Hamvazószerda egyházmegyéinkben

Hazai – 2020. február 28., péntek | 13:41

Idén február 26-ára esett hamvazószerda, amivel megkezdődött a nagyböjt. A püspökeink által végzett szertartásokról adunk körképet.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be szentmisét február 26-án reggel az egyeki templomban. A szertartáson jelen voltak a Szent János Katolikus Általános Iskola növendékei, dolgozói is. Papp László egyeki plébános jelenleg szentföldi zarándokútján hordozza imában az egyházközség és az egyházmegye híveit, papjait.

A főpásztor hangsúlyozta, hogy a hamuval homlokunkra írt kereszt irányt és biztatást jelent arra vonatkozóan, hogy az Isten felé való fokozott odafordulás útján, a böjti időben sem leszünk egyedül. A készület idején a bűneinkkel való szembenézés és az attól való elfordulás keresztjeit nem egyedül kell hordoznunk, hanem az ő Fiának, Jézus Krisztusnak kegyelmével, kinek jelét a homlokunkon viseljük.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Bódi Viktor

* * *

Egri Főegyházmegye

„Nézzétek, most van itt az alkalmas idő, most van itt az üdvösség napja!” Szent Pál ezen szavai azt üzenik nekünk a nagyböjt kezdetén, hogy most kell új életet kezdenünk, most kell kiengesztelődnünk az Istennel – fogalmazott Ternyák Csaba az egri bazilikában bemutatott hamvazószerdai szentmisén.

A főpásztor hangsúlyozta, Jézus negyvennapos böjtjében teljesen az Istenre irányította a figyelmét, hogy felkészüljön a szolgálatra. Ternyák Csaba így biztatott: mi pedig kapcsolódjunk bele az ő böjtjébe, így készüljünk a húsvétra. Kiemelte továbbá, hogy a személyes imádság dialógus Istennel, ez a párbeszéd most, nagyböjt idején különösen fontos.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

* * *

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök február 26-án, hamvazószerdán szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

„Istenünk, te az egész világon könyörülsz, és semmit sem vetsz el abból, ami kezed műve” – idézte szentbeszédében a szentmise kezdetén imádkozott könyörgést a főpásztor. – Sokféle következtetést vonathatunk le ebből a néhány kinyilatkoztatott szóból. Mindenekelőtt utalás történik ebben a mondatban arra, hogy minden ember Isten teremtménye, vagyis nekünk is úgy kell tekintenünk embertársainkra, mint akik ugyanúgy, mint mi, megváltottak, Isten gyermekei. De azt is hallottuk ebben a mondatban, hogy Isten nem veti el az embert bűnei ellenére sem, miként a földi szülő sem teszi. Isten minden emberen könyörülni akar.

Jézus tanításából azt is tudjuk, hogy Isten könyörületének egyetlen feltétele van csak: az, hogy az ember bűnbánóan belássa és megvallja bűneit. A nagyböjt gyakorlatai, amelyekre az Egyház hív bennünket ebben az időszakban, mind arra vonatkoznak, hogy ezt a bűnbánatot felszítsák minden ember lelkében – tette hozzá a püspök.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Németh Péter

* * *

Hamvazószerdán Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét a mosonmagyaróvári piarista kápolnában a Piarista Gimnázium diákjainak és tanárainak.

Mohos Gábor prédikációjában felhívta a figyelmet arra, hogy a társaink segítése és támogatása, akár apróságokban is, olyan alamizsnaosztás, amely mindannyiunk számára állandóan adott lehetőség. Hangoztatta továbbá, hogy a keresztény böjt több puszta diétánál; az Istennel való személyes találkozás lehetősége, amikor emberi korlátainkkal szembesülünk és helyet készítünk számára az életünkben.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán szentmisét mutatott be Bábel Balázs érsek a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban.

A főpásztor beszédében elmondta, hogy morbidnak tűnhet, hogy néhány napja még a farsang vidám hangulata jellemezte az emberiséget, most pedig már az elmúlást állítja elénk az Egyház. A hamvazószerdai liturgiában megjelenik a vég lehetősége. Az ember fel sem tudja fogni, hogy eljön a pillanat, amikor már nem lesz itt a földön. Tudja, hogy így lesz, de nem érti. A halál biztos. Ez kell, hogy kijózanítson bennünket.

