Hálát adtak az elmúlt tanévért a Váci Egyházmegye hitoktatói

Hazai – 2019. június 27., csütörtök | 12:11

Az egyházmegye hitoktatói – az összetartozás jegyében – hálaadó szentmisére gyűltek össze a váci székesegyházban, amelyet Varga Lajos váci segédpüspök mutatott be Rolik Róbert és Csiba Tibor koncelebrálásával. A hitoktatóknak ebből az alkalomból lelkigyakorlatot is tartottak Vácon.

Varga Lajos püspök szentbeszédében a keresztény pedagógia sajátosságáról és a hitoktatás céljáról elmélkedett. „A keresztény pedagógia az ember egészét célozza meg, hitünk szent titka által, és elismeri azt a tényezőt amely nem az emberből fakad, Isten jóságára és a kegyelemre épül. Az emberi személyt elsősorban az isteni kegyelem teszi teljessé. A hitoktatók feladata pedig az, hogy nyitogassák a gyermekek lelkét e kegyelem felé, de ez nemcsak az ő feladatuk, hanem minden keresztény emberé” – mondta.

Majd a szónok arról az ajándékról beszélt, amelyet Isten ad a Szentlélek által. Megajándékozottak vagyunk, sokat kapunk, és mindezeket tovább kell adnunk embertársainknak. Szent Pált idézve a belső motiváció fontosságát is kiemelte Varga Lajos: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten”. Szentbeszéde végén a püspök visszatért a hitoktatók legfontosabb feladatára, amely a gyermekek lelkének megnyitásában valósul meg: mert a hitoktatás magvetés, a Jóisten vet magot általuk.

A hálaadó szentmise a Te Deum és a Boldogasszony Anyánk kezdetű régi himnuszunkkal ért véget. A hitoktatók találkozója szeretetvendégséggel zárult.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

 

Kapcsolódó fotógaléria