16:41

„Uram, jó nekünk itt lenni” – Szent Donát vértanú püspök búcsúját ünnepelték Székesfehérváron Spányi Antal megyéspüspökkel augusztus 7-én.

Székesfehérvár régi fogadalmi ünnepe Szent Donát püspök búcsúja, amikor a város hívei a szent közbenjárását kérik életükért, családjukért. Az ünnepen a régi szokást elevenítik fel, az egykori öreghegyi szőlősgazdákét, akik kérték a szent segítségét – a szőlőhegyek vihar, villámcsapás és jégeső elleni védelmezőjét – munkájukra és az az évi termésre.

A hagyományoknak megfelelően idén is Spányi Antal püspök mutatott be szentmisét Tornyai Gábor plébánossal együtt a Szent Donát-kápolna előtti téren.

„Tegnap ünnepeltük Urunk színeváltozásának ünnepét, amikor a tanítványok fölmentek Jézussal a hegyre, és ott valami csodálatos dolgot éltek meg: kiléptek a hétköznapból, és fönt a hegyen meglátták Jézus igazi lényegét, azt a ragyogó szépséget.” Most erre az ünnepre feljöttünk mi is a hegyre, a város legmagasabb pontjára, hogy a városért imádkozzunk, Istenhez forduljunk, a szentek közbenjárását kérjük a főpásztor vezetésével – köszöntötte Tornyai Gábor plébános a püspököt, a város képviselőit, a vitézi és borrend tagjait, a cserkészeket, az egyházközségek képviselőit, akik templomuk zászlóival zarándokoltak fel a hegyre.

Spányi Antal püspök beszédében megemlékezett az évszázadokra visszanyúló fehérvári Szent Donát-ünnepről, amelyet a történelem viharai sem tudtak elsodorni. Majd az evangéliumban megörökített színeváltozás ünnepéhez kapcsolódóan elmondta: „Azért zarándokoltunk fel ide a hegyre, mert Jézussal akarunk lenni, ahogy egykor az Úr Jézus három apostolával, Péterrel, Jakabbal, és Jánossal felment a Tábor hegyére, hogy új módon mutatkozzon meg előttük, ragyogó isteni dicsőségben.

Világossá vált a tanítványok számára, hogy ez a beteljesedés jelképe. Ott látták mellette Illést, aki a prófétákat képviseli, akik az Istenről beszéltek és jövendöltek az embereknek, mint Izajás vagy Jeremiás; és ott látták mellette Mózest, aki nemcsak a tanítást, hanem a törvényt is megjeleníti.

Mert ha Istenhez akarunk eljutni, nem mindegy, hogy mit teszünk. Ha Istent keressük, és hozzá akarunk eljutni, akkor az ő akaratát kell keresnünk a törvény útján.

Jézus azt mondja: ő maga az Út, az Igazság és az Élet. Őt kell tehát követnünk, és akkor jutunk el az Atyához. A világ ma tévelyeg, mert mindenki a maga útját, saját akaratát keresi, úgy, ahogy neki jó. Ez az önmagunk akaratának erőltetése hozza azt a sokféle konfliktust, szenvedést, amit ma tapasztalunk” – mondta a főpásztor.

A megyéspüspök arról is beszélt, jó azért fohászkodni, hogy Isten áldja meg munkánkat, életünket. De Jézus azt tanítja a legszentebb imádságban, a Miatyánkban, hogy azt kérjük az Atyától, „legyen meg a Te akaratod”. Péter, Jakab és János apostol Jézus ragyogó dicsőségét látva, az istenélmény hatása alatt azt mondták, hogy »jó nekünk itt lenni, építsünk itt három sátrat«. Mert nem magukra gondoltak, hanem Istenre, a kinyilatkoztatásra, az Istentől kapott igazságra.

„Ma itt vagyunk ezen szép helyen, ahol békében, szeretetben a lelkünket és a szívünket ünneplőbe öltöztettük. Együtt kérjük Istent, áldja meg munkánkat, és mondjuk ki az ima szavaival: »Legyen meg a Te akaratod« – az életem minden dolgában, a családomban. A Te akaratod valósuljon meg ebben a világban! Így tapasztaljuk meg, amit az apostolok is, és mondhatjuk velük együtt: jó nekünk itt lenni.”

Spányi Antal püspök végül arra biztatott:

Jézusra nézzünk, az ő tekintetét vigyük a világba, mert tele van vigasztalással, bátorítással, gyógyítással, hittel és reménnyel.

Az emberi logikával össze nem egyeztethető csoda, hogy Krisztus önmagát, az ő testét és vérét adja nekünk, hogy új életet tápláljon bennünk. Szülessünk újjá őáltala, és krisztusi emberként hordozzuk őt ebben a mai, Istentől elszakadt világban.

A szentmise után a Donát-búcsú a hagyományos agapéval és borkostolóval zárult. Tornyai Gábor plébános köszönetet mondott különösen a korábbi plébános, Glósz Ervin atya emlékére létrejött alapítványnak és mindenkinek, aki részt vett az ünnep szervezésében.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria