Főpásztori szentmise a Győri Egyházmegye papságával

Hazai – 2019. szeptember 6., péntek | 13:54

Veres András megyéspüspök szentmisét ünnepelt egyházmegyéje papságával a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban augusztus 26-án, az őszi korona (papi találkozó) alkalmával.

A főpásztor az egyházmegye papságáért ajánlotta fel a szentmisét, hogy Isten segítségével az új tanévben is erős hittel folytassák munkájukat az egyházmegye szolgálatában, valamint hogy Krisztus követésére tudják vezetni a rájuk bízottakat.

Szentbeszédében a püspök a hálaadás fontosságát emelte ki. Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első levelében olvasható: „Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Állandóan gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre” (1Tessz 1,2–3). Veres András rámutatott: az apostol örökös hálaadással fordul Istenhez azokért, akiknek az evangéliumot hirdette, akik szívében gyümölcsöt termett Krisztus evangéliuma.

Három dolgot említ Pál apostol: a tevékeny hitet, az áldozatos szeretetet, valamint a szilárd reményt. Mindezek Isten ajándékai, a belénk öntött isteni erények, amelyek alkalmassá tehetnek bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként tudjunk élni a világban – folytatta a győri főpásztor. – Amikor Pál apostol a munkájának gyümölcséért ad hálát, mindig hozzáteszi, hogy az nem az ő érdeme, hanem Istentől kapott ajándék. A Szentlélek kiáradása által valósul meg mindez az ő életében is, ezért tekinti isteni ajándéknak azt az áldozatos szeretetet, hűséget, reményt, amit a hívek tanúsítanak. Fontos, hogy a hálaadás érzése átitassa egész gondolkodásunkat, életünket, és imádkozzunk rendszeresen a ránk bízottakért. Minden emberi kapcsolatunk szebbé, jobbá válik, ha tudunk egymásért imádkozni és hálát adni.

Legyünk mindig hálásak Istennek azért, amit szolgálatként tőlünk kér, és azért, amit szolgálatunk gyümölcseként megtapasztalhatunk! Akkor se keseredjünk el, ha fáradozásunk gyümölcsét nem érezzük, hiszen Pál apostol is azt mondja: „Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést az Isten adta” (1Kor 3,6) – biztatta a Győri Egyházmegye papságát Veres András megyéspüspök.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria