Folytatódott a lelki felkészülés az eucharisztikus kongresszusra Homrogdon

Kishírek – 2019. március 11., hétfő | 15:22

Homrogdon, a Krisztus Teste és Vére tiszteletére szentelt templomban 2017 szeptembere óta rendeznek programokat a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület jegyében. Legutóbb március 5-én tartottak imanapot, melyen Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános mondott katekézist.

Gábor Bertalan katekézisében „vándorlásra” hívta az egybegyűlteket. Ábrahám, Mózes és Jézus az útitársunk. Ahogyan Ábrahám elindult Kánaán földjére, nekünk is olyan hittel és kitartással kell elindulnunk egy úton, melyen haladva megértjük, megvalósítjuk és megéljük Isten tervét – mondta Gábor Bertalan. – Olyan világot élünk, amikor nem az számít, hogy ki vagyok, hanem az, hogy nézek ki. Pedig ahogyan Mózes felismerte küldetését, és hogy mit kell tennie a következő lépésként, úgy nekünk is arra kell törekednünk, hogy felismerjük az élő Istent és vele akarjunk találkozni.

Az esperes rámutatott a hit, mint a legnagyobb közös érték fontosságára. Tudjuk, hogy az Oltáriszentség nem csak kenyér és bor, hanem maga az élő Isten, aki velünk van az idők végezetéig. Mi ezzel az élő Istennel akarunk találkozni minden szentmisén.

Az értékeket, meg kell őriznünk és tovább kell adnunk. A mi feladatunk, hogy elvigyük azokhoz az emberekhez is Isten szeretetét, akik most még nem hisznek a szerető gondviselésében.

A szentségimádási órát Lipcsák János bogácsi plébániai kormányzó vezette. A csend Isten munkaideje, így csendes szentségimádást tartottak, amit magyar költők csodálatos gondolataival kísértek – írta beszámolójában Kormosné Horváth Anita.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria