Fohászkodom Istenhez a valóságos békéért – Levélben fordult az al-Azhar főimámjához a pápa

Ferenc pápa – 2018. január 19., péntek | 15:21

Az al-Azhar szunnita iszlám egyetemi-teológiai központ január 17-én és 18-án Jeruzsálem támogatására rendezett nemzetközi konferenciát. Az eseményre Ferenc pápa levelet küldött az Egyiptomban, Kairóban székelő intézmény vezetőjének.

A Szentatya a főimámnak címzett dokumentumban hangsúlyozza: szükség van egy „nemzetközileg garantált” statútumra, hogy megőrizzük „Jeruzsálem identitását és különleges természetét”; a nemzetek irányítóinak, a politikai és vallási vezetőknek a fáradozására, hogy megszüntessék a feszültség új spiráljait; valamint arra, hogy a Szentszék újra és újra párbeszédre hívja az izraelieket és a palesztinokat, hogy „tárgyalásos megoldás szülessen, amelynek célja, hogy megvalósuljon két állam békés egymás mellett élése az együtt megállapított, nemzetközileg elismert határokon belül”.

Az alábbiakban közöljük a levél magyar fordítását.

Méltóságos Uram!

Megkaptam tavaly december 16-i levelét az al-Azhar Jeruzsálemet támogató nemzetközi konferenciájáról, amelyet január 17-én rendeznek meg. Köszönöm szívélyes meghívását és kedves szavait, amellyel tiszteletét kifejezi irántam, és ezt szívből viszonzom.

Amint tudomására jutott, aznap apostoli úton leszek, de biztosítom Önt, hogy szüntelenül fohászkodom Istenhez a béke ügyéért, az igazi, valóságos békéért. Különösen erőteljesen imádkozom azért, hogy a nemzetek irányítói, politikai és vallási vezetői mindenütt azon fáradozzanak, hogy megszüntessék a feszültség új spiráljait és támogassanak minden erőfeszítést annak érdekében, hogy az egyetértés, az igazságosság és a biztonság érvényesüljön ennek az áldott földnek a népei között, amelynek sorsát annyira a szívemen viselem.

A Szentszék a maga részéről szüntelenül sürgeti, hogy az izraeliek és a palesztinok kezdjenek újra párbeszédbe, hogy tárgyalásos megoldás szülessen, amelynek célja, hogy megvalósuljon két állam békés egymás mellett élése az együtt megállapított, nemzetközileg elismert határokon belül, teljes mértékben tiszteletben tartva Jeruzsálem különleges természetét, amelynek jelentése túlmutat minden területi kérdésen. Csak egy különleges, szintén nemzetközileg garantált statútum képes megóvni identitását, azt az egyedülálló hivatását, hogy szent helyei és egyetemes értéke szerint a béke helye legyen, és így lehetővé tegye, hogy a jövő az egész régió számára a kiengesztelődés és a remény legyen.

Egyedül erre vágyhat az, aki hiteles módon hívőnek vallja magát és fáradhatatlan imádságban fohászkodik azért, hogy elérkezzen a testvéries jövő mindenki számára. Ezekkel az érzésekkel küldöm ismét szívélyes üdvözletemet, a Magasságosnak minden áldását kérve személyére és az Ön által betöltött tekintélyes feladatra.

Vatikán, 2018. január 10.

Forrás és fotó: Vatican News

Magyar Kurír
(tzs)

Kapcsolódó fotógaléria