A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola közleménye

Hazai – 2012. április 18., szerda | 13:38

A közleményben az intézmény rektora a szegedcafe.hu és a Délmagyarország című médiumok közléseivel kapcsolatos állásfoglalását ismerteti.

A szegedcafe.hu és a Délmagyarország című médiumokban közlés jelent meg egy, az Egyesült Államokban üzemeltett blogfórumon ismeretlenek által megjelentetett közlésekről.

A közlések szerint a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola egy alkalmazottja tudományos diákköri dolgozatot díjazás ellenében íratott ismeretlen személyekkel.

A közlések a Főiskola alkalmazottjának állítólagos magánlevelezése részeként jelentek meg az Egyesült Államokban működtetett blogfórumon. Ezekhez a tartalmakhoz a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola semmilyen módon nem kötődik.

Az amerikai blogfórum üzemeltetőjét a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola az intézményt és vezetését rágalmazó tartalmak eltávolítására szólította fel, az üzemeltető azonban a felszólításra semmilyen módon nem reagált.

A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola 2012. április 13-án az ügyben rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, kérve, hogy a rendőrség a vizsgálat során esetlegesen felmerülő egyéb bűncselekmények miatt is rendelje el a nyomozást. Egyben indítványozta a blogfórumon megjelent közlésekben érintett személyek tanúként történő meghallgatását. A rendőrség az eljárást megindította.

A Főiskola vezetése a fentiekkel összefüggésben sajnálatosnak tartja, hogy sokan nem tudnak, esetleg nem is kívánnak különbséget tenni a véleménynyilvánítás szabadságjoga és a jóhírnevet, becsületet sértő tényállások között. A véleménynyilvánítás szabadságjoga arra terjed ki, hogy valaki a való tényekről alkothasson értékítéletet, akár kritikai jelleggel is. A valótlan tények állítása vagy híresztelése, illetve a valós tények hamis színben való feltüntetése azonban minden körülmények között jogsértő magatartás, amely megvalósítja a rágalmazás, illetve a becsületsértés bűncselekményét, polgári jogi értelemben pedig a jóhírnév sérelmét.

A valótlan tények állítása, a köznyelv szerint a hazugság semmilyen korban és semmilyen társadalmi rendben nem minősül erkölcsösnek, jogszerűnek. Amennyiben a Főiskola ilyen tartalmú cselekményt észlel, úgy törvényes úton jogvédelmet fog igényelni a büntető, illetve a polgári ügyekben eljáró hatóságoktól. Ezen ügyekről nyilvánvalóan akkor érdemes a közvéleményt tájékoztatni – amit a Főiskola meg is fog tenni –, ha ezek az eljárások befejeződnek. Korábban az internetes forrásokban pontatlanul megjelent, a Főiskola rektorának tulajdonított nyilatkozat ez utóbbi körülményre vonatkozott, vagyis arra, hogy az intézményi jóhírnevet, illetve a becsületet sértő magatartás megvalósulásáról akkor érdemes nyilatkozni, ha ezt a tényt a bíróság már jogerősen megállapította.

A Főiskola vezetése mindenekelőtt különbséget kíván tenni a között, hogy mely valótlan tényállítások érintik magát a Főiskolát mint egyházi intézményt, illetve melyek azok a cselekedetek, amelyek a Főiskola alkalmazottját vagy hallgatóját mint magánszemélyt érintik, mert a jogérvényesítés lehetőségei és a jogkövetkezmények is az említett körülmény függvényében alakulnak. Azt azonban ettől függetlenül is szeretnénk hangsúlyozni: igen elszomorító, hogy korunk óriási találmányát, az internetet egyre gyakrabban használják fel, hogy a közösségek előtt intézmények közösségi megítélését, egyének személyiségi jogait, emberi méltóságát hazugságok terjesztésével sértsék meg.

A Főiskolán belső vizsgálat is indult a nevezett blogfórumon megjelent tartalmakkal kapcsolatban.

Szeged, 2012.04.18.

Dr. Kozma Gábor
rektor