Főpásztori ünnepi szentmisét tartottak Csatkán

Hazai – 2012. augusztus 27., hétfő | 13:03

Ünnepi pillanatoknak, felemelő szertartásnak volt helyszíne augusztus 26-án a földrajzilag Komárom-Esztergom megyéhez tartozó, ám egyházilag a Veszprémi Főegyházmegye területén fekvő Csatka, a híres búcsújáróhely, amely másfél százados jubileumát ünnepelte annak a szakrális pillanatnak, amikor a Szűzanya egy fényes hajnalon megjelent és maga jelölte ki a tiszteletére építendő kápolna helyét. Az évforduló emlékezetére hálaadó szentmisét mutatott be a kegyhely szabadtéri oltáránál Erdő Péter bíboros érsek és Márfi Gyula veszprémi érsek a helyi papsággal, ferences atyákkal közösségben.

„Százezerszer üdvözlégy, százezerszer áldott légy, minket kegyelmedbe végy…” – csendült a könyörgés az előénekesek ajkán a kegykápolnában a szertartás előtt a Szűzanya kegyszobránál. Mária-énekek, imádságok, a zarándokok személyes kérései, egyetemes könyörgések hangzottak fel a kegytérben áhítatos egységben.

„Nagy örömmel érkeztem ide, hiszen a 150 éves évforduló szól a jelenésnek, de szól annak is, hogy egy akkor már régen meglévő hagyományt, a gyógyulásoknak, Szűz Mária segítségének ehhez a helyhez kapcsolódó hagyományát az egyház hivatalosan is elismerte, engedélyezte ezt a kegyhelyet” – mondta Erdő Péter az ünnep köszöntésére egybegyűlt zarándokoknak, akik között a Mária út Csíksomlyótól Mariazellig vezető úrvonalán Csatkára érkezett búcsújárók is jelen voltak.

„Csatka története régi időkbe nyúlik vissza – folytatta emlékezését a főpásztor. Az Irgalmasság kápolnáját már kezdetben is így nevezték ezen a településen az 1300-as években, amikor a pálosok telepedtek meg Csatkán.”

Erdő Péter bíboros felidézte a szent hely történetét, hozzáfűzve: időközben az Egyház augusztus 22-ét – amely nap a Szent Szűz csatkai jelenésének is a napja – Szűz Mária Királynő ünnepévé emelte. „Nyilván nem véletlen egybeeséről van szó ez esetben” – hangzott el a főpásztor homíliájában. 

Erdő Pétert a helyi hívek nevében Németh József csatkai plébános köszöntötte, jókívánságaikat tolmácsolva a bíboros idei 60. születésnapja alkalmából; majd egy helyi fiatal Sík Sándor Ketten a Mesterrel című versével köszöntötte fel a vendéget.

Szentbeszédében a főpásztor a Boldogasszony királynői méltóságáról elmélkedett. Szűz Máriát már az antifónák is kifejezetten királynőnek nevezik, a Mennyországnak Királynéjának, Angyalok Szent Asszonyának, sőt Béke Királynőjének többek között. Isten békéje Szűz Mária révén jött el hozzánk. A Királynő országa a Mennyország, ahol Szent Fiának jobbján ül.

Mária közbenjáró szeretetének sokat köszönhetünk ma is. Tanúságtevő példája bizonyítja, hogy bár földi életünkben sokszor a szeretet és a tisztesség vesztesnek tetszik, s az igazság hangja sokszor nem hallatszik a külső dübörgésben, mégis a tisztaság és az igazság győz a mennyei megméretéskor. Mindenkinek tudatosítania kell, hogy az Egyházban valamennyien (mint Isten teremtményei) a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai vagyunk – hangzott el a homíliában.

A szertartás végén Erdő Péter hangsúlyozta: fontos, hogy mindig tudatos kéréssel érkezzünk zarándokutunkra, mert aki kér az kap, aki keres, az talál is kegyelmet Mária közbenjárásával ma is és mindenkor. A főpásztor elmondta: ő most a katolikus iskolákért és a pedagógusokért, a keresztény nevelés hatékonyságáért szóló könyörgéssel érkezett Csatkára.

A szertartás után a hívekkel közösségben a bíboros érsek a papsággal együtt meglátogatta a kegyhely szent kútját, és ittak annak testben és lélekben gyógyító vizéből.

Toldi Éva/Magyar Kurír