Ugyanakkor az evangélium felhívásával vigasztal minket a liturgia: „Tartsatok bűnbánatot, higgyetek az evangéliumban!”. Az, hogy porrá válunk, s megszűnünk itt, a földön létezni, más-más reakciót vált ki az emberekből világnézettől, hittől függően. Akik nem hisznek, úgy gondolják, hogy a halál a semmi kezdete. A hívő ember azt mondja ezzel szemben, hogy miután nem szűnünk meg létezni, ezért a szenvedésnek is van valamiképpen értelme. A halál kapuvá válik, amely megnyit egy másik világot, ahol igazi gyémántszemeket, igazi értéket, azaz az Istent találjuk – hangsúlyozta az érsek.

Fotó: Koprivanacz Kristóf

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök celebrált szentmisét a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban február 26-án, hamvazószerdán.

Emlékezz! Emlékezetvesztéssel küzd a kereszténység. Egyikünk sem kivétel. Mi az, amit a leggyorsabban elfelejtünk? Nem a tananyag, s nem a lecke, hanem elfelejtjük azt, hogy mi Isten szeretett fiai és leányai vagyunk. Nem is jut eszünkbe, s úgy élünk, mintha nem azok lennénk. Emlékezz arra, hogy Isten szeretett gyermeke vagy! – hangsúlyozta a főpásztor.

„A másik, amire szólít az Egyház, hogy térj meg! Növeljétek a szeretet hőfokát a szívetekben! Nem szeretünk teljes szívvel, csak szeretgetünk, amikor kedvünk van hozzá. Növeljétek a szeretet hőfokát a szívetekben! Imádkozzatok szeretetből! Lehet számításból, félelemből imádkozni, de miért nem imádkozunk szeretetből?” – buzdította a híveket Varga László.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Kling Márk

* * *

Pannonhalmi Főapátság

Ökumenikus bűnbánati vesperást és hamvazkodást tartottak február 26-án a pannonhalmi bazilikában, számos evangélikus és református lelkész, köztük Fabiny Tamás jelenlegi és Ittzés János korábbi evangélikus püspök részvételével.

Beszédet Fabiny Tamás mondott, aki két igehely köré szőtte gondolatait. Izajás, „a rettentő szavak tudósa” (Radnóti Miklós: Töredék) elmondja, milyen böjt tetszik az Úrnak (Iz 58,6–7) – s szavaiból az derül ki: a szeretetszolgálat, a diakónia ez a böjt.

A „porból lettél, porrá leszel” gondolatától a 21. században sokan menekülnek, a felszíni csillogást választják inkább – hívta fel a figyelmet a püspök.

Teljes tudósításunk ITT olvasható.

Fotó: Hajdú D. András

* * *

Pécsi Egyházmegye

Hamvazószerdán Berecz Tibor ifjúsági referens, egyetemi lelkész, iskolalelkész mutatott be koncelebrált szentmisét a pécsi belvárosi templomban. Szentbeszédében elhangzott: a böjt arról szól, hogy valamilyen téren és mértékben ürességet csinálunk magunkban: például a gyomrunkban, internetezési szokásaink terén, öltözködésünkben, a pénztárcánkban. Amikor lemondunk valamiről, üresen hagyunk egy területet, de ennek önmagában nincs értelme. A böjt célja, hogy a felszabaduló energiát és időt Istenre fordítsuk, s arra, hogy többet imádkozzunk. Az önmegtagadás nem könnyű, de csak ezáltal tudunk kilépni a komfortzónánkból és találkozni sajátmagunkkal. Mert így lehet a lemondás önmagunk Istennel, illetve másokkal való megtöltésének eszköze – mondta a szónok.

A szentmisén Berecz Tibor atya és Lápossy Péter káplán a megszentelt barkahamuval a hívek homlokára rajzolták a bűnbánat jelét.

Az összefoglaló ITT olvasható.

Fotó: Harasztovics Arnold

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

A nagyböjt első napján, hamvazószerdán a székesfehérvári Szent Imre-iskola diákjai is a hagyományos hamvazkodással kezdték a készületet húsvét szent ünnepére. Az iskola minden tanulója és tanára részt vett a szentmisén, amelyen Ugrits Tamás pasztorális helynök, iskolabiztos Jézus szeretetének felismeréséről és elfogadásáról, valamint a helyes bűnbánatról beszélt.

