Gyalogosan is érkeztek zarándokok a kárpátaljai Antalócon tartott Szent Antal-búcsúra

Külhoni – 2024. június 24., hétfő | 10:28

Páduai Szent Antal ünnepe alkalmából sokan gyalogos zarándokként érkeztek a munkácsi egyházmegye minden tájáról Antalócra, a június 15-én tartott búcsúünnepre, hogy útjuk során Szent Antal közbenjárásáért fohászkodjanak, és nehézségeiket felajánlják Istennek. Idén különösen a békéért imádkoztak. Az eseményről Molnár M. Katalin írt beszámolót, melyet szerkesztett formában közlünk.

Már hagyománynak számít, hogy Szerednyéről Antalócra mintegy 13 kilométert gyalogolnak az arra vállalkozók.

Idén egy csoport két napon keresztül zarándokolt a hegyvidéken át Szolyváról Antalócra. Útjuk első napján 37, a másodikon 20 kilométert tettek meg. A kétnapos zarándoklat kezdeményezője Jevhen Zsukovszkij SDS, a szolyvai Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele templom káplánja volt.

Az első este, 37 kilométer megtétele után a zarándokok Turjavágás falucskában verték fel sátraikat, és ott töltötték az éjszakát. Másnap 20 kilométer megtétele után érkeztek meg Antalócra, a Szent Antal-templomba, hogy együtt ünnepeljenek a többi zarándokkal.

„A zarándoklat fizikailag nem könnyű, de a lelkünkben belül nagyon kellemes.

Minden fáradtságot és fájdalmat beborít Isten szeretete és kegyelme, amely rendkívül nagylelkű módon mutatkozik meg minden résztvevőnek a zarándokúton.

Az utunk során a különböző falvakban nagy szeretettel fogadtak minket. Szendvicsekkel, süteménnyel, kompóttal kínáltak, sok kedves emberrel találkoztunk.

Hálás vagyok Istennek mindenkiért, aki mellettem járt, a virágokért, a faágakért, a kisebb-nagyobb kövekért, a meredek emelkedőkért és lejtőkért, az esőért, a hegyek szépségéért, a vidám és tüzes hangulatú pihenőkért.

Mély lelki öröm és imádságos csend jellemezte számomra ezt a két napot” – mondta az egyik résztvevő.

A búcsúi szentmise főcelebránsa Zsarkovszkij Péter általános püspöki helynök volt. Prédikációjában a Mennyországra való törekvésről beszélt, és arról, hogy általában mit kérünk a szentektől.

Gyakran kérjük a szentek közbenjárását az anyagiakért, de vajon milyen gyakran kérjük őket lelki javakért? – tette fel a kérdést a szónok. – Ne felejtsük el, azért jövünk az ünnepre, hogy hálát adjunk. „Adjunk hálát a hit ajándékáért, a szüleinkért és azokért, akik a templomot építették. A Szent Antal-templom építése a ’90-es években felért egy csodával. Egy év alatt, mindenféle pénz és egyéb anyagi lehetőség nélkül épült fel 1993-ban.”

Kárpátalja egyik legmodernebb kivitelezésű templomának alapkövét 1992-ben, Rómában áldotta meg II. János Pál pápa. Az elkészült templomot 1993. június 13-án szentelte fel Antonio Franco apostoli nuncius Antalócon.

A templom három harangja sajátos haranglábon a szent hajlék udvarán található. 2023 óta Szent Antal-ereklyéket is őriznek az antalóci templomban.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó és videó: Veritas

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria