Háló-találkozót rendeztek Nagybányán

Külhoni – 2016. április 20., szerda | 16:10

Április 11-én Nagybányán, Máramaros megye székhelyén a Boldog Scheffler János Közösségi Házban tartották meg a Katolikus Közösségek Kárpát-medencei Hálózata találkozóját, melynek témája a „Nemzetünk és a Háló – a szórványban” volt.

A Háló-közösségek vendége, Bogdán Tibor, a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasa szeptember óta van kapcsolatban a máramarosi szórvány vidékével. Amikor odakerült, első dolga volt, hogy felvegye a kapcsolatot a helyi egyházi és civil szervezetekkel. Szerinte a szórványban az a probléma, hogy egyrészt az emberek el vannak foglalva saját dolgaikkal, másrészt a közösségekben egyaránt tapasztalható a széthúzás és az összefogás is. Bogdán Tibor megjegyezte, hogy más probléma is akad a szórványban, mégpedig a szegénység, ugyanakkor hangsúlyozta, nem azt kell látni, hogy kevesen vannak a magyarok, hanem azt, hogy akadnak emberek, akik tenni akarnak, programokat szerveznek, új megoldások után kutatnak.

Konrád Katalin, a Háló partiumi régióvezetője az elvándorlás kérdéséről szólva elmondta, a turizmus és az idegenforgalom fellendítésével, illetve a különböző műszaki pályák, mint a rádiózás, a televíziózás megszerettetésével, s azok professzionális szintű elsajátításával lehetne megakadályozni a más országokba való áttelepülést. Rámutatott arra is, hogy életképessé és vonzóvá kell tenni a fiatalok számára a magánvállalkozásokat, és megtalálni azok megfelelő támogatási módjait is.

Laurán Angéla „bogozó” (a Hálón belüli programokért felelős személy  – a szerk.) kiemelte, hogy egyre nehezebb a nemzetiségi intézmények megtartása, a történelmi és kulturális örökség továbbadása, megőrzése, hiszen egyre csökken a gyermekek száma. Bár minden magyar település sokat tesz azért, hogy iskoláit, templomait fenntartsa, nyelvét és kulturális örökségét ápolja, a szórványban szükséges lenne a magyar tömbvidék (Marosszék Marostól keletre eső része) segítségére is.

A Katolikus Közösségek Kárpát-medencei Hálózata, röviden Háló, magyar kezdeményezésű, keresztény ihletésű mozgalom. Elsősorban a felnőtt katolikus hívőket kívánja megszólítani, de az ökumenizmus eszméjét magáénak vallva nyitott más keresztény felekezetek és általában minden jóakaratú ember felé. Az egyházon belül működik, annak közösségi arcát hordozza. A hívő keresztényeket közösségben képzeli el, segíteni szeretné az arra vágyókat, hogy közösségre találjanak. Építi a kapcsolatokat a keresztény közösségek között, hogy ne legyenek magányosak, igyekszik őket összekapcsolni, egymás felé megnyitni, értékeiket kifelé is láthatóvá tenni.

Forrás: Katolikus Közösségek Hálózata

Forrás és fotó: Nagybányai Háló Mozgalom

Magyar Kurír