Változtatni kell a gondolkodásunkon, a gyökerekig kell ásni, hogy az ember mélyebben lássa önmagát, tetteinek forrását, hogy ott tudjon gyógyulást hozni Jézus, és ezáltal megújuljon életünk – fogalmazott a pasztorális helynök. – A nagyböjti szent idő a kegyelem ideje. Jézus segít nekünk, és bőven adja ajándékait ebben a szent negyven napban. Használjuk fel ezt, fogadjuk el szeretetét, bűnbocsátó irgalmas jóságát, hogy Krisztus szabadságában élhessük majd az új ember új életét.”

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Nagy Anikó

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

A nagyböjtben minden szerdán és pénteken Szombathelyen a város más-más templomában gyűlnek össze a katolikus hívek, hogy reggeli szentmisén vegyenek részt. Az évek óta hagyományos stációs szentmisejárás első állomása az oladi lakótelepen lévő, a Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szíve és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült templomban volt, amely ezúttal is megtelt hívekkel.

A nagyböjt út a szeretet titka felé. Vajon hiszünk-e ebben a titokban igazán? Átjárja-e a szívünket Isten szeretetének, önátadásának fénye? Érezzük-e, hogy értünk is, nekünk is odaadta az életét? Hagyjuk-e, hogy a mi életünk sötétségét is beragyogja ez a fény? – vetette fel szentbeszédében Székely János.

Érezzük, hogy Isten kézen fog minket, érezzük, hogy megajándékozottak vagyunk! Tudjuk, hogy van Atyánk, van Megváltónk! – buzdított a főpásztor.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

* * *

Váci Egyházmegye

Marton Zsolt váci megyéspüspök szentmiseáldozatot mutatott be február 26-án, hamvazószerdán a váci székesegyházban, és megnyitotta a bűnbánat negyvennapos időszakát.

A váci megyéspüspök szentbeszédében Radó Polikárp teológiai doktor gondolata nyomán a nagyböjtöt általános kollektív lelkigyakorlatnak nevezte, amely a készületnek, a bűnbánatnak és az önmegtagadásnak az ideje. Majd arra a megtérésre emlékeztetett, amelyben visszatérünk Istenhez. „A böjt Isten elé lépés, a hozzá való megtérés. Nem elég pusztán külső cselekedeteinkben böjtölni, bűnbánó lelkület is kell hozzá, ekkor lesz a böjtünk hiteles és kedves” – mondta.

A főpásztor arra hívott, hogy a böjti fegyelem megtartása mellett válasszunk magunknak olyan önmegtagadási formát, ami igazi áldozatot jelent számunkra, de vállalható, és valós életünkhöz igazodik (például édességböjt, benzinböjt, internetböjt, szóböjt). Mindez akkor lesz gyümölcsöt hozó, ha vidám szívvel tesszük.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Bölönyi Gabriella

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Február 26-án, hamvazószerdán Veszprémben is szentmisével, illetve a hamvazás szertartásával kezdődött meg a húsvéti készület negyven napja, a nagyböjt. A Szent Mihály-bazilikában Udvardy György érsek mutatott be szentmisét Takáts István érseki helynökkel, Nagy Károly apát-kanonok plébánossal és Felker Zsolt káplánnal együtt.

Isten nagy ajándékát élhetjük meg a nagyböjti szent időben. Szükségünk van arra, hogy rádöbbenjünk újból és újból, hogy Isten szeret bennünket. Rádöbbenjünk arra, hogy az életünk önmagunktól és önmagunk által nem mindig irányítható, hogy vágyaink, terveink elválnak a realitástól. Mennyire szükségünk van arra, hogy őszintén szembesüljünk azzal, akik vagyunk és azzal, milyen nagy ajándék az, hogy Isten tudja ezt. Egészen közel jön hozzánk, és bátorít: ismerjük fel méltóságunkat, és akkor felismerjük gyengeségeinket, mindazt, ami nem méltó hozzánk, amit el kell engedni, amit nem is akarunk, ami nem is vezet életre. Felismerjük, hogy van erőnk, van bátorságunk – fogalmazott homíliájában a főpásztor.

A teljes tudósítás ITT olvasható.


Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Egri Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Mosonmagyaróvár; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Kaposvári EgyházmegyePécsi Egyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye; Szombathelyi EgyházmegyeVáci Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria