Hálából papi hivatásomért – Ezüstmiséjét ünnepelte Kiss Ulrich SJ

Megszentelt élet – 2020. április 29., szerda | 20:44

Április 29-én, a pesti Fáber Péter jezsuita közösség tagjainak jelenlétében ünnepelte pappá szentelése 25. évfordulóját Kiss Ulrich SJ. A jubiláns a jezsuita Jézus Szíve-templomban mutatott be szentmisét, a szentbeszédet a közösség elöljárója, Horváth Árpád SJ mondta.

A zárt templomban öt jezsuita – Horváth Árpád, Bellovics Gábor, Harai Levente, Sajgó Szabolcs és Vízi Elemér – ünnepelt rendtársával, Kiss Ulrich atyával. A templom Facebook-oldala közvetítésének köszönhetően több mint kétszáz készülék előtt kapcsolódtak az ünneplésbe, a képernyőn folyamatosan futottak a kedvelésre utaló kék és piros hangulatjelek. A kijárási tilalom idején így is kifejezik az emberek támogató szeretetüket.

A szentmise kezdetén Kiss Ulrich köszönetet mondott papi hivatásáért. A közelmúltban 75. születésnapját ünnepelt jezsuitát ötvenévesen szentelték pappá, 1988-ban csatlakozott Jézus Társaságához.

A jubilánst Horváth Árpád köszöntötte szentbeszédében. A szónok visszaemlékezett Kiss Ulrich közelmúltbeli születésnapi ünnepére, amikor felfigyelt arra, hogy addig milyen egyoldalúan ismerte rendtársát. A „fejközpontú” embernek gondolta, aki nagyon tájékozott gazdasági és politikai kérdésekben, szakértője olyan témáknak, mint például a szabadkőművesség.

A születésnapi fényképek azonban arra hívták fel a figyelmét, hogy

Ulrich atya nemcsak a könyvek embere, hanem szívember is, aki kint van a terepen az emberek között, jól érzi magát társaságukban, megtalálja az utat hozzájuk.

Szolgálata különböző területekre vezette el – Forró könyvek címmel indított sorozatot, a Szent Ignác Szakkollégiumot, Marosvásárhelyen a roma szakkollégiumot vezetette, Management by Jesus címmel képzési hétvégéket tartott, Pannonia Sacra imatúrákat indított – és ezekben mindig feltalálta magát.

A közösségben az az ember, aki derűjével mindig kifejezi: „Uram, jó nekünk itt lenni”, és ezzel a Jóisten fényességét sugározza.

Horváth Árpád beszélt arról, hogy Kiss Ulrich az együttélés kihívásaiban is szelíd és jóindulatú alapállásával bátorító, építő módon van jelen köztük. A szónok tolmácsolta a jubilánsnak küldött jókívánságokat az angol ajkú hívek és a Management by Jezus közösségekből.

A liturgia végén Kiss Ulrich mondott köszönetet: kiemelte azokat, akikkel 25 évvel ezelőtt együtt ünnepelt, akik elöljárói voltak, akik a formáció alatt tanították. Köszönetet mondott a Pax Romana katolikus értelmiségi közösségnek, akiktől a szentelési miseruháját kapta, valamint édesanyjának és keresztanyjának, akik pedig a kelyhet ajándékozták akkor számára.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria