Gyerekek, család, otthon – Ferenc pápa néhány átütő mondata a héten

Ferenc pápa – 2020. január 17., péntek | 18:29

Keresztelés a Sixtus-kápolnában, Angelus, katekézis – Ferenc pápa mindegyik alkalommal megosztott velünk olyan gondolatokat, amelyeken elmélkedhetünk vagy amelyek egyszerűen melegséggel töltik el szívünket.

A Szentatya január 12-én, Jézus megkeresztelkedésének ünnepén harminckét gyermeket keresztelt meg a Sixtus-kápolnában bemutatott szentmisén.

„Egy keresztelés igazságosságszolgáltatási aktus a gyermek számára. És miért? Mert a keresztségben kincset adunk neki, a keresztségben foglalót adunk neki: a Szentlelket. A gyermek [a megkeresztelésből] a Lélek erejével jön ki: a Lélek védelmezi, segíti majd őt egész életében.”

„Gyönyörű prédikáció, amikor egy gyermek sír a templomban, gyönyörű prédikáció!”

*

Január 12-én, a déli Angelus elimádkozásakor Ferenc pápa a keresztséget kérő Jézus alázatára, a sorsközösség-vállalás fontosságára irányította a hívők figyelmét.

„Szomorú kimondani, de hányan és hányan vannak az Úr tanítványai között, akik hencegnek azzal, hogy ők az Úr tanítványai. Nem jó tanítvány az, aki henceg.”

„A keresztségben a Szentlélek belénk költözött és bennünk maradt. Ezért fontos tudni keresztelésünk időpontját. (…) És minden évben ünnepeljétek meg szívetekben keresztségetek időpontját! Tegyétek meg! Ez az Úr iránti igazságosság követelménye is, aki oly jó volt hozzánk!”

*

Január 15-én az Apostolok cselekedeteiről szóló katekézissorozatának utolsó elmélkedését tartotta a pápa.

„Pál útja, mely teljesen egybeesett az evangéliuméval, annak bizonyítéka, hogy az emberek útjai, ha hitben éljük meg őket, olyan térré válhatnak, amelyben Isten üdvössége eléri az embereket, a hit Szaván keresztül, mely kovászként működik a történelemben, képes helyzeteket átalakítani és mindig új utakat nyitni.”

„Az elbeszélés vége Isten Szavának egész dinamizmusát magába foglalja, a megállíthatatlan Szóét, mely haladni–futni akar, hogy mindenkivel közölje az üdvösséget.”

„Minket is tegyen képessé arra, hogy Pálhoz hasonlóan mi is evangéliummal itassuk át otthonainkat, olyan testvéries és imádságos hellyé téve, ahol az élő Krisztust fogadhatjuk, aki »minden emberben és minden korban« jön felénk!”

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír
(vn)

Kapcsolódó fotógaléria