Halászni tanultak – Lezárult a Kett-pedagógiai képzés Nagyváradon

Külhoni – 2020. január 9., csütörtök | 15:37

„Halászni” tanították a résztvevőket a Franz Kett-pedagógia multiplikátorképzése során, amelynek negyedik és egyben utolsó modulját január 3. és 7. között tartották a nagyváradi Posticum Keresztény Kulturális Központban a csehországi Tomáš Cyril Havel és Eva Muroňová oktatók vezetésével.

A megnyitón Böcskei László nagyváradi megyéspüspök köszöntötte a résztvevőket, aki a Jézussal megélt hit örömének továbbadását, az egymásra való odafigyelést hangsúlyozta. Tomáš Cyril Havel a képzés legfőbb célját szimbolikusan így fogalmazta meg: „Nem halat adunk nektek, hanem megtanítunk benneteket halászni.” Örömét fejezte ki, hogy a képzésben részt vevő erdélyi-partiumi és – ugyanebbe a projektbe bekapcsolódott – jászvásári csoportok tagjai hamarosan az önállóság útjára lépnek.

A résztvevők a Franz Kett-pedagógia elveinek elmélyítése mellett a műhelymunkák során lehetőséget kaptak arra is, hogy az eddig elsajátított ismereteket gyakorlatba ültessék: a csoportmunkák során és azok eredményeinek értékelése által is tanuljanak. Mindez a Kett-pedagógia alkalmazásában való megerősödést hozta számukra. Az értelemorientált, egységes pedagógia lényegét a neves németországi valláspedagógus, Franz Kett így fogalmazta meg: „Ez a valláspedagógia az egész ember nevelésére irányul. A gyermekre egészként tekint és egészként szólítja meg őt: az értelmét, az érzelmeit és a képességeit, azaz a fejét, a szívét és a kezét. A beszéd mellett a képalkotást is felhasználja, és arra fekteti a hangsúlyt, hogy az élmények az érzékszerveket is bevonják a tanulás folyamatába. Ez a módszer pozitív képekkel dolgozik, amelyek reményteljes jövőképet sugallnak, és gyógyító erőket mozgatnak.”

A vasárnapi hálaadó szentmise után közös visszaemlékezésre került sor Nemes István projektfelelős szervezésében. Ennek során Böcskei László megyéspüspök, Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér, valamint Ozsváth Judit, Sipos Edit, Nemes István és Benedek Ramóna hitoktatók elevenítették fel a Kett-pedagógiával való találkozásukat, az iránta való elköteleződésüket, mindazt, ami később gondviselésszerűen vezetett a képzéssorozat elindításához. Az említett projekt keretében szervezett bázis- és a multiplikátorképzést több mint harmincan végezték el, de a kisebb, tematikus kurzusokon már több százan vettek részt Erdélyben és Magyarországon is.

Böcskei László püspök meghívásának eleget téve a résztvevők utolsó este ellátogattak a felújított püspöki palotába, ahol közös énekléssel, imával köszönték meg a főpásztornak, hogy végigkísérte, támogatta a képzéssorozatot, és hogy szívén viseli a hitoktatás szemléletbeli és gyakorlati megújulásának ügyét.

A program végén az előadók okleveleket adtak át a résztvevőknek és ismertették azokat a lehetőségeket, amelyek a tanulmányok folytatását biztosítják, biztosíthatják számukra. Nemes István projektkoordinátor elmondta, új kezdetet jelez az is, hogy 2020-tól a Franz Kett-pedagógia útját Romániában a Romániai Franz Kett Pedagógiai Intézet fogja egyengetni, amelynek alapítása a németországi anyaintézet felhatalmazása alapján folyamatban van.

A képzéssorozat 2018-ban kezdődött a Posticum Keresztény Kulturális Központ szervezésében, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye támogatásával, a németországi püspöki kar Renovabis Alapítványa és az augsburgi római katolikus püspökség lelkipásztori irodájának missziós osztálya közös finanszírozásával. A kurzuson hazai és magyarországi pedagógusok, szociális munkások vettek részt.